Didactief — Jrg. 35 (maart 2005) Nr. 3

Thema: ZORG
– in binnenkatern tussen pag. 20 en 28

4 ‘Geschiedenis maakt een beter mens van je’
INTERVIEW
Bea Ros
Geschiedenis is hot. Het lijkt wel, net als Haarlemmerolie, dŽ oplossing voor alle problemen. Maar hoe geef je een leuke geschiedenisles? De schrijvers van De Ronde Tafel weten het wel: met spannende verhalen sleur je je leerlingen het verleden in.

8 Mbo’er wil erbij horen
PRAKTIJK
Albert Mok en Gerrit Vrieze
Beroepsopleidingen besteden te weinig aandacht aan ethische dilemma’s. Wanneer mbo’ers tijdens hun stage een te grote verantwoordelijkheid krijgen toegeschoven of een sjoemelende chef treffen, dan kunnen ze hun vragen daarover nauwelijks kwijt op school.

9 Kloprogge
COLUMN
Een stukje Pisa.

16 CARTOON
Niel Bongers

16 Ingewikkeld
REDACTIONEEL

17 Canon?
OPINIE
Het onderwijs moet meer kennis over de Nederlandse geschiedenis en cultuur gaan overbrengen, vindt de Onderwijsraad. Daarvoor is een canon nodig, een richtsnoer voor de elementen van onze cultuur en geschiedenis die van belang zijn om door te geven.

18 Second opinion voor de leerkracht
PRAKTIJK
Theo van Batenburg en Greetje van der Werf
Onlangs goedgekeurd door de Commissie Testaangelegenheden Nederland van het NIP: de Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test voor groep 4, 6 en 8 van het basisonderwijs. De test geeft een betrouwbaar beeld van de capaciteiten van een kind.

19 Tsunami
COLUMN
Mieke van Dam

————————————————————–
Thema: ZORG
– binnenkatern tussen pag. 20 en 28
Hoe gaat het nu met het rugzakkenkind, de wsns’er en de 1.9-leerling? Het overheidsbeleid voor deze groepen kinderen is uitgebreid ge‘valueerd. De procedure voor het verkrijgen van leerlinggebonden financiering blijkt langdurig en ingewikkeld. En Weer samen naar school en het onderwijsachterstandenbeleid boekten tot nu toe wisselende resultaten. De rauwe werkelijkheid komt aan het licht bij gesprekken met ouders, een orthopedagoge en een schoolhoofd.

20 Bakkeleien over beleid
22 Een tijdrovende en moeizame onderneming

24 Papierwinkel
25 Een rugzakleerling in de klas

25 ‘Niet voortdurend aanpassen’
26 Autisten leren uit ervaring

28 Zorgketen krijgt versterking

————————————————————-

31 Onderzoek kort
– Rijksoverheid pleegde ‘coupe’
– Uitstijgen boven de eigen school
– Onderwijsniveau Friesland te laag
Rolverdeling kweekt digitale saamhorigheid
– Lastpost voorspelt eigen problemen
– Bta’s samen op onderzoek uit
– Eigen koers Groningen succesvol
– Op zoek naar verborgen kennis

35 Nieuw onderzoek

36 Hoe tolerant is de Zweedse leerling?
ONDERZOEK
Monique Marreveld
Allochtone jongeren in Zweden zijn niet intoleranter dan autochtone leeftijdgenoten. Ze staan wel gereserveerder ten opzichte van homoseksuelen. En ze zijn zelf vaker het slachtoffer van beledigingen en fysiek geweld.

RUBRIEKEN

10 Praktijknieuws

12 Nieuws
– Pabo’s moeten beter
– Openheid over geweld gewenst
– Participatiefonds mogelijk failliet
– Onderwijsraad wil canon terug
– Brede school wordt spil in nieuw jeugdbeleid
– Lumpsum mogelijk uitgesteld
– Stress Citotoets is niet nodig
– Gymnasium of vwo
– Einde samenwerking lerarenopleidingen
– Ideaal project wint prijs
– ‘Zorgtrajecten gaan verbeteren’
– Geen vierdaagse lesweek
– Universiteit helpt Haagse school

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd

46 Agenda