COS — Jrg. 28 (november 2010) Nr. 3

Thema: INRICHTING

4 In de afgelopen weken is er veel gebeurd op onze school….
REDACTIONEEL
Theo Louwers, hoofdredacteur
… In bijna alle klassen hangen digitale schoolborden en er is een luchtbehandelingsysteem aangebracht. Kinderen hebben geen last meer van ‘vieze’ lucht. Ze moeten…

4 BITS & BYTES
– Leesproblemen? Laat je voorlezen (http://www.orionwebbox.org)
– Klein maar fijn. Accessoires voor kinderhoofdjes
– 3D-camera
– Laptop stijlvol vervoeren (www.trust.com)
– Onverwoestbaar (www.lacie.com)

5 KLEMBORD
Opinies over eigentijds onderwijs en ict, gelezen door de redactie van COS in krant, tijdschrift en op internet.

6 Van frisse lucht en beter licht gaan leerprestaties omhoog
Q&A
Erno Mijland
Van frisse lucht ga je beter leren. Dwarrelend krijtstof en hoofdpijnverwekkende spaanplaatgassen horen op Nederlandse scholen tot het verleden. ‘Maar het kan nog veel gezonder ‘, zeggen ingenieurs Atze Boerstra en Froukje van Dijken.

8
Op locatie
Peter Petersen School

9 COS Forward
– Discussie over digitaal leermateriaal (www.visieopleermateriaal.nl)
– Wachtwoorden kinderen eenvoudig te kraken (www.wifiwijs.nl)
– Tipboekje werken met interactief schoolbord (www.hco.nl)
– Po‘zieonderwijs
– Wereldwijs blogspot (http://wereldwijs-malmberg.blogspot.com)
– Websites jongeren moeten gebruiksvriendelijker (http://tinyurl.com/Einstein-rapport)

10 Onderwijsvisie legt fundament van renovatie

THEMA
Jan Zengerink
De visie op onderwijs gaat vooraf aan het leggen van de eerste steen. De omgeving moet je werk ondersteunen.

1
2 Strafwerk(t)
THEMA
Jan Zengerink
Belonen of straffen? En nis een alternatieve straf beter dan een reguliere?

14 Iumi
EVALUATIE
Henk Botter
Iedere gebruiker van een digibord kent de bijbehorende standaardsoftware. Toch zijn er ook andere programma’s beschikbaar om de lessen voor te breiden en te geven…

16 Rekentuin

EVALUATIE
Jean Beaulen
Uitgeverijen maken programma’s om het onderwijs een extra impuls te geven. Bij nieuwe methoden worden programma’s geleverd om met gebruik van de pc verlengde instructie te geven en extra te oefenen of te toetsen. Rekentuin is niet methodegebonden.

18 M2Desk – klik-klak: computer!

THEMA
Theo Louwers
Wat er op het eerste gezicht uitziet als een gewoon schooltafeltje, verandert in een handomdraai in een pc-werkplek.

19 Digitale toetsen: van zucht naar zegen

THEMA
Harry Dubois
Langzamerhand worden digitale toetsen volwassen.

20 Basisgids Google

EVALUATIE
Armand Lejeune
Visual Steps heeft bij de Basisgids Google geen specifieke doelgroep voor ogen. Google is interessant voor elke computergebruiker en dus ook voor de leerling in het basis – of voortgezet onderwijs. De leerling kent de Googleprogramma’s en maakt er gebruik van. Toch wordt dezelfde leerling soms ook verweten dat hij alleen de basis kent en ‘maar wat doet’. Bijvoorbeeld, het formuleren van een geavanceerde zoekopdracht bij Google of de mogelijkheden van Google Earth volledig benutten, blijft vaak onbekend terrein. De basisgids Google biedt de docent handvatten de lessen meer diepgang te geven en leerlingen gerichter te laten werken met de applicaties van Google.

22 De kracht van KlasCement? Het is hun site
Kurt Klynen
Ict-pionier Dirk Rommens is met pensioen. Hij was medewerker van KlasCement en ict-cošrdinator didactiek op de Scholengemeenschap O.L.V. Groeninge in Kortrijk. In 2007 ontving Rommens de CST-Award ‘Ict-inspirator van het jaar’.

26 Dig-I-Dee

KORTE LESSUGGESTIES VOOR HET DIGIBORD (po)
Harm Hofstede
Verkeersles – bta-animaties en simulaties – KlasCement en KlasCementBIS

24 Werken met Skydrive

HOW TO…
Redactie
Heb je een Hotmail-account (ook wel Live-account genoemd), dan beschik je, naast een standaard mailbox, ook over de virtuele opslagplaats Skydrive. Ook gebruikers van Live@Edu, de gratis educatieve oplossing van Microsoft, hebben de beschikking over deze extra grote ‘USB-stick’ van 25 Gb.

29 Recht op…
COS LESIDEE (po)
Helmar Rouwhenhorst
In veel landen is het slecht gesteld met de rechten van de mens en hebben ook kinderen zeer te lijden. Welke rechten heb je als kind? Hoe zijn ze ontstaan en kun je zelf actief met kinderrechten aan de slag?

31 De rechten van de mens

COS LESIDEE (vo)
Henk de Vries
Welke zijn deze 30 rechten van de mens en waar komen ze vandaan? Bekijk de ontstaansgeschiedenis op: http://www.humanrights.com/#/what-are-human-rights. Ook op Wikipedia kun je meer vinden over de historie van de mensenrechten: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechten_van_de_mens.

33 Verzwaring exameneisen: zwaard van Damocles voor zorgleerlingen
Albert Lubberink
Je zult maar dyslexie of dyscalculie hebben en een voldoende op Nederlands, Engels Žn wiskunde moeten halen.

34 Delen in Wikiwijs: metadata in megadata

Edith van Gameren
Alles wat op Wikiwijs geplaatst wordt, moet worden voorzien van metadata, het liefst door de maker zelf. Anders wordt het straks zoeken in een hooiberg.

36 Opfrisbeurt voor basisscholen in Best

HET PROJECT
Theo Louwers
De tijd van overvolle, muffe klaslokalen ligt achter ons. Toch is er nog veel mis met het binnenklimaat in scholen. In het kader van het project ‘Frisse Scholen’ worden in Best alle basisscholen voorzien van een luchtbehandelingssysteem.

37 Renovatie

COLUMN
Jos Elbersen

38 Tips en Trucs
Harry Dubois
– Drivers exporteren (http://bit.ly/driver-max)
– Online Harddisk (www.adrive.com)
– Backup GPO’s (http://bit.ly/backup-gpo)
– Prullenbak restaureren (http://bit.ly/restauratie)
– Animaties met PowerPoint (http://screenr.com/noG en http://bit.ly/PP-motion)
– Word 2010 met wiskunde (http://bit.ly/wordpp)
– Interactieve PowerPoint (http://bit.ly/PP-Interactive)
– Virtuele applicaties (www.spoon.net)
– Online afbeeldingen verkleinen (www.resize.to)
– Conversatieweergave uitzetten in Gmail (www.gmail.com)