Didactief — Jrg. 34 (januari- februari 2004) Nr. 1-2

SPECIAL: RESPECT VOOR IEDEREEN
– in binnenkatern tussen pag. 24 en 25

4 Wie verzuimt, moet betalen – Nu falen betekent in 2006 betalen
ACHTERGROND
Monique Marreveld
Een kaart met ‘beterschap namens het team’ voldoet niet meer. Elke zieke leerkracht moet nu begeleid worden en geholpen naar re•ntegratie. Scholen die hun verzuimbeleid niet op orde brengen, komen later voor onprettige financi‘le verrassingen te staan.

8 Kinderziektes – Middelbare scholen testen elektronisch leren
ONDERZOEK
Annemieke de Vries
In theorie zijn de mogelijkheden van elektronische leeromgevingen eindeloos. Maar ze moeten wel worden uitgewerkt. Twee middelbare scholen zijn redelijk optimistisch na een experiment met ‘Het Heelal’.

14 WAF WAF WAF …. Wat ’n moppie, h?
Cartoon – OPINIE

14 Leidinggeven
OPINIE
Redactioneel

15 Zorg op school?
OPINIE

16
Het paard achter de wagen – ‘Stel leerstof centraal voor achterstandskind’
OPINIE
Ton Gloudemans
Achterstandsleerlingen zijn veel meer gebaat bij structuur in de les dan bij een docent die fungeert als ‘begeleider van het leerproces’. Deze laatste onderwijsvorm werkt zelfs averechts, vindt Ton Gloudemans, directeur van obs Bijlmerhorst.

18 Omzien in verbijstering – Het gestorven geesteskind van Jacques Wallage
INTERVIEW
Margreet van Beem
De basisvorming is nog steeds een goed concept, vindt oud-staatssecretaris Jacques Wallage. ‘Maar hij heeft onvoldoende tijd gekregen om op de onderwijsvloer tot volle wasdom te komen.’

20 Zelfdevaluatie
Kloprogge – Column

21 God op school
PRAKTIJK

22 Praktijknieuws

PRAKTIJK
– Preventieproject gekortwiekt
– Leerlingen trainen docenten
– Praten tegen de computer
– Vooroordelen aan de kaak gesteld

23 Cultuur als snelle hap
ONDERZOEK

——————————-


SPECIAL: Seksuele diversiteit: RESPECT VOOR IEDEREEN
– binnenkatern tussen pag. 24 en 25
Op een veilige school durven alle docenten en leerlingen, ongeacht seksuele voorkeur, geloof of denkrichting, zichzelf te zijn. Maar het respect dat nodig is voor zo’n klimaat ontstaat niet vanzelf. Het moet worden bijgebracht. Niet alleen ouders maar ook scholen hebben hun verantwoordelijkheid bij de relationele en seksuele vorming van een kind.

2 Bevorder actieve tolerantie: ‘Let’s talk about sex’
Monique Marreveld

Nut en noodzaak van relationele en seksuele vorming

5 Schoolleider verantwoordelijk voor ‘veilig huis’
Monique Marreveld
Schoolleiders essentieel voor veilige school. ‘Ons huis moet veilig zijn’.

8 Wat GGD en APS voor u kunnen betekenen
Bea Ros
Lindenholt College wil veilige haven worden. ‘Elke leerling moet zich gerespecteerd voelen’.

11 Seksuele diversiteit op zwarte school
Paul van der Bijl
Niets uit de weg gaan en toch geen problemen


——————————-

26 Autochtone achterstandsleerlingen: vergeten groep
ONDERZOEK

27 Doorstiefelen
Wegbrengen / Ophalen – Column
Miek van Dam

28 Doorsnede van het Albeda College, Rotterdam
PRAKTIJK

30 Sanderijn van der Doet: respect begint in groep 1
INTERVIEW

31
Onderzoek kort
Motto: waardenvrij en normvast
– Kijk eens door een ontwerpersbril
– Perspectief voor alle mbo’ers
– Identiteit pc-scholen vaak diffuus
– Schoolloopbaan is te voorspellen
– ‘Meer clowns voor de klas!’
– Vmbo-leraar laat leerling niet vallen
– Praktijkonderwijs is succesvol

35 Nieuw onderzoek


36 Leerwerktrajecten staan aardig in de steigers
ACHTERGROND

38
Ongekende mogelijkheden – Gehandicapte leerling krijgt maatwerk met ict
PRAKTIJK
Linda Sontag en Froukje Wartenberg-Cras
Voor leerlingen in het speciaal onderwijs wordt de computer een onmisbaar onderwijsmiddel. Dankzij aanpassingen op maat kunnen ze zich nu uiten op manieren die tot voor kort niet voor mogelijk werden gehouden.

Vaste rubrieken

10 Nieuws/Iets gemist?
41 Actief
42 Jeugdboeken
43 Gelezen
44 Gebladerd
46 Agenda