Bij de Les — Jrg. 9 (december 2013) Nr. 10

5 Colofon

5 REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Leraar van het jaar kijkt naar team en individu
Truda Zijp
Jan Willem van den Bos van het Jan van Egmond Lyceum in Purmerend was de leraar van het jaar voor het voortgezet onderwijs. Reden voor een interview.

10 KORT NIEUWS
Fleur Winnen & Emmy Viezee-Fock
– Eindexamen 2013: meer geslaagden
– Grootte school geen effect
– Meer spijbelaars dan gedacht
– Post van de minister
– Thuis begeleiden effectiefst
– Ouders betrekken tegen pestkoppen
– Minder inspectie excellente scholen
– Aanvraag promotiebeurs
– Slimme meiden
– Antwerpen zoekt Nederlandse leerkrachten
– Ervaring telt niet meer
– Geen bedreiging maar kans

11 ‘Bij LOB is er niks mis met onrealistische dromen van leerlingen’
STELLING VAN DE MAAND

12 Dromen mag!

Ria van Dinteren & Marinka Kuijpers
Als leerlingen onrealistische toekomstdromen hebben, voelen docenten vaak de verantwoordelijkheid om hen ‘uit de droom te helpen’. Is dat wijs?

14 Beroepenori‘ntatie Techniek Zeeland (BTZ): een groeibriljantje
Rob Stufkens
Op drie locaties, bij verschillende bedrijven deden vmbo-leerlingen in Zeeland een week lang ervaring op met de wereld van de techniek. Zo ontmoeten vakmensen en techniek ambassadeurs uit het Zeeuwse berijfsleven en oefenen tal van technische vaardigheden. Bijna te mooi om waar te zijn!

17 Deze maand: Eddy Jacobs, docent en zorgdecaan bij het Graafschap College in Doentinchem
MIJN INSPIRATIEBRON
Marieke Snippe
Regelmatig vertelt een professional over zijn of haar inspiratiebron bij het begeleiden van leerlingen

18 Havo-leerlingen gemotiveerd naar school
Marieke Snippe
Hoe krijg je verveelde, onderpresterende havo-leerlingen weer enthousiast voor school? Het Willem van Oranje College in Waalwijk kreeg het voor elkaar door ŽŽn dag in de week een hele andere manier van onderwijs aan te bieden.

20 Dromen van ouders – Aflevering 3
INTERVIEW
Truda Zijp & Emmy Viezee-Fock
Wat zijn de wensen van ouders voor de toekomst van hun kind? Bij de Les legde een aantal ouders en hun kinderen ieder afzonderlijk dezelfde vragen voor. Deze maand: vmbo kader leerlingen

23 Uitval
COLUMN
Gita Moehadjir
Uitval. Toeval. Inval. Opvallend. Het verschilt per geval. Soms val je (onder)uit. De kunst is om weer op te krabbelen en vol vertrouwen door te gaan.

24 Beroepskeuze in 2030: mood-analyst of cyberfarmer?
Marieke Snippe
Met welke trends krijgen de huidige vo-leerlingen te maken? En hoe bereiden we hen daarop voor? Welke veranderingen kunnen we verwachten op het gebied van banen, werk en studie? In Amsterdam sprak trendwatcher Andrea Wiegman op het Nationaal Decanensymposium “Omdat mijn moeder het wil!” Met welke trends krijgt de huidige generatie vo-leerlingen te maken? En hoe bereiden we hen daar op voor? ‘Bij de Les’ ging met haar in gesprek.

26 Rolmodellen (1)
Truda Zijp
Iedereen kent wel voorbeelden van typische mannen- en vrouwenberoepen. Hoe is het om te werken in de wereld van het ‘andere geslacht’? In een mini-serie vertellen twee vrouwen en twee mannen over hun ervaringen. Deze maand deel 1. Het tweede deel zie Bij de Les, februari 2014.

28 De zorgcošrdinator in transitie jeugdzorg
Martenjan Poortinga
Een mega-operatie staat op stapel: de transitie jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg hevelen het Rijk en provincie komend jaar over naar de gemeente: de transitie jeugdzorg. De Tweede Kamer ging op 17 oktober met het betreffende wetsvoorstel akkoord. Een mega-operatie staat op stapel.

30 Puberteit en rouwen gaan niet samen

Herberd Prinsen
Pubers zitten middenin hun ontwikkeling. Ze hebben geen tijd om te rouwen. Hoe ga je om met rouwende tieners in deze kwetsbare fase?

32 Anders omgaan met agressie en jezelf
Inge Hummel
Hoewel ze over goede communicatieve vaardigheden beschikken, hebben sommige docenten meer moeite met agressie. De oorzaak zit vaak dieper.

33 CARTOON
Leen Baars

35 Experimenteren met tuinkers en rijst
ENERGIZER
Ivo Mijland

36 Overzicht artikelen 2013
Alle artikelen van Bij de Les 2013 op een rij…

38 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Seksualiteit – hoe zit dat dan?
– Basismodule Decanaat
– Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen
– Jaarcongres VMBO: Leraar VMBO: werken aan excellent vakmanschap
– Congres Jongeren, Onderwijs en Werk
– Succesvol werken met sociale vaardigheden in school
– Symposium ‘In de zomervakantie heb ik geen ADHD’
– Begeleiden bij Overlijden en Echtscheiding