De nieuwe leraar — Jrg. 3 (september 2017) nr. 3/4

06 Leslokaal in de buitenlucht
Marusja Aangeenbrug
Dat buiten spelen gezond is voor kinderen, weten we allemaal. Maar veel tijd brengen kinderen op de basisschool meestal niet buiten door. Het kan ook anders: buiten les krijgen of uren rondstruinen door het groen.

10 Vernieuwd toezicht: zacht op relatie, hard op de inhoud
Marion van Weeren
Afgelopen juni was het genoeg geweest: er werd gestaakt. Een jaar eerder ging het, vooral op sociale media, ook over werkdruk, maar dan in relatie tot de Inspectie van het Onderwijs. Zij zou de werkdruk verhogen met het opleggen van extra administratieve taken en onderwijsvernieuwing in de weg staan. Er viel echter ook te lezen dat scholen zaken administreren die volgens de inspectie onnodig zijn. Hoe zit het?

16 Opinie – Zal de tijd het leren?
Dolf Janson

22 Casus Passend Onderwijs: ”Nuanceer stringente eisen en focus op persoonlijke ontwikkeling”
Floortje Dekkers

30 Kinderen vinden bij WALHALLAb hun plek op de wereld
Floortje Dekkers
Stel je eens voor: een ruime hal vol materialen, gereedschappen en machines, waar je je fantasie kunt laten stromen en alles kunt maken wat je bedenkt. Maar: je verbindt je aan je doel en gaat er vol voor. Je bedenkt zelf een plan, maakt een tekening en bedenkt wat je nodig hebt. Werk je serieus, krijg je altijd hulp als dat nodig is. Dyslectisch, autistisch of ADHD doen er niet toe. Hier in Zutphen ben je gewoon Bram, Guido, Lindsay of Jorn.

38 LOS Deurne biedt onderwijs voor hart en ziel
Floortje Dekkers
In Deurne opende begin januari 2017 LOS (Leren Ontdekken Spelen) haar deuren. Drijvende kracht achter het sociocratisch onderwijs van LOS zijn vijf professionals en moeders die onderwijs voor hart en ziel willen. Wie LOS bekijkt door een ouderwetse bril, vraagt zich misschien af wat er allemaal gebeurt. Maar voor wie zonder oordeel wil weten wat zich er afspeelt, openbaart zich een compleet ├índere onderwijswereld…

En verder…

03 Editorial

11 Column Daisy Mertens

19 Column Wouter Siebers

20 Taal

21 Rekenen

25 Lekker tegendraads

29 Stom!

36 De kracht van de leraar

41 Column Martin Dogger

42 Gepersonaliseerd leren

46 Tech & tools