De Nieuwe Meso — Jrg. 8 (juni 2021) nr. 2

Thema- Onderwijs en onderzoek – nieuwe samenwerkingsvormen  

06 Onderwijs en onderzoek – nieuwe samenwerkingsvormen
Jeroen Onstenk, Pieter Leenheer, Margriet van der Sluis en Anneke Westerhuis
Inleiding op het themakatern

10 Benutten van kennis uit onderzoek door leraren
Patrick van Schaik en Pepijn Paalvast

14 Beter gebruik van onderwijsonderzoek: de rol van onderzoekers
Jelle Kaldewaij

19 De betekenis van onderzoek voor de praktijk in drie voorbeelden
Margriet van der Sluis

19 Schoolleider cruciaal
Ditte Lokhorst, Claudy Oomen en Willemijn Schot
Samen werken aan onderzoek: wat werkt?

30 Onderzoek, hoe beoordeel je dat als onderwijsprofessional
Niek van den Berg

33 Er is een goed gesprek over onderwijs en onderzoek nodig
Renske Valk en Rob Martens
Over het verschralende effect van effectiviteitsonderzoek

En verder

42 Gespreid leiderschap en de beliefs van de schoolleider
Robert Mentink, Remco Coppoolse en Cok Bakker

52 Wat kan de school betekenen voor het geluk van jongeren?
Jacqueline Boerefijn

62 Het heersende beeld van hoogbegaafdheid is eenzijdig
Carla Desain

Rubrieken

38 Strip
39 Column – Willem de Vos
49 Bestuur Beleid Beschouwing
60 Onderwijs over de grenzen
68 Column – Daniel Bonder
71 Boeken