Didactief — Jrg. 35 (december 2005) Nr. 10

2 Didaktief 35 jaar
In 2006 bestaat Didaktief 35 jaar! En dat vieren we. Om te beginnen met de verhalenserie ‘School en Fictie’. Didaktief brengt in 2006 niet alleen gedegen artikelen over onderwijsonderzoek en -praktijk zoals u gewend bent, maar trakteert ook, negen nummers lang, op een literaire bijdrage van een schrijver die met ŽŽn been in het onderwijs staat. Volgende maand het eerste verhaal: Robert Anker vertelt over de vete tussen meester Som en het jongetje Dikkie Pos.

4 Ik klik dus ik besta
MEDIA-EDUCATIE
Linda Welther
Internet is goed voor de ontwikkeling van jongeren. Het wordt tijd dat volwassenen hun angst voor het web relativeren en nieuwe media gaan zien als kennisbron, vinden Wim Veen en Lilian van der Bolt. ‘Kijk nou eens naar wat leerlingen wl kunnen.’

8 Didactisch afkijken met een digitale camera
ICT
Simone Barneveld
Ict maakt het onderwijs misschien wel leuker, maar nog niet anders of beter, vindt lector Marijke Kral. Wil je dat bereiken dan moet je het gebruik van ict koppelen aan onderwijsontwikkeling.

10 Kloprogge
COLUMN
Retro is back.

16 CARTOON
Niels Bongers

16 Computerangst
REDACTIONEEL
Simone Barneveld

17 Hoe houd je ze van de straat?
OPINIE

18 De juf als bescheiden rolmodel
ICT
Martina Meelissen

20 Nieuwe leren voert naar vertrouwd terrein
OPINIE
Jacques Haenen, Hans Wessels
Goed beschouwd zijn er weinig principi‘le verschillen tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ leren. Maar het nieuwe leren pakt wel belangrijke problemen aan, vinden Jacques Haenen en Hans Wessels.

23 Weet wat je meet
ONDERZOEK
Martien Branderhorst

24 Het Sondervick College, Veldhoven
PRAKTIJK
Iris Dijkstra

26 Een hart in powerpoint

ICT
Monique Marreveld

28 Verwijzen is niet altijd erg
ONDERZOEK
Ed Smeets, Guuske Ledoux, Ineke van der Veen

29 Onderzoek kort
– Taalstimulering krijgt handvatten
– ‘Het verleiden van docenten’
– De docent en zijn basisbehoeften
– Leraren bepalen schoolcultuur
– Rugzakleerling is nauw omschreven
– Leerlingen als partner
– Nieuwe verbanden binnen wsns
– ‘:Leren doe je samen’

33 Nieuw onderzoek

34 Ict-gebruik op de pabo
ICT
Marjolein Drent

Toekomstige leerkrachten krijgen op de pabo maar weinig ict in hun curriculum. Daardoor leren ze onvoldoende hoe zij zelf later de computer bij hun onderwijs kunnen inzetten.

35 Spreekbeurt (I)
COLUMN
Miek van Dam

36 Lezersreacties
OPINIE

38 Sbo-kind is beter af met adaptieve les
ONDERZOEK
Marjolein Gielen-Kooiman, Roelande Hofman


RUBRIEKEN

12 e.v. Nieuws
– Net sluit zich om scholier
– Meisjes kiezen te weinig exact
– Beter afstemmen met ŽŽn wet
– Minister komt critici studiehuis tegemoet
– Na kort geding: informatie geven

22 Praktijknieuws

41 Actief


42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd & Gesurft

46 Agenda