Bij de Les — Jrg. 9 (oktober 2013) Nr. 8

5 Colofon

5 REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 De waaroms van de zorgcošrdinator
Martenjan Poortinga
Op 21 november vindt weer het jaarlijkse spektakel De dag van de zorgcošrdinator plaats. Ook dit jaar verschijnt een brochure en daar waren tal van deskundigen bij betrokken.

10 KORT NIEUWS
Fleur Winnen & Emmy Viezee-Fock
– Schooluitval onnodig
– Huiswerk en sociale ongelijkheid
– Stercollecties via Wikiwijs
– Gesjoemel met beurs
– Prijs schoolboeken max 300 euro
– Alleen academicus voor vwo-klas
– Schoolverlaters verdwijnen van radar
– Bewuster leren met sociale media
– Trillende pen bij schrijffout
– Het schooljaar van klas 1d
– Studie in Cijfers
– LOB-kwaliteitsverbetering

11 ‘Positie van zorgcošrdinator bepaalt succes passend onderwijs’
STELLING VAN DE MAAND

12 Dyslexie: stoornis of intelligentie?

Gertrudie Boersen & Sjan Verhoeven
Met de steeds strengere eisen aan de beheersing van de Nederlandse taal, dreigen steeds meer dyslectische leerlingen binnen het onderwijs vast te lopen. Dat is een groot verlies voor onze maatschappij. Het zijn immers de creatieve leerlingen die door hun innovatieve vermogen vaak uitgroeien tot de toptalenten op de werkvloer.

14 De Kernvisie methode
Wim Bouman
Alle leerlingen krijgen in de klas informatie voor de linkerhersenhelft. Voor leerlingen met een leerstijl die geori‘nteerd is op hun rechterhersenhelft is dat een fiks probleem.

16 Leren met hoofd, hart en handen
Marieke Snippe
De vrije school doet ’t anders. Hoe gaat zij om met haar gestegen populariteit?

19 Mijn inspiratiebron – Inge Kirsten
Truda Zijp

20 Dromen van ouders / Aflevering 1 – Havo en vwo onderwijs
INTERVIEW
Truda Zijp & Gera Stuurwold
Wat zijn de wensen van ouders voor de toekomst van hun kind? Hoe begeleiden zij hun kind bij het maken van keuzes? Hoe denken de jongeren daar zelf over? De redactie van Bij de Les legde een aantal ouders en hun kinderen ieder afzonderlijk dezelfde vragen voor.

23 Homo’s
COLUMN
Dirk Olsthoorn

24 Hoe jongens bij de les te houden
Angela Crott
Waarom zijn jongens zo snel afgeleid? In jongensopvoedboeken geven de schrijvers van 1882 tot heden diverse verklaringen voor de onoplettendheid van jongens op school. Sinds de jaren negentig zoekt men naar oplossingen om jongens bij de les te houden.

26 Passend onderwijs: een kans
Carine Slots
Zorgplicht, ondersteuningsbehoefte, bezuinigingen…. zomaar wat zaken die bij Passend Onderwijs horen. De kaders worden steeds duidelijker en scholen zijn hun ondersteuningsprofiel aan het schrijven. Maar hoe uitvoerbaar is het als er per 1 augustus 2014 minder geld beschikbaar is? Een voorbeeld uit de praktijk.

29 De zorgcošrdinator ontzorgt/d
Maartje Hendrikse
Tussen Nederland en de Antillen liggen heel wat kilometers en merk je verschillen, maar over de invulling van de rol van de zorgcošrdinator, wordt zowel in Nederland als Bonaire levendig gediscussieerd.

30 Onderwijs voor zieke leerlingen
Jooske Cox & Miek Hoogbergen
Elke school kent leerlingen die acuut, ernstig of langdurig ziek zijn. Na de eerste emotie en bezorgdheid komen er vragen over voortzetting van het onderwijs. Wat mogen we van een zieke leerling verwachten? Hoe houden we hem betrokken bij de klas?

32 Effectief samenwerken aan ŽŽn plan
Iteke Wijbenga & Ellen Loykens
Soms spelen er meerdere problemen rondom een leerling, waar meerdere partijen bij zijn betrokken. Het risico dat die langs elkaar heen werken is groot. Een handige tool kan dat voorkomen.

34 Doe ’s effe abnormaal man / De kracht van verschillen
Ivo Mijland
De mens blijkt steeds weer geneigd zich te conformeren aan de groep. Daardoor ontstaan er in de klas en in school siuaties waarin leerlingen (en leerkrachten) niet geheel laten zien wie ze (ook) zijn. In je klas kun je dit gedrag doorbreken.

35 CARTOON
Leen Baars

37 De tijd vliegt
ENERGIZER
Ivo Mijland

38 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Basismodule Decanaat
– 25 jaar Molendrift
– Nationaal congres Digitaal Pesten
– Op zoek naar de ‘Holy Grail’ van LOB
– Kind van 4 ouders
– Oplossingsgericht werken op School
– Depressieve leerlingen
– Conferentie Pesten: de aap uit de mouw
– Dag van de zorgcošrdinator