Bij de Les — Jrg. 9 (november 2013) Nr. 9

5 Colofon

5 REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 LOB weg ermee?
Marinka Kuijpers, Maarten LamŽ & Kim Schut
Scholieren en studenten zijn kritisch over hun ervaringen met LOB. Toch vinden zij deze vorm van begeleiding van belang, blijkt uit een onderzoek van LAKS.

10 KORT NIEUWS
Fleur Winnen en Emmy Viezee-Fock
– Bijbanen voor leraren
– Jongeren ziek van keuzestress
– Oudere ouders meest betrokken
– Verdeling achterstandsgelden complex
– Werkloosheid in onderwijs stijgt
– Doctorandus bordenwasser moet plaatsmaken
– Gezondeschool.nl
– Meer jongeren langer naar school
– ProRail waarschuwt voor overwegen
– App tegen pesten op school

11 ‘Elke opleiding, ook in het mbo, moet een studiekeuzecheck krijgen’
STELLING VAN DE MAAND

12 Invoering van de wet Kwaliteit in verscheidenheid voor decanen

Peter Huwae
Op 1 september is de wet ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ in werking getreden. Wat zijn de gevolgen voor het hoger onderwijs?

14 Kunnen en willen doorstuderen aan het hbo
Lieke Woelders, Tjitske Lovert-Reindersma & Ingrid Boeschoten
Om een realistisch beeld te schetsen van studeren aan het hbo ontwikkelden het ROC Mondriaan en De Haagse Hogeschool een generieke hob-module. Op basis van dat beeld maken studenten al dan niet een keuze voor het hbo.

17 Recensie ‘Wiens verhaal telt’ – Frans Meijers
Els van Osch
De afgelopen jaren is er een ware hausse ontstaan rondom LOB en loopbaanleren in het (beroeps) onderwijs. Els van Osch bespreekt ‘Wiens verhaal telt’ waarin enkele theoretische inzichten op dit vlak zijn gebundeld.

19 Eerste cursus LOB-box van start
Inez Barmentloo-de Boer & Sandra Goulmy
Afgelopen september startte de nieuwe cursus ‘LOB-kwaliteitsverbetering in je school’. Wat houdt deze cursus in?

20 Dromen van ouders / Aflevering 2 – mbo onderwijs
INTERVIEW
Marieke Snippe & Emmy Viezee-Fock
Wat zijn de wensen van ouders voor de toekomst van hun kind? Hoe begeleiden zij hun kind bij het maken van keuzes? Hoe denken jongeren daar zelf over? De redactie van Bij de Les legde een aantal ouders en hun kinderen ieder afzonderlijk dezelfde vragen voor.

23 De zorgcošrdinator en ouders (en de gemeente)
COLUMN
Maartenjan Poortinga

24 Voorbij de zesjescultuur: honoursprogramma’s in het hoger onderwijs
Gera Stuurwold
Universiteiten en hogescholen ontwikkelen aanvullende studieprogramma’s voor slimme studenten: honoursprogramma’s. Meer mogelijkheden voor differentiatie.

26 Matching aan de Universiteit Utrecht
Theo Wubbels & Marieke de Bakker
De Universiteit Utrecht is in 2013 begonnen met studiekeuzeadvies in de vorm van matching. Wat houdt dit in?

28 Doekle Terpstra over het andere Inholland
Brigitte Bloem
‘De vrijblijvenheid is voorbij’. Ingegeven door een hevige bestuurscrisis en het sterk afgenomen aantal aanmeldingen van nieuwe studenten vonden bij hogeschool Inholland de afgelopen drie jaar ingrijpende bezuinigingen plaats. Doel was de ontstane tekorten op te vangen en de kwaliteit van het onderwijs weer op peil te krijgen. Wat niemand voor mogelijk hield gebeurde: Inholland is weer een gezonde hogeschool aan het worden met negen goed florerende vestigingen.

30 Verder met een tussenstap
Tamara Wally
Iedere docent kent wel leerlingen die opvallen. Een kleine aanpassing in de ondersteuning kan vaak al helpen. Hoe kies je de juiste vorm?

32 Docent en student leren wat werkt
Agaath Dekker-Groen
MBO-studenten moeten al in hun opleiding vaardigheden ontwikkelen voor een leven lang leren. Dit vraagt om nieuwe competenties van hun docenten.

34 Meebewegen en wl de leiding houden
Margje Duursma
Goede gesprekken van mentoren ondersteunen de ontwikkeling van de leerling. School, leerling en thuis vormen dan een gouden driehoek.

35 CARTOON
Leen Baars

37 I am… Charlie Chaplin
ENERGIZER
Ivo Mijland

38 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Basismodule Decanaat
– Diversiteit en interculturele communicatie
– Het lijntje tussen experimenteren en verslaving
– De dag van de zorgcošrdinator
– Studie Experience
– Beter Klassenmanagement met de vijf rollen van de docent
– Social media, moderne vijand in de school
– Onderwijs van de toekomst