De Nieuwe Meso — Jrg. 3 (december 2016) nr. 4

Magazine:
08 Interne dialogen van innovatieve schoolleiders
Danielle Verschuren
In haar promotieonderzoek in 2013 bracht Danielle Verschuren de denkprocessen van zeven innovatieve schoolleiders in beeld. Uit het onderzoek bleek dat de innovatieve schoolleiders veelvuldig en bewust innerlijke dialogen voeren. Eind 2015 zocht zij een aantal weer op en sprak met hen over ontwikkelingen en dilemma’s in hun persoonlijk leiderschap

13 Strategisch HRM in het onderwijs
Peter Leisink, Eva Knies, Karen Oostvogel en Jasper Aalbers
Er is volop aandacht voor strategisch HRM in het onderwijs, maar waar staat dat concept voor? Wat hebben schoolbesturen, schoolleiders en medewerkers er aan? Draagt het bij aan beter onderwijs en tevreden medewerkers? In dit artikel gaat hoogleraar bestuur- en organisatiewetenschap Peter Leisink in op deze vragen, met medewerking van zijn collega Eva Knies en van Karen Oostvogel en Jasper Aalbers van de VO-raad.

20 Bestuur Beleid Beschouwing

22 Op zoek naar lerende organisaties
Pieter Leenheer
‘Wat scholen (nog) missen’ (DNM 3.3) bevatte een weergave van een panelgesprek over nog altijd wat moeizame relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijs. In dat artikel opperde Pieter Leenheer dat het probleem wel eens meer aan de kant van scholen en docenten kan zitten, omdat scholen geen lerende organisatie zijn. In dit vervolgartikel gaat Leenheer dieper in op de vraag wat nu eigenlijk een lerende organisatie is en waarom het zo lastig is er eentje te worden.

28 Hoe zit het met uw…Groeimindset

32 Professionele leergemeenschappen van ervaren docenten
Rutger van Sande
Een professionele leergemeenschap (plg) is een platform dat leraren in staat stelt tijdelijk uit de hectiek van de eigen onderwijspraktijk te stappen en met enige afstand samen met collega’s te reflecteren op die praktijk. Het lectoraat Bètadidactiek van Fontys Lerarenopleiding Tilburg heeft in samenwerking met de Zeeuwse academische opleidingsschool (ZAOS) een aantal plg’s ingericht. Rutger van de Sande beschrijft de werkwijze die de betrokkenen gaandeweg hebben ontwikkeld

36 Onderzoek

37 Boeken

Themadeel: Focus op… gepersonaliseerd leren

42 Introductie: gepersonaliseerd onderwijs
Klaas Pit

44 Gepersonaliseerd onderwijs. Een benadering vanuit twee perspectieven
Klaas Pit
Gepersonaliseerd onderwijs wordt vaak ingevuld als geïndividualiseerd onderwijs waarin maatwerk en rechtdoen aan verschillen met behulp van ICT terugkerende begrippen zijn. In dit hoofdstuk stelt Klaas Pit de vraag of daarmee een niet al te eenzijdige invulling aan gepersonaliseerd onderwijs wordt gegeven. Hij pleit voor een diepere invulling van gepersonaliseerd onderwijs.

54 Portret 1
Het Stedelijk in Zutphen

58 Leren van de leerlabs
Noud Cornelissen en Milan van Manen
Het afgelopen anderhalf jaar hebben 210 scholen voor voortgezet onderwijs in leerlabs van het project Leerling 2020 gewerkt aan een aspect van gepersonaliseerd onderwijs. Welke lessen waarmee andere scholen hun voordeel kunnen doen, zijn daaruit te trekken?

65 Portret 2
Ds Pierson College in Den Bosch

70 Meer maatwerk mogelijk maken in het vmbo
Geesje van Slochteren
Op alle vmbo’s wordt op dit moment gewerkt aan de invoering van nieuwe profielen. De insteek van veel scholen daarbij is het mogelijk maken van meer maatwerk. In dit hoofdstuk schets Geesje van Slochteren drie perspectieven op maatwerk in het vmbo. Hierbij staan drie vragen centraal: Wat leren de eerste ervaringen met de nieuwe profielen ons over maatwerk? Welk proces van schoolontwikkeling zien we? Wat zijn de belangrijkste kwesties voor de schoolleiding in de ontwikkeling richting meer maatwerk?

78 Portret 3
Farel College in Amersfoort

82 Aan de slag met onderwijsontwikkeling
Noud Cornelissen
Werken aan gepersonaliseerd onderwijs vraagt in de school om gedurfd onderwijskundig leiderschap. Maar wat houdt dat in: hoe geef je als schoolleider leiding aan een proces van onderwijsontwikkeling in de eigen school? In dit hoofdstuk geeft Noud Cornelissen tips om een strategie voor een dergelijk proces te ontwikkelen en deze vervolgens succesvol te realiseren.

90 Portret 4
Tabor College locatie d’Ampte in Hoorn