Bij de Les — Jrg. 6 (november 2010) Nr. 9

5 Colofon

5 “De decaan staat pas echt op de kaart als…”
REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 De decaan staat weer op de kaart
Emmy Viezee-Fock
De cursus vmbo-lob reikt in de regio Arnhem veel verder dan het oorspronkelijke uitgangspunt: voortijdig schoolverlating tegengaan. Decanen en schoolleiders maken samen een kwaliteitsslag in het denken van keuzeproces naar loopbaan. De decaan wordt weer gezien en gehoord.

10 – 13 KORT NIEUWS
Anne-Fleur Winnen en Emmy Viezee-Fock
Sectie vmbo-mbo op LinkedIn
– Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort
– Jeugd minder overtuigd van verslavend effect roken
– Stadstoezicht trekt spijbelaars uit bed
Website voor kinderen van gescheiden ouders
– Verwacht lerarentekort neemt af
– Meer pabostudenten
– Roze Week in West-Friesland
– Meer hbo’ers gaan voor master
– Mannenklas
– Mbo redt Hortus Haren
– Community Vakgilde
– Speurders studiebeursfraude
– Maak een goede filmrecensie
– ‘Klagerige beroepsgroep’
– Einstein bestaat niet
– Gekwalificeerde leraren voor kenniseconomie
– Bezuinigen op zorgleerlingen
– Aanpak vroegverzuim
– Te weinig ict in lessen
– Keurmerk mbo-examens
– Wedden op je cijfer
– Gelijkwaardige diploma’s
– Studiekeuzegesprekken hbo succesvol
– Leerlingen gewoon slimmer
– Week van de Jeugdzorg
– Foutje
– Nieuwe inzichten in pesten en gedrag bij jongeren
– Verbod mobieltjes
– iPads voor Nederlands

14 Versterking havoprofiel met ‘Havisten Competent’
Marieke Snippe
Om de overgang van havo naar hbo soepeler te laten verlopen en als instrument tegen vroegtijdige schooluitval, loopt sinds schooljaar 2005/2006 het project ‘havisten competent naar het hbo‘. Hoe is de stand van zaken? Bij de Les nam een kijkje bij een van de deelnemers, het Dollard College in Winschoten.

17 Passie: geluk of lijden?
COLUMN LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken
Iedereen die er toe doet lijkt in Nederland de ’theorie’ te hanteren: Als het misgaat komt het omdat je verkeerd gekozen hebt. In ‘Bij de Les’ gaat Tom Luken iedere maand in op deze ’theorie’.

18 Bindend studieadvies: zwaktebod of kwaliteitsimpuls?

Gera Stuurwold
Een student moet stoppen met een opleiding als hij of zij onvoldoende studiepunten haalt. Sinds 1997 geeft een toenemend aantal instellingen een bindend studieadvies om studenten sneller te laten studeren en uitval tegen gaan. Dit jaar presenteerde de Inspectie een rapport over het studieadvies in de praktijk.

22 Help! Ik heb verkeerd gekozen!
Marieke Snippe
Voor leerlingen blijft het vaak lastig om al in de derde klas de profielkeuze te maken. Wat als in een later stadium blijkt dat het profiel toch niet aansluit bij de beoogde studie? Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om bij te spijkeren.

24 Meelopers volgen studiecoaches op vervolgopleiding
Hermien Miltenburg-Wolters & Emmy Viezee-Fock
Verschillende vervolgopleidingen zetten studiecoaches in om jongeren te begeleiden in hun studiekeuzeproces. De ŽŽn werkt met ervaringsdeskundigen die leerlingen de weg wijzen. De ander koppelt de aspirant-student direct aan een gediplomeerde coach.

26 NVS-NVL: kandidaat-voorzitter stelt zich voor
Emmy Viezee-Fock
Jan Willem Lackamp heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat voor het voorzitterschap van het bestuur van NVS-NVL. De ledenraad zal zich op donderdag 2 december over zijn kandidatuur uitspreken.

27 NVS-NVL studiedagen: Gastvrijheid staat hoog in het vaandel bij TIO
Tessa Leonhard
TIO Hogeschool voor Toerisme en Hospitality organiseerde in april een studiedag die langs verschillende prestigieuze Amsterdamse hotels ging.

29 ‘De decaan staat pas echt op de kaart als de schoolleider betrokken is bij de ontwikkelingen van lob’
STELLING VAN DE MAAND
Ga naar www.nvs-nvl.nl en reageer op deze stelling

30 Lessen trekken uit de toekomst
Rineke van Daalen
Vmbo-scholen worstelen met hun geschiedenis. Idee‘n over het vmbo zijn nostalgisch, negatief en achterhaald, en vormen een belemmering om zich op de toekomst te richten. Scholen kunnen een tegenwicht bieden en de beroepshorizon van leerlingen verbreden.

32 Wet meldcode: geen plicht tot melden
Truda Zijp
Het ministerie van VWS bereidt een wet voor die het gebruik van een meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling verplicht stelt. Naar verwachting gaat de wet vanaf het voorjaar 2011 in werking. Meer informatie op meldcode.nl

35 Docent: lesgever of leerlingbegeleider?
COLUMN
Hugo van Gendt

36 Minder nadruk op ‘zorg’
Ria Groenenberg & RŽgina Petit
In het schooljaar 2007-2008 verlieten 48.312 jongeren tussen de 12 en 22 jaar het onderwijs zonder startkwalificatie, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarvan kwamen 33.800 jongeren uit het mbo. Die cijfers lijken voldoende reden te zijn om de leerlingenzorg in het beroepsonderwijs te versterken.

39 Oplossingsgericht werken
Dick J. van Dijk
Als iemand steun zoekt, wordt vaak zijn zelfredzaamheid uitgeschakeld. Veel leerlingen, ouders en collega’s sturen er zelfs op aan: ‘Hier is mijn probleem, los het maar op.’ De beste reactie is een oplossingsgeori‘nteerde benadering. Wat betekent dat?

42 Als veranderen moeite kost…
Wilmi Bongers
In het leven zijn er veel veranderingen. Ook organisaties veranderen. Mensen reageren daar verschillend op. Allerlei (persoonlijke) gevoelens kunnen hierbij een rol spelen. Het is essentieel om daarover te praten.

44 Verder kijken dan de deur
Leen Baars
Een leerlingbegeleider wil soms in zijn enthousiasme deuren openbreken die beter gesloten kunnen blijven. De vraag is of het zin heeft om alle deuren open te krijgen.

45 “Je kunt alles tegen me zeggen hoor….”
CARTOON
Leen Baars

49 Opleiding Restauratietimmerman
OPLEIDINGEN
Emmy Viezee-Fock
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral om uw leerlingen op de goede weg te krijgen.

51 Flamestorming
ENERGIZER
Ivo Mijland
In dit derde deel van het drieluik ‘Blamestorming, Shamestorming, Flamestorming’ gaan we met de groep kijken naar wat ons in vuur en vlam zet. Waar word je enthousiast van? Wat maakt je woedend?

68 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Wanhopige jongeren; Omgaan met zelfverwonding en su•cide bij scholieren
– Onderwijs dat competent maakt!
– Gamers zijn geen losers
– Congres ‘Alles over pesten’
– Loverboy…ontmaskerd minder mooi; Aanpak gedwongen prostitutie voor onderwijs en zorg
– De competente decaan, een opfriscursus
– Opleiding Middenmanagement
– Basisopleiding Zorgcošrdinator
– Het puberende brein
– Teamleider in contact met ouders en leerlingen
– Inslaan als een bom! Wat heeft de vertrouwenspersoon met de moderne communicatiemedia?
– NVS-NVL Speeddate sessies