De nieuwe leraar — Jrg. 2 (oktober 2016) nr. 3/4

03 Editorial

06 Onderwijsvernieuwing: gewoon doen in Havana aan de Waal
Marion van Weeren
Het samenvoegen van de twee locaties van OBS De Buut in een nieuw schoolgebouw duurde acht in plaats van de voorziene vier jaar. Een fikse tegenvaller, maar ook een kans om de onderwijsvisie grondiger te herzien dan eerst de bedoeling was. Dit is het verhaal van hoe De Buut van ’traditioneel’ veranderde in ‘vernieuwend’ terwijl de school ‘gewoon’ open bleef.

11 Column Femke Cools

12 Nieuws

14 Casus Passend Onderwijs: blind zijn is voor Lotte normaal
Floortje Dekkers

16 Jan Hendrickx heeft een missie vol passie: excellent onderwijs voor ieder kind
Floortje Dekkers

19 Column Wouter Siebers

20 Taal

21 Rekenen

22 Devices in de klas:
Marion van Weeren
Kies je voor de inzet van devices in de klas, dan heb je nogal wat te kiezen. Fundamenteler is de vraag wat de inzet van devices betekent voor het onderwijs dat je aanbiedt. Wanneer heeft de inzet van ict meerwaarde? Hoe geef je het een plek in je onderwijsvisie? Wij vroegen het in een rondetafelgesprek aan vier ervaringsdeskundigen.

27 Column Wouter Siebers

28 Programmeren: spelenderwijs obstakels nemen
Marion van Weeren
Nu online en offline versmelten is alleen computergebruik niet meer voldoende, vinden deskundigen. Door te leren denken in stappen en deze te vertalen in commando’s, leren kinderen ook als makers met computers omgaan. In Finland, Estland en Groot-Brittannië is programmeren een verplicht vak op de basisschool. In Nederland ligt het initiatief bij scholen en leraren. Waar begin je en hoe zorg je dat iedereen kan meedoen?

32 ICT Nieuws

34 Computergames als turbomotivator: leerzaam en leuk! 
Floortje Dekkers
In juli verscheen een opiniestuk van Wouter Siebers op Volkskrant.nl. Hij ondervond hoe een ogenschijnlijk simpele game op zijn telefoon hem in contact bracht met wildvreemden en hem leerzame informatie bood. Ook vanuit wetenschap en ervaringsdeskundigen klinkt het door: games in de klas zijn een turbomotivator voor de hedendaagse leerling. Maar in het onderwijs is nog een wereld te winnen.

38 Nieuws

40 Bijdrage Exova

42 Cijfers

43 Column Martin Dogger

44 Inspectie

46 Games & Gadgets