Didactief — Jrg. 33 (november 2003) Nr. 9

SPECIAL (binnenkatern):
Integraal personeelsbeleid: Investeren in jezelf


4 Zwalkend beleid – Achterstandenbeleid wacht tragische toekomst
INTERVIEW
Net nu gemeenten succes beginnen te boeken met het verdelen van achterstandengelden, besluit het kabinet om de euro’s straks rechtstreeks aan de schoolbesturen te geven. Die vervolgens opnieuw het wiel mogen uitvinden. Onderzoeker Karsten: “Er is sprake van een zekere tragiek.”

9 God op school
PRAKTIJK

10 Leren onderzoek doen met internet
ONDERZOEK
Hoe help je scholieren om internet te gebruiken als effectieve informatiebron ? Er is nu een site die leraren helpt hun leerlingen te begeleiden in het doen van on-line onderzoek.

11 Kloprogge
Column

12 Leerling op de divan – Emoties van leerlingen en de rol van de school
Middelbare scholieren lopen net als ieder ander met prettige en onprettige emoties rond. Vraag is of de school, en in het bijzonder de docent, de leerling kan helpen. Leerlingen moeten die hulp dan wel op prijs stellen.

18 Diploma Schoolleider
Cartoon
‘Nog 2 nachtjes slapen tot de kwaliteitskaarten bekend worden gemaakt …’

18 Nieuwe vorm, korte naam
Redactioneel commentaar
Didaktief & School heeft vanaf deze maand een nieuwe naam: Didaktief. Het blad heeft een modernere en strakkere vormgeving gekregen. Didaktief in een nieuw jasje.

19 Goedkoop succes?
OPINIE

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
SPECIAL (binnenkatern tussen pag. 20 en 21):
Integraal personeelsbeleid (IPB): Investeren in jezelf


Investeren in jezelf, dat is waar integraal personeelsbeleid vooral om draait. En de school als werkgever kan daarbij helpen. Vijf leerkrachten vertellen hun verhaal. Beginnende leraren die het onderwijs niet als eindpunt zien, maar als een fase in hun carrire. Senioren die het nog steeds een kick vinden om een diploma uit te reiken. Ze geven adviezen om de uitdaging er in te houden. Ze geven toe van welke fouten ze het meest geleerd hebben. En ze wijzen aan wat er aan de organisatie van hun school beter kan.

2 Senior is goud waard

5 Bijzonder vmbo

8 Durf vragen te stellen

10 Eigen verantwoordelijkheid

13 Medezeggenschapsraad
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


22 Vechtpartijen voork—men – Leren van conflicten
PRAKTIJK
Steeds meer scholen maken serieus werk van het om gaan met conflicten tussen leerlingen. Ook het aantal professionele hulpprogramma ’s groeit. Maar we zijn nog lang niet zover als scholen in bijvoorbeeld Angelsaksische landen.

24 Luizenmoeders
Column
Miek van Dam

25 Onderzoek kort

29 Nieuw onderzoek

30
Doorsnede van Notre Dame des Anges, Ubbergen
PRAKTIJK

VASTE RUBRIEKEN :

14 Nieuws

21 Praktijknieuws

33 Actief

34 Jeugdboeken
Leesboek of lesboek?

35 Gelezen
Hete hangijzers in kaart

36 Gebladerd

38 Agenda