Bij de Les — Jrg. 8 (september 2012) Nr. 7

5 Colofon

5 “Trainen, trainen en nog eens trainen Tijdens de Olympische Spelen in London…”
REDACTIONEEL

Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Professionaliseringstraject voor decanen en docenten
Emmy Viezee-Fock
Vijfentwintig vmbo-scholen namen in het schooljaar 2010-2011 deel aan het professionaliseringstraject loopbaan reflectiegesprekken. In het afgelopen jaar onderzocht Marinka Kuijpers in hoeverre dit traject de school verder heeft gebracht. De resultaten noemt zij een prestatie van formaat.

10 KORT NIEUWS
Anke de Bruijn & Emmy Viezee-Fock
– Meer havisten geslaagd
– Alternatieven voor gezakten bb en kb
– Wet Onderwijstijd www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties
– Waarom doen ze dat? Het sociale brein van de puber
– Geen jonge stemmers
– The boy problem www.kohnstamminstituut.uva.nl
– Behoorlijk tevreden studenten mbo www.job-monitor2012.nl
– Matig tevreden studenten hbo en wo www.nse.nl/online
– Wel vraag naar mbo ICT’ers www.ecabo.nl/arbeidsmarkt en www.mbowijzer.nl
– ‘Excellente School’ www.rijksoverheid.nl/nieuws
– Technisch talent gezocht www.platformbetatechniek.nl

11 “In het vo krijgen begeleiders en docenten voldoende ruimte hun talenten te ontwikkelen”
STELLING VAN DE MAAND

En de uitslag van de stelling van de vorige keer.

12 Excellentie: de nieuwe maakbaarheid?
Walter Dresscher
Iedere leerling moet de aandacht krijgen die hij/zij verdient. Maar als de huidige politiek de toppers wil gaan bewieroken met staatsprijzen, klopt er iets niet.

14 Ontwikkelbare vermogens meten
Marjan Osendarp
Test je Talent is een competentietest die ontwikkelbare vermogens meet en vervolgens een match met beroepen maakt. Met tips en gesprekken kan een jongere leren ook naar beroepen te kijken die niet meteen voor de hand liggen.

16 Over de top / Iedereen kan ergens heel goed in worden
Yvonne van Stark
Talent is geen statisch gegeven. Iedereen kan ergens heel goed in worden, maar wel door heel veel oefenen. Hoe krijgen we leerlingen zover?

19 Vertrouwen op je gevoel kan rampzalige gevolgen hebben
LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken

20 NVS-NVL
STUDIEDAGEN
Tessa Leonhard
Op 4 oktober opent Universitaire Pabo van Amsterdam haar deuren voor een inspirerende decanendag.

21 Mijn inspiratiebron
Marieke Snippe
Regelmatig vertelt een professional over zijn of haar inspiratiebron bij het begeleiden van leerlingen. Deze keer Hugo van Gendt over de boeken die hem inspireren in zijn werk als decaan en brugklasmentor.

22 Excellente leerlingen in de collegebanken
Marieke Snippe
Het Junior College van de Universiteit Utrecht biedt excellente btaleerlingen een bijzonder combinatieprogramma. Leerlingen vwo 5 en 6 volgen twee dagen per week les op de universiteit en zijn de rest van de week op hun eigen school. Veel lesmaterialen zijn tevens beschikbaar voor vo-scholen in het land.

24 Beroepskader voor zorgcošrdinator
Cherifa Hendriks
Passend Onderwijs: een groeiende taak, maar ook een groeiende zorg voor de zorgcošrdinator. De NVS-NVL ontwikkelde daarom een bruikbaar competentieprofiel met functieomschrijving, waar ook schooldirecties mee uit de voeten kunnen.

2
6 Voorlichtingsspel over Maatschappelijke Stage
Bas Kesting
Voorlichting over de verplichte maatschappelijke stage kan goed ondersteund worden met een spel dat niet alleen leuk is, maar ook antwoord geeft op vragen. Dit MaS-spel, het voorlichtingsspel over Maatschappelijke Stage wordt inmiddels op meer dan honderd scholen in Nederland gespeeld..

2
8 Adoptie: bij wie hoor ik?
Thitia Kremer-Kollen
De aftrap voor een nieuw boek met inzichten over het geadopteerde kind.

31 De zorgcošrdinator is zo vandaag als altijd
COLUMN
Martenjan Poortinga

32 Bang om te kiezen
Tobias van der Valk
Een woud aan kansen en toch zijn jongeren bang om te kiezen. Of duidelijker gezegd, bang om spijt te krijgen van wat ze niet gekozen hebben.

33 “Je moet een studie kiezen die het beste bij jou past…”
CARTOON

Leen Baars

35 Horse & Wildlife Studies
OPLEIDINGEN
Emmy Viezee-Fock
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral om uw leerlingen op de goede weg te krijgen.

37 Challenge Year!
ENERGIZER
Ivo Mijland

38 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– LOB en social media
– Positie van mbo 4 in het beroepsonderwijs
Pubers, een brein in ontwikkeling
– PPSI-conferentie ‘Klachten in soorten en maten’
– Congres ‘Iedereen gemotiveerd!’
– Stevig voor de klas
Keuzebegeleiding voor schooldecanen
– NVS-NVL Congres ‘Aansluiting gezocht!’
– Dag van de Zorgcošrdinator