De Nieuwe Meso — Jrg. 2 (juni 2015) nr. 2

Magazine

06 Een curriculum van Grote Vragen
Dick van der Wateren•
Vorig jaar november lanceerde staatssecretaris Sander Dekker zijn programma #Onderwijs2032. Veel mensen zagen dit als een belangrijke stap voor het onderwijs, een mogelijk begin van werkelijke verbeteringen. Niettemin zijn er volgens Dick van der Wateren redenen om dit programma kritisch te volgen. Hij doet voorstellen voor de inhoud van het nieuwe curriculum en voor de wijze waarop het permanent ontwikkeld zou kunnen worden.

12 Leiders gezocht

14 Gepersonaliseerd leren
Frank Studulski
Gepersonaliseerd leren is vandaag de dag het buzzword, je móet het hebben in je school. Maar wat is het eigenlijk en waarom is het van belang? In deze bijdrage gaat Frank Studulski op deze vragen in. Hij laat zien welke modellen er van gepersonaliseerd leren zijn en hoe je ermee aan de slag kunt gaan in de school.

21 Onderzoek
24 Bestuur Beleid Beschouwing

28 Bouwstenen voor toekomstgericht onderwijs
Filip Dochy
Uit welke bouwstenen bestaat een leeromgeving waarin optimaal geleerd wordt? Filip Dochy onderscheidt er zeven in zijn model voor high impact learning. Hij gaat ook in op organisatorische veranderingen die in de context nodig zijn om dit leren mogelijk te maken.

34 Hoe zit het met

36 Praktijk en onderzoek samen aan de slag
José Hermanussen en Ria Groenenberg
Onderzoek heeft geleid tot een kennisbasis over wat werkt in het onderwijs, zonder dat daaruit kant-en-klare oplossingen kunnen worden gedestilleerd voor verbetering van opleidingen, Het benutten van de kennisbasis voor kwaliteitsverbetering vraagt om co-creatie tussen onderwijsonderzoek en -praktijk. In deze bijdrage schetsen onderzoekers José Hermanussen en Ría Groenenberg een praktijkvoorbeeld van co-creatie.

43 De jonge schoolleider

46 Nabij leiderschap
Iwan Basoski
De druk op leidinggevenden om te werken aan professionele ontwikkeling van zichzelf en die van medewerkers is in de afgelopen jaren toegenomen. Registervorming is in dat kader een belangrijk instrument. Iwan Basoski vraagt zich af in hoeverre dit externe appel de intrinsieke motivatie tot leren en ontwikkelen bevordert. Hij bepleit alternatieven die het handelingsrepertoire van schoolleiders en docenten duurzaam kunnen verbreden.

51 Boeken

Focus op niet-westerse inspiratiebronnen voor schoolleiders

62 Introductie Wijsheid en leiderschap. Focus op niet-westerse inspiratiebronnen voor schoolleiders
Klaas Pit, Maarten Bremer & Marc Coenders

66 De persoonlijke weg van de leider
Maarten Bremer
Maarten Bremer probeert te werken en te leven met de Daodejing als leidraad. Hij heeft als directeur van een hboacademie veel baat bij de wijze woorden die Laozi duizenden jaren geleden opschreef. In dit hoofdstuk beschrijft hij dit aan de hand van concrete situaties en de bijbehorende teksten.

70 Visjes bakken met Laozi
Carlo Hover
In het vorige hoofdstuk nam Maarten Bremer de lezer mee in zijn kennismaking met het daoïsme. De onderwerpen die hij aansneed worden in dit hoofdstuk verder toegelicht en verdiept door Carlo Hover. Hij laat zien hoe het daoïstisch perspectief als een spiegel kan functioneren voor wat de leidinggevende doet.

75 Een goed plan is niet voldoende – portret van een lid van de centrale directie van een school voor voortgezet onderwijs
Marc Coenders

78 De wijsheid van India: een persoonlijke weg naar binnen
Marc Coenders
De wijsheid van India, die Marc Coenders in dit hoofdstuk ontsluit, is een aansporing tot transformatief leren op persoonlijk vlak. Het biedt een weg naar binnen, een proces van zuivering. Die zuivering stelt je in staat meer te weerspiegelen van wat er in je omgeving gebeurt, wat leidt tot een duurzaam andere houding en meer heelheid in lastige situaties.

88 Afrikaans leiderschap: de gemeenschap als leidraad
Dick de Groot
Het is interessant om naar opvattingen over leiderschap buiten ons continent te kijken. Zou het zo zijn dat in andere continenten duidelijk afwijkende opvattingen bestaan over leiderschap? Om die vraag te beantwoorden richt Dick de Groot de blik in dit hoofdstuk op zuidelijk Afrika, waar uitgesproken opvattingen bestaan over leiderschap.

98 Onder de boom – portret van een rector a.i.
Dick de Groot

98 Ubuntu in de praktijk van MBO Amersfoort
Dick de Groot

99 Onder elkaar bereiken we niets. Met elkaar kunnen we schitteren – portret van Hans Verschoor, voorzitter van het college van bestuur van het Atlas College in Hoorn
Dick de Groot