Didactief — Jrg. 35 (november 2005) Nr. 9

Special: GESCHIEDENIS IN BEWEGING
– in binnenkatern tussen pag. 20 en 21

4 Integratie: bewuste interventie helpt
INTERVIEW
Of onderwijsinstellingen moeten bijdragen aan integratie, daarover hoeft niet te worden gediscussieerd. Dat is al sinds jaar en dag verankerd in de wet. En scholen kœnnen het ook, zegt hoogleraar Paul Vedder, als ze er bewust moeite voor doen. ‘School is een machtig instrument’.

7 Kloprogge
COLUMN
Culturele curiosa.

10 Scholen benutten onderwijskansenbeleid
ONDERZOEK
Marianne Boogaard
Het onderwijskansenbeleid werkt. Onderwijskansenscholen zijn nu beter georganiseerd, werken resultaatgerichter en nemen meer het heft in eigen hand. Ook de leerlingen lijken ervan te profiteren: hun taal- en rekenresultaten zijn verbeterd.

16 CARTOON
Niels Bongers

16 Boze buitenwereld
REDACTIONEEL
Simone Barneveld

17 Zorgplicht?
OPINIE


—————————————————————
Special: GESCHIEDENIS IN BEWEGING
– in binnenkatern tussen pag. 20 en 21
Geschiedenis verandert. Onderzoek naar de didactiek van het vak levert verrassende resultaten op. Een herwaardering van het verhaal bijvoorbeeld. Verhalen vertellen gold lange tijd als ‘not done’, maar het blijkt wŽl te werken, mits ingebed in een bredere context. Ook digitaal werken spreekt leerlingen aan. Sommige docenten gebruiken digitale toetsen als opstap: leerlingen die daarmee hebben aangetoond dat ze de historische basiskennis van een onderwerp beheersen, maken betere werkstukken. Geschiedenisonderwijs is in beweging. Didaktief doet verslag.

5 Luther aan de wand
6 Een goed verhaal werkt
8 Hitler, pruiken, oerknal: leerlingen associ‘ren erop los
10 Digitale toets effectief
12 De romantiek als wapen
15 Materialen

—————————————————————


22 Britse leerling ziet decaan nauwelijks
PRAKTIJK
Margreet van Beem
Een groep Nederlandse decanen bezocht Birmingham en maakte er kennis met het Britse systeem van loopbaanori‘ntatie en leerlingbegeleiding. Hun conclusie: de Nederlandse werkwijze is zo slecht nog niet.

26 Onderzoek kort
– Computer als katalysator
– Spannende scheikunde op het vwo
– Dyslexie is al jong te voorspellen
– Hoe katholiek is katholiek?
– Anti-pestbeleid basisonderwijs werkt
– ‘Beperk het aantal gangsters’

29 Nieuw onderzoek

30 Doorsnede: Avilaschool, Willemstad, Curacao
PRAKTIJK
Margreet van Beem
Antillianen op Nederlandse scholen hebben een slechte pers. Maar hoe zit het eigenlijk op de Antillen zelf? Het merendeel van de leerlingen op de Avilaschool in Willemstad, Curacao is straatarm. De directeur pakt dit probleem op on-Hollandse wijze aan.

RUBRIEKEN

12 Nieuws
– Nieuwe kleurrijke school stuit op grenzen wet
– Commotie over kinderopvang
– School moet zorgleerling plaatsen
– Omgaan met geweld
– Scholen in grote steden krijgen tegemoetkoming
– Nieuwe cao biedt 2,4 procent meer

19 Praktijknieuws

33 Actief

34 Jeugdboeken

35 Gelezen

36 Gebladerd

38 Agenda