Wereld Van Het Jonge Kind – Jrg. 42 (oktober 2014) Nr. 2

  4  Creatief communiceren met kinderen
Ben Baarda
Samen iets doen is een natuurlijke manier van communiceren. Lees hoe je op een speelse manier veel informatie over en van kinderen krijgt.

  9  De krijtjes staken!
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof
OP een dag zijn de krijtjes van Teun het beu. En dus gaan de krijtjes staken! Een heerlijk boek over kleur en de krijtjes krijg je er soms bij.

10  Gesprekken aan tafel leggen de basis
TAAL
Akke de Blauw, Eefje van der Zalm
Bundel als (voor)school en ouders de krachten. Geef ouders tips voor kindgesprekken met kwaliteit en organiseer gezamenlijke bijeenkomsten. Zo vergroot je de ouderbetrokkenheid en stimuleer je de taalontwikkeling.

14  Taalvermogen
DONDERSTENEN COLUMN
Aleid Truijens

15  Voordeel voor abonnees
– Praktische verkeerskit
– Leren zichtbaar maken
– De wonderlijke hoed van Beer
– Meneer Haas en Mevrouw Beer zijn jarig

16  Het Sinterklaasfeest
ZO DOE IK DAT
Corinne Meij-Boon
De sinterklaasperiode is voor kinderen met specifieke onderwijsbehoefte n vaak een stressvolle periode. Hoe zorg je ervoor dat deze periode ook voor hen prettig verloopt?

20  PrentenboekIndruk
Mathieu van Meer
– Drakensnot
– Precies goed voor twee
– Het meisje en de Pony
– De wonderlijke hoed van Beer
– Een varken op bezoek

22  Rekenen met knikkers
REKENEN
Dirk van der Straten
Lees hoe je de onderzoekende houding van jonge kinderen stimuleert. Hoe breng je een goede balans in spontaan laten gebeuren enerzijds en het sturen van leerprocessen anderzijds? Een voorbeeld van een activiteit met de knikkerbaan.

26  De krijtjes van de maand
PRENTENBOEK VAN DE MAAND

27  BoekIndruk
Jan de Bas
– Interactiewijzer
– Verborgen regels
– Leren zichtbaar maken

28  Begrijpen van gedrag
SOCIAAL-EMOTIONEEL
Aleid Beets Kessens
‘Rik wil niet in de rij en geeft zeker géén hand. Nu niet, gisteren niet en morgen ook niet. Rik is al boos voordat de schooldag begint. Intussen wil ook niemand hem meer een hand geven. En ik? Ik zit met mijn handen in mijn haar. Want deze gebeurtenis leidt tot een hele serie conflicten en ik weet niet meer hoe ik hiermee om moet gaan.’

31  Journaal
– Nieuwe impuls aan muzieklessen in de klas
– Leesmonitor.nl vernieuwd
– Kwartiermakers
– Agenda

32  De betekenis van toekijken
SOCIAAL-EMOTIONEEL
Ad van der Heijden
Als een kleuter niet meespeelt, niet met andere kinderen in direct contact is, dan maken opvoeders zich al snel zorgen. Toch is er ook een fase (wat korter of langer) waarin enkel wordt toegekeken. Dat is normaal gedrag voor jonge kinderen.

34  Verwacht in HJK
– Muzische iPad-spellen
– Spelbetrokkenheid
– Structureel coöperatief leren
– Betekenisvol burgerschap