Bij de Les — Jrg. 7 (september 2011) Nr. 7

Thema: OUDERS, SCHOOL EN BEGELEIDING

5 Colofon

5 “Een nieuw schooljaar ….”
REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)
“Een nieuw schooljaar met nieuwe leerlingen en nieuwe ouders. Van die laatste merk je doorgaans niet zo veel, tenzij er problemen zijn….” Ouderbetrokkenheid, determinatie, klagende ouders, standenmaatschappij, …

6 Feilloos bewustzijn bij leerlingen
THEMA
Lenie van den Bulk
Voor vwo/leerlingen is het vanzelfsprekend dat ze in de top komen. Havisten weten wat ze willen. Maar hoe voorkom je dat vmbo-leerlingen zichzelf nu al diskwalificeren? Voor vmbo-leerlingen is het moeilijker een hoge positie te bereiken in de sociale hi‘rarchie dan voor vwo-leerlingen. Lenie van den Bulk onderzocht of leerlingen in het vo zich daarvan bewust zijn en welk effect dat heeft op hun opleiding.

10 – 13 KORT NIEUWS
Anke de Bruijn & Emmy Viezee-Fock
– Goed leraarschap internationaal hetzelfde
– Leraar van het jaar 2011
– Geef scholen de ruimte!
– Meer motivatie met MentorMix
– Leefstijl: veel jeugdinformatie
– LAKS zakt voor Twitterexamen
– Normen sluiten aan bij klachten
– Car Art: kunst Žn techniek
– Leerlingen slechter af door inspectie
– Jonge mantelzorgers onzichtbaar
– Breingeheimen biedt nieuwe inzichten
– Studenten overwegend tevreden
– Voorlichting met MaS-Spel
– Mediaboek over zelfdoding
– Juf geen reden slecht gedrag
– De Bovenkamer
– Lettertype Dyslexie
– Cyberpesten
– Deskundige jeugdzorg op scholen
– Nederland Leest De grote zaal
– Onduidelijkheid bij nieuwe exameneisen
– Vlaamse leerling liefst drietalig
– Goedkoper internetten voor minima
– Mediaproblemen jeugd op Curaao
– Grof pesten geregistreerd
– Mas vanaf nieuw schooljaar
– Centrale eindtoets
– Meer studenten sneller leraar
– Diploma-opkrikcursus Inholland
– Havo-diploma voor gezakte vwo’ers
– 35.000 scholieren ‘gezakt’
– HBO’ers snel een baan
– Tekort levensbeschouwelijke docenten
– Shanghai beste ter wereld
– MBO-evenement CompetentCity

14 De rol van ouders bij het determinatieproces
THEMA
Peter Huwae
Bij het ontwikkelen van (loopbaan)competentie hoort ook het gevoel dat je zelf invloed hebt op je beslissing. ‘Helen Parkhurst’ in Almere geeft leerlingen en ouders daarom een beslissende stem bij de determinatie. Een duidelijke rolverdeling tussen ouders, leerlingen en school is daarbij cruciaal, vertelt Peter Huwae.

18 Ouders, school en studiekeuze
THEMA
Annemiek van Kessel & Marion van Hoof
Twee op de vijf studenten vinden dat zij niet genoeg hebben nagedacht over hun studiekeuze. Dat aantal kan omlaag. Samen kunnen scholen en ouders zelfs een krachtig duo vormen bij het studiekeuzeproces van hun kinderen.

21 Motivatie
COLUMN LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken

22 Huiswerkinstituut op school / Een steuntje in de rug
Marieke Snippe
Huiswerk maken is voor veel leerlingen een ingewikkelde opgave. Hoe ga je aan de slag als je thuiskomt en je ouders zijn er niet? En als je dan eenmaal leert, hoe doe je dat dan effectief? Het Augustinuscollege in Groningen heeft voor de onderbouwleerlingen een huiswerkinstituut binnen school.

24 Meer uitdaging graag! / Het belang van prikkelen
Jan Neuvel, Wil van Esch & Erik Fleur
In het rapport gestruikeld voor de start. De school verlaten zonder startkwalificatie komt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) tot de conclusie dat een drempelloze doorstroom naar het mbo uitval in de hand werkt. Hoe dagen we de leerling uit om beter te presteren?

28 Decanen-kring vmbo actief aan de slag in Almere
NVS-NVL NIEUWS
Inge Kirsten
Inge Kirsten is enthousiast lid van de actieve kring vmbo-decanen Almere. De kring overlegt binnen en buiten Almere. Zij heeft wel wat tips en idee‘n voor vernieuwing van de kringen.

29 KLM Flight Academy
NVS-NVL STUDIEDAGEN
Tessa Leonhard en Marieke Snippe
Het blijft een droom voor velen: piloot worden. Maar hoe realiseer je zo’n droom? En is er wel toekomst binnen deze branche? Een terugblik op de studiedag KLM Flight Academy van 24 maart 2011.

30 Klagende ouders willen (n)iets
THEMA
Ivo Mijland
Omdat klagen telkens nieuw destructief vuur aanwakkert, is er geen eind in zicht. De opbrengst is vooral boosheid en frustratie, die op alle terreinen tussen thuis en school voelbaar is: ‘Naar die docent moet je niet luisteren. Niet te vertrouwen, die kerel’. Mentoren die achter een klacht van ouders kunnen kijken, vinden een kans om samen door te groeien naar klaagvrije bondgenoten.

33 Ouders zijn de spil van de begeleiding van leerlingen
STELLING VAN DE MAAND

34 Gemengde scholen reiken verder / De voordelen van etnisch gemengde groepen
Gera Stuurwold
Gemengde klassen kunnen de integratie van allochtone leerlingen wel degelijk bevorderen, blijkt uit onderzoek van Tobias Stark. Maar het kabinet ondersteunt geen beleid meer dat gericht is op gemengde scholen, omdat andere onderzoeken geen effect op leerprestaties aantoonden.

37 De klokkenmaker
BEROEPEN EN BRANCHES
Marieke Snippe
In deze rubriek vertellen professionals over hun beroep.

38 Verbondenheid doet deugd
Peter Jochems
We merken het op school, we horen het van de ouders: opvoeden is niet gemakkelijk. Welke school was nooit geconfronteerd met vandalisme, diefstal, drugs en alcohol, automutilatie? Oudere leerkrachten klagen dat het steeds slechter gaat met de jeugd, veel jongere collega’s haken teleurgesteld af.

41 Een positief-cynische of een cynisch-positieve zorgcošrdinator die Bij de Les blijft
COLUMN
Martenjan Poortinga

42 Waar staat de zorgcošrdinator?
THEMA
Renate de Wit
De zorgcošrdinator in het voortgezet onderwijs speelt een centrale rol binnen het zorg beleid van de school. Maar… waar staat de zorgcošrdinator eigenlijk in de organisatie?

44 Het is ernst met het lerarenregister
Evert Kloek
Ons land kent een aantal verenigingen met een eigen beroepsregister. Zo’n register legt de kwaliteitscriteria van het beroep vast en waarborgt de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars. Een algemeen erkend Lerarenregister was er nog niet, maar daar moet dit najaar verandering in komen.

45 Nou nou.. wat reageert u boos, meneer..
CARTOON
Leen Baars

49 Machinist Railvervoer (mbo)
OPLEIDINGEN
Emmy Viezee-Fock
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral om uw leerlingen op de goede weg te krijgen.

51 De familieschatkist
ENERGIZER
Ivo Mijland
Familie is de schatkist waarin jouw ‘ik’ besloten ligt.

52
OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Versterk relatie tussen onderwijs, toetsing en examinering
– Faalangst in de diepte
– Symposium Sweet Sixteen
– Discussiebijeenkomst leerkrachten & passend onderwijs
– Middagsymposium Zwerfjongeren
– Mentor van nu
– Daders en slachtoffers, wie is wie…?
– Herstelrecht in het onderwijs
– Aansluiting gezocht!
– Oplossingsgerichte Kortdurende Counseling
– Dag van de Zorgcošrdinator
– CompetentCity