COS — Jrg. 19 (september 2007) Nr. 7

4 “Na een lange periode van rust staan we weer aan het begin van een nieuw schooljaar, zonder NOT in januari die om aandacht vraagt….”
REDACTIONEEL
Theo Louwers, hoofdredacteur

4 BITS & BYTES
– Pentablet voor precisiewerk
– Tussen laptop en mobiel
– Vleermuis
– Onderweg opladen
– Ongestoord luisteren
– Klembord

8 Uitgevers zien brood in content voor digitale borden
Theo Louwers
Leraren moesten het tot nu toe hebben van Engelstalige software, of zelf materiaal maken voor hun lessen met een digitaal schoolbord. Maar uitgevers zien inmiddels brood in het aanbieden van content voor digitale schoolborden.

12 ‘Een goede leraar van nu is een tuinman’
Q&A / INTERVIEW
Erno Mijland
Als we in Nederland Žrgens goed in zijn, dan is het in zeuren. In hun onlangs verschenen boek ‘Ja-maar, ik ben wel leraar’ (en de bijbehorende toolkit) bieden auteurs Berthold Gunster en Herberd Prinsen een alternatief voor de klaagcultuur die op vele Nederlandse scholen heerst.

15 COS forward
Theo Louwers
– Leesvriendelijke websites
– Basisscholen op ruimte-expeditie
– Innovatie onderwijsprojecten
– Kinderen veiliger op internet
– Edupoort en Eduroute gaan samenwerken
– Nieuwe koers OWG

16 Digitale schoolborden: een kritische kijk
Frank Vandewyer
Digitale schoolborden zijn hip in het pedagogisch landschap. Je kunt je niet onder een groepje collega’s mengen zonder dat erover gedebatteerd wordt. Maar heb je zo’n bord nodig? Hoe vaak gebruik je hem echt? Zijn er alternatieven? Past zo’n bord wel in de pedagogische visie?


18 Definitieve ict-eindtermen in het Vlaamse basisonderwijs
Dani‘l Delcour
De kogel is door de kerk. Op 1 september zijn in Vlaanderen de eindtermen ict van kracht geworden in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. In deze bijdrage staat het basisonderwijs centraal.

21 BS De Waai in Cuijk
OP LOCATIE

22 De kracht van een online community
Harry Dubois
De mens is een sociaal wezen; hij kan niet alleen leven en heeft andere mensen nodig om te overleven. Dat was al zo bij de holbewoners en dat is nu nog steeds zo. Getuige de community’s in alle soorten en maten op internet.

25 Gaming in ict-opleidingen bve-sector
Theo Louwers
Op 22 november organiseert Loket MBO-ICT een congres over het vernieuwde ‘ ict-landschap’. Het congres moet een beeld geven van de mogelijkheden die de uitbreiding van de werkvelden voor bedrijven en scholen biedt. Ook gaming moet een plek krijgen binnen de ict-opleidingen.

26 Een beeld zegt meer dan duizend woorden…
Bianca Pannekoek
Binnen basisscholen is het projectmatig werken met behulp van digitale lespakketten met een audiovisuele component in opkomst. Betrokkenheid, motivatie, creativiteit, differentiatie, saamhorigheid en een groter leereffect zijn belangrijke effecten. KlasseTV wil hierbij aansluiten.

30 www.wrts.nl
EVALUATIE

32 Schoolpakket 0708 Werkwoorden Totaal
EVALUATIE


36 Muiswerk Formuleren
EVALUATIE

44 Web 2.0 in de praktijk
Harry Dubois
Web 2.0-toepassingen, zoals Flickr, Gmail en Netvibes, zien er mooi uit. Maar wat kun je ermee in de klas? Wat doen leerlingen er zelf al mee? Een aantal mogelijkheden voor po en vo passeren de revue.

46 Het gebit
COS LESIDEE
Tineke de Birk en Bas Pieterse
Lesidee voor de onderbouw.

47
AAN DE SLAG
Bianca Pannekoek
– Ontwikkelingseducatie (Wereldori‘ntatie, po/vo)
– Praktische techniek (Techniek, po) (www.praktischtechniek.nl)
– Museumeducatie (Geschiedenis, po)

48 Meer dan 5.000 scholen gebruiken Teleblik
Theo Louwers
In april 2006 ging Teleblik, een initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Teleac/NOT en Kennisnet Ict op school, online. Vijfduizend uur televisiemateriaal uit de archieven van Beeld en Geluid wordt zo via internet gratis beschikbaar gesteld aan het onderwijs.

51 Invalpool plant vervanging zieke leerkracht
Dick Bron
Iedere school heeft er, vaak op onverwachte momenten, mee te maken: leerkrachten die zich ziek melden. Een vervanger is in veel gevallen niet snel te vinden. Invalpool is een pakket dat het zoeken naar invallers vergemakkelijkt.

52 Minder administratieve last met chipkaart
Marcel Laks
Het ministerie van OCW heeft de scholen voor mbo en vo in een niet mis te verstane brief laten weten, dat het afgelopen moet zijn met ontduiking van de minimum klokurennorm voor onderwijstijd. De 850 urennorm in bve wordt speerpunt van controle.

53 Maak je eigen klimaatfilm
Al Gore’s film An Inconvenient Truth liet mensen wereldwijd bewust worden welke gevolgen klimaatverandering voor de aarde heeft. Hierop inhakend, ontwikkelde SenterNovem een webquest voor leerlingen in het vo.

54
NETWERKEN
Christien Hoefs
– Vitamine G: gamen is goed (algemeen)
– Akkerbouw.info (po)
– Vips4kids (po)
– Memoryspelen.nl (po/vo)
– Entoen.nu (po/vo)
– Natuurbeleving.be (po/vo)
– Mapz.nl (po/vo)

55 Klasse Teleblik?
COLUmn
Jos Elbersen

57 Open Universiteit biedt vrij toegankelijk studiemateriaal
Erno Mijland
Vijftien jaar geleden zong ThŽ Lau het al: ‘ Open, open, open moet het zijn’. De Open Universiteit (OU) gebruikte het lied dit jaar in een commercial en voegde de daad bij het woord in het project OpenER.

58 Schooloverstijgende pedagogische ict-cošrdinatie
Dirk Rommens
‘Wil je vooruitgang boeken op het vlak van ict, dan is een duidelijke visie essentieel. Scholen moeten zich n—g bewuster worden van het feit dat ict een noodzaak is.

61 TIPS & TRUCS
Harry Dubois
– Werken met Windows Vista en Office (8)
– Nieuwsbrieven versturen voor school
– Welke hard- en software zit er in mijn pc?
– Back-uppen en ghosten
– Digitale schoolbordaccesoires bewaren
– Google documenten
– Doe meer met Skype
– Lees je teksten op zijn kop

62 De weekendschool: nieuw platform voor ict?
Bianca Pannekoek
Weekendscholen bieden gemotiveerde en talentvolle jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaal-economische achterstandswijken aanvullend onderwijs. Op de weekendschool krijgen jongeren vrijwillig drie jaar lang elke zondag les van professionals die met plezier hun vak uitoefenen.

64 Brinbox Leerweg vermindert beheerslast
Theo Louwers
‘Op het moment dat Brinbox de school wordt binnengehaald, verandert er veel. De tijd die het beheer van ict kost, gaat met zeventig tot tachtig procent naar beneden. Leerkrachten hebben dan hun handen vrij om zich bezig te houden met andere belangrijke zaken.’