De Nieuwe Meso — Jrg. 6 (december 2019) nr. 4

Magazine

08 Leraren en schoolleiders: leiders en volgers
Marco Snoek
‘Gedeeld leiderschap’ en ‘leiderschap van leraren’ zijn twee begrippen die steeds vaker terugkomen in discussies over schoolorganisaties. In dit artikel licht Marco Snoek de beide begrippen toe en beschrijft hij de consequenties voor leraren en schoolleiders.

18 Collegiaal waarderend onderzoek
Annechien van Buurt en Eefje Teeuwisse
Steeds meer schoolbesturen kiezen voor een vorm van collegiale visitatie met als doel om met en van elkaar te leren, en zo de kwaliteit van het onderwijs in gezamenlijkheid te versterken. Annechien van Buurt en Eefje Teeuwisse ontwikkelden hiervoor het collegiaal waarderend onderzoek (CWO) met het oog op een hoge leeropbrengst voor zowel de ontvangende school als de bezoekende commissie. In dit artikel beschrijven zij de belangrijkste lessen die ze tijdens het opzetten en uitvoeren van deze CWO’s geleerd hebben.

26 Motor voor innovatie en kwaliteit van opleiden
Eline van der Net en Ellen Hanselman
Het middelbaar beroepsonderwijs internationaliseert volop, getuige bijvoorbeeld het grote aantal mbo-studenten die in het kader van hun stage in het buitenland verblijven. Een internationale oriëntatie is ook voor beroepen op mbo-niveau belangrijk. Mede op basis van interviews met 23 bestuurders van mbo-instellingen die internationalisering hoog in het vaandel hebben staan, brengen Eline van der Net en Ellen Hanselman de stand van internationalisering in het mbo in kaart.

36 Leiderschap en plein public
Anne Jan van den Dool
Het zal je maar gebeuren als schoolleider. Docenten wijzen je erop dat de school op sociale media trending is. Een filmpje gaat rond. Een van jouw docenten zet een leerling uit het lokaal. Een fysieke activiteit, die het op beeld goed doet getuige de hoeveelheid views. Inmiddels hangen krant en de televisie aan de lijn. In dit artikel schetst Anne Jan van den Dool wat voor soort leiderschap in dergelijke situaties nodig is.

Rubrieken
16 
Bestuur beleid Beschouwing
24 Hoe zit het met uw
31 Boeken
41 Internationaal

Focus op.. Onderwijsonderzoek en Onderwijspraktijk

46 Introductie: Wat weten we nu eigenlijk?
Pieter Leenheer, Gerritjan van Luin, Anje Ros en Leezan van Wijk
Uitkomsten van onderwijsonderzoek zijn waardevol. Niet on ze zoals sommigen denken, de basis zouden kunnen vor voor evidence based onderwijs. Hun belang is veeleer dat ze mensen in de praktijk aan het denken kunnen zetten, een spic gel vormen of alternatieve handelingsmogelijkheden bieden Dat vergt niet alleen dat onderzoekers een open oog voor de praktijk moeten hebben en in staat zijn de noodzakelijke vertaal slagen te maken. Maar ook dat leraren, schoolleiders en bestuurders ervoor open moeten staan. In deze DNM Focus gaat het om de vraag wat ervoor nodig is om vruchtbare samenwerking te bevorderen tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk.

Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk

51 2.1 Vier randvoorwaarden voor een succesvolle verbinding
Maartje Kouwenberg, Jelle Kaldewaij en Linda Sontag

57 2.2 Evidence informed werken aan werkplekleren in het mbo
Niek van den Berg en Jeroen Onstenk

61 2.3 Onderzoek in de opleiding
Anje Ros

63 2.4 Aanjagen van een sterke onderzoekscultuur
Leezan van Wijk

66 2.5 Onderwijsonderzoek wint aan invloed, maar er is geld nodig
Monique Marreveld.

69 2.6 De Kennisrotonde en de onderwijspraktijk
Simone van Barneveld

70 2.7 Vraagarticulatie
Niek van den Berg en Christa Teurlings

72 2.8 Laat onderwijsonderzoek vooral aansluiten van de leraren
Gerritjan van Luin en Pieter Leenheer

Reflecties

77 3.1 Wat vraagt het onderwijs van ons?
Hester IJsseling

80 3.2 Onderzoek vraagt vooral om een gezonde dosis realisme
Leezan van Wijk en Pedro de Bruyckere

82 3.3 De onttroning van de pedagogiek
Pieter Leenheer

88 3.4 Het (on)gelijk van de wetenschap
Gerritjan van Luin

89 3.5 Over de waarheid leren spreken
Jan Bransen

93 3.6 Het goede gesprek over onderwijs: polemiek of dialoog?
Gerritjan van Luin

Epiloog

96 Hoofdrolspelers in gesprek
Pieter Leenheer en Gerritjan van Luin
Hoe kijken docenten, schoolleiders, onderzoekers en bestuurders vanuit hun praktijk naar de relatie tussen onderwijs en onderzoek? Om hierachter te komen brachten we ze bij elkaar. Dit artikel is een verslag van het gesprek dat ontstond. De verscheidenheid aan thema’s die aan de orde kwamen, maakt het verslag een passende ‘uitleiding’ van dit focusdeel.