De Nieuwe Leraar — Jrg. 5 (maart 2019) nr. 1

06 “Wil je een scharrelschool of een legbatterij?”
Floortje Dekkers
Hoe krijgt een onderwijsvisie letterlijk vorm in een schoolgebouw? Ellen Kuster houdt zich er dagelijks mee bezig. De Nieuwe Leraar keek binnen op twee door haar heringerichte scholen in het zuiden van het land.

10 School-in-school voor kinderen met TOS
Simone Sarphatie
De Harmpje Visserschool, school met de bijbel, op Urk zette samen met Kentalis een school-in-school op voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Kinderen in groep 1-2 kunnen nu naar de school-om-de-hoek in plaats van naar het speciaal onderwijs in Kampen.

12 Bakstenen en porselein: de omgeving als derde pedagoog
Carla Desain
Het team van Jenaplan basisschool Antonius Abt in Den Bosch heeft een heel eigen visie op de inrichting van de omgeving en de keuze van spelmaterialen. We zijn van harte welkom om te kijken en vragen te stellen.

20 Duurzamere scholen: een zonneklaar doel!
Floortje Dekkers
Het verduurzamen van schoolgebouwen is het trendstadium ontstegen; met het oog op de toekomst is het eerder noodzaak geworden. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven die scholen hierin ondersteunen met innovatieve oplossingen. Stichting Schooldakrevolutie is er een van.

26 Cito innoveert met inbreng leerkracht
Auke Schouwstra

En verder…
03
Editorial
09 Column Jan van de Ven
17 Column Wouter Siebers
18 Taal
19 Rekenen
23 Boeken
24 Gepersonaliseerd leren
26 Column Joke Lorist-Klappe
30 Tech & tools