Bij de Les — Jrg. 6 (februari 2010) Nr. 2

5 REDACTIONEEL
Emmy Fock (hoofdredacteur)
“Nederland is nog steeds ŽŽn van de mooiste landen ter wereld om in te leven …”

6 Keuzegidsen houden opleidingen scherp
Emmy Fock
Vrijwel iedere vorm van onderwijs werd al onder de loep genomen, maar nu zijn ook mbo-instellingen aan de beurt. Frank Steenkamp, directeur van stichting HOP, vertelt over de ontwikkelingen van de bekende Keuzegidsen.

10 – 13 KORT NIEUWS
Anne-Fleur Winnen & Emmy Fock
– IB-groep nu DUO
– Lof voor Logopedie Groningen
– Krappe zeven voor Engels
– Ergernissen
– Vroeg gaan slapen voorkomt depressie bij tieners
– Bijna 1800 jeugdbendes in Nederland
– Subsidies voor praktijkopleidingen nieuwe docenten OCW
– Meldcode kindermishandeling
– Studie Beurs 2010 draait meer dan ooit om de scholier
– Academici werken ‘Eerst de Klas’
– Anti-pestprogramma wint Europese prijs voor criminaliteitspreventie
– Internationale Wiskunde Olympiade
– Referentieniveaus taal en rekenen dit jaar ingevoerd
– Stichting start school met kleine klassen
– ‘Kiezen moet je (stimu)leren’
– Lijst zwakke mbo-opleidingen
– Meer sport allochtone meisjes
– Gehoorschade voorkomen
– Docenten spieken voortaan op eigen Wikipedia

15 ‘Heeeej’
COLUMN
Nynke Bosma

16 Spelenderwijs talenten ontdekken
Emmy Fock
Spelenderwijs leren vmbo’ers met de Talentenmap over zichzelf praten en nadenken over hun studieloopbaan. En passant bouwen ze een waardevol portfolio op. Een praktisch en bruikbaar hulpmiddel voor mentoren. Dat kan ook niet anders. De Talentenmap is met de voeten in de klei ontwikkeld.

19 Ernst-Jan Pfauth, Professioneel blogger nrc.next
BEROEPEN EN BRANCHES
Emmy Fock

20 Invloed traditionele infobronnen groot
Scholieren raadplegen diverse soorten informatiebronnen als het om hun studiekeuze gaat. Uit onderzoeken van IOWO en ResearchNed blijkt de invloed van onafhankelijke (internet)bronnen beperkt te zijn. Studenten kiezen op basis van traditionele bronnen in een nieuwe jas.

22 Arbeidsmarktgegevens op Studiekeuze 123.nl
Daphne Riksen
Studiekeuze123.nl (www.studiekeuze123.nl) is ŽŽn van de sites waarop studenten en scholieren opleidingen in het hoger onderwijs kunnen vergelijken. Ook hier vinden ze er gegevens over de arbeidsmarkt. Maar hoe werkt Studiekeuze123?

24 Leden hebben positief beeld over NVS-NVL
Koos Loose
NVS-NVL heeft in 2009 een tevredenheidonderzoek laten uitvoeren onder haar leden en onder een klein aantal niet-leden. 400 respondenten vulden een webbased vragenlijst in, waarvan 363 leden. Voldoende voor het doen van betrouwbare uitspraken door onze leden.

26 De pathologie voorbij… Horen, zien en zwijgen!
Ivo Mijland
Iedere school heeft leerlingen met psychopathologische problemen. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar. Ivo Mijland, o.a. trainer/coach bij Ortho Consult, stelt dat horen, zien en zwijgen hierbij van essentieel belang zijn.

30 Een zorgnetwerk dat werkt; een succesvol ZAT
Gera Stuurwold
Zorg goed cošrdineren. De Winkler Prins Scholengemeenschap won er een prijs mee. Gera Stuurwold ontmoette een tevreden, maar bescheiden zorgadviesteam.

32 Leerlingbegeleiders coachen mentoren
Petra Nijdam
De complexiteit van de samenleving neemt toe. Het appl op scholen om hun leerlingen extra begeleiding en zorg te geven groeit navenant. Scholen hebben daarom hun zorg en begeleiding volgens een bepaalde structuur opgebouwd. Vanzelfsprekend moeten bepaalde taken en verantwoordelijkheden t.a.v. die begeleiding vervolgens wel afgebakend worden.

34 De zorgcošrdinator in positie / Uitwisseling via leerlingzorgcoordinator.nl
Gerrit Witteveen
NVS-NVL biedt zorgcošrdinatoren een eigen website aan: www.leerlingzorgcoordinator.nl. De website neemt een centrale plek in tijdens de campagne ‘De zorgcošrdinator in positie.’ Toch is het meer dan een campagnewebsite. En alhoewel zorgcošrdinatoren er veel informatie van hun gading aantreffen, wil de website ook meer zijn dan een informatiebron.

36 Wat men ‘zelfvertrouwen noemt’
Leen Baars
Van zelfvertrouwen kun je nooit genoeg krijgen, lijkt het wel. Leen Baars neemt het uigeholde begrip Zelfvertrouwen onder de loep.

37 Kijk!… Dat is nou iemand met zelfvertrouwen

CARTOON
Leen Baars

41 Maritieme techniekscheepsbouwkunde (hbo)
OPLEIDINGEN
Emmy Fock
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s.

43 Achterwerk in de klas

ENERGIZER
Ivo Mijland
Voor deze mentorles gaan we de bezemkast van ‘Achterwerk in de kast’ het leslokaal inhalen. De geboorte van een nieuwe rubriek: ‘Achterwerk in de klas’.

44
Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Mentorentraining op locatie: de NVS-NVL komt naar je toe
– Psychopathologie in school
– Hoe gescheiden kan een kind zijn?
– Verdieping voor faalangst- en examenvreestrainers
– Nationaal Congres Leerlingbegeleiding
– Landelijk cursus en trainingsaanbod: The Real Game
– Coach van nu
– Verdieping voor Sociale Vaardigheidstrainers
– Contactpersoon seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie: een vak apart!
– Hoogbegaafdheid: hype of help?
– Mentor van Nu
– Studiedag van de maand