Bij de Les — Jrg. 9 (februari 2013) Nr. 2

5 Colofon

5 REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Veelzijdigheid in de verpleegkunde
Truda Zijp
Met het diploma verpleegkunde op zak kun je in veel verschillende werkgebieden aan de slag.

10 KORT NIEUWS
Emmy Viezee-Fock & Fleur Winnen
– Meer voortijdige schooluitval op vmbo-scholen
– Politie maakt theaterstuk over seksueel misbruik
– Universeel toepasbaar concentratiescherm ‘SOLUSS’
– Minder leerlingen op katholieke scholen
– Tiener vindt naaktfoto van zichzelf versturen ‘normaal’
– Aparte opleiding voor docenten beroepsonderwijs
– Aantal schoolverlaters gedaald
– Overlastgevende leerlingen identificeren met smoelenboek
– Jongeren niet slimmer door energiedrank
– Ouders praten over toekomst
– Associate Degree trekt meer vrouwen
– MBO studenten aan de slag in oefenfabriek

11 ‘Om jonge vo-leerlingen zinvolle stages te kunnen bieden, moeten de wettelijke normen voor werkzaamheden worden verruimd’
STELLING VAN DE MAAND

12 Leren in de TechniekFabriek
Truda Zijp
Een innovatieve leerwerksituatie met een adequaat programma op maat. En een baangarantie.

14 Komende tien jaar ruim 10.000 technici nodig
Colette Cheng
Excursieservice met beroepenvoorlichting verlaagt drempel van bedrijfsbezoeken aan sector met toekomst.

16 Docentenstages bevorderen wisselwerking met bedrijfsleven
Simone ten Brinke & Emmy Viezee-Fock
Belangrijk onderdeel van het project ‘Mijn bedrijf, jouw school, onze leerling’ is het faciliteren van docentenstages.

18 Groeibrochures voor zorgcošrdinatoren in VO en MBO
De NVS-NVL heeft twee onmisbare brochures beschikbaar:
– De gewaardeerde zorgcošrdinator
– De zorgcošrdinator in het functiewaarderingssysteem en Competentieprofiel en functieomschrijving zorgcošrdinatoren MBO

19 De decaan is dood. Lang leve de decaan!
COLUMN
Dirk Olsthoorn

20 Oratie Marinka Kuijpers: Pleidooi voor nieuwe architectuur in onderwijs
Rob Stufkens
Bij architectuur denken we aan bouwkunst en/of bouwstijl, en dat is precies wat Marinka Kuijpers, bijzonder hoogleraar leeromgeving & -loopbanen in het (v)mbo, bewoog in haar oratie Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte die zij uitsprak op 30 november 2012 aan de Open Universiteit in Heerlen. Er is een nieuwe architectuur van onderwijs nodig waarin zowel ruimte wordt gecre‘erd als richting wordt gegeven om leren voor de loopbaan mogelijk te maken.

22 De cirkel van zelfsturing
Rupert Spijkerman
Een methode waarbij je niet voorzegt wat de leerling later moet gaan doen, maar hem coacht.

24 Bovenbouwleerlingen aan het woord
Marieke Snippe
Bovenbouwleerlingen helpen een handje bij het maken van een profielkeuze.

26 De noodzaak van een eigen-wijs zelfvertrouwen
Annelies Drost en Frans Meeuwsen
Iedere leerling heeft zijn eigenwijsheid. Help hem die te vinden.

28 De pestparadox
Jan Ruigrok
Hoe meer je het woord ‘pesten’ noemt, hoe vaker het zal plaatsvinden.

30 Voorbereid zijn op su•cidale leerlingen
Rezvan Ghoncheh, Hans Koot en Ad Kerkhof
Een gedegen online training om drama’s te voorkomen.

32 Ongemotiveerde leerlingen zijn ook gemotiveerd
Ivo Mijland
Als je een klas wilt motiveren zul je je cirkel van invloed moeten vergroten.

33 ‘Hij bleek meer gemotiveerd voor slopen dan voor bouwen….’

CARTOON

Leen Baars

36 HBO Technische Verpleegkunde
OPLEIDINGEN
Emmy Viezee-Fock

37 Departures…
ENERGIZER
Ivo Mijland

38 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Congres ‘Trots op de Havo’
– Studiedag ‘Me, myself en ikke’
– Congres ‘Systemisch werken op school’
– Praktijktraining ‘Sociale vaardigheden in school!’
– Training ‘Begeleiding en overlijden en echtscheiding’
– Symposium ‘Van medisch labellen naar omgaan met verschillen’
– Het grote LOB-congres in de keten
– Nationaal Congres Leerlingbegeleiding 2013
– Studiedag ‘Denk samen groter over LOB’