Bij de Les — Jrg. 4 (november 2008) Nr. 9

5 Het wordt winter
REDACTIONEEL
Anneke Hesp
Het wordt winter. Dus tijd voor een nummer vol grenzeloos optimisme…”

6 Pauze aan de fjorden
Gera Stuurwold
Het best bewaarde geheim van Scandinavi‘: 77 Noorse volkshogescholen waar je in negen maanden tijd kunt ontdekken wat je wilt met je leven. Ruim 6000 studenten verbleven afgelopen jaar op zo’n ‘school voor het leven’, voor een pauze tussen hun middelbare school en verdere loopbaan of studie.

8 Kort haar: meer tijd om te studeren
Marlin de Bresser
Het Chinese schoolsysteem draait om discipline en de reproductie van kennis. Voor zelf nadenken, interactiviteit en spelletjes lijkt weinig tijd en de druk van de samenleving om te gaan studeren is groot. Met een ‘westerse’ lesmethode probeert het project ‘Hello China’ de leerlingen zelfstandig te laten nadenken over problemen in de wereld. Het uiteindelijke doel is leerlingen op een leuke manier wat te leren over duurzame ontwikkelingen.

10 – 13
KORT NIEUWS
– Waarschuwing tussenjaar
– Gebrek aan talenkennis rem op buitenlandse stages
– Geld overheid nauwelijks benut
– Negatieve docenten
– Cabaret battle voor scholieren
– Pestkwartet
– Effecten ori‘ntatiejaar
– Zonder rekenmachine
– Grijs onderwijs
– Slecht werkklimaat op scholen
– Nederland populair
– Europass

13
NVS-NVL
– Doorontwikkeling vmbo
– De decaan en internet
– Studiedag van de maand

14 Pim Schipper
MET NAME
Anneke Hesp
Vraaggesprek met Pim Schipper, decaan op het Minkema College in Woerden. Hij is voorzitter van het sectiebestuur havo/vwo. Waarom is hij decaan geworden en hoe werkt hij aan de toekomst van het decanaat?

16 Naar Amerika!
Truda Zijp
Het Fulbright Center maakt het voor hoger opgeleide Nederlandse jongeren mogelijk om in Amerika te studeren, te wonen en levenservaring op te doen. In dit artikel een interview met directeur Marcel Oomen over het Center, twee programma’s voor gediplomeerde schoolverlaters en over de deelnemers.

19 De Belgische optimist
Leo Bormans is hoofdredacteur van de onderwijsbladen Klasse bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Er zijn verschillende edities voor leraren, ouders en leerlingen. Totale oplage 1,2 miljoen exemplaren. De websites en e-brieven bereiken nog eens 600.000 lezers per maand (www.klasse.be)


21 Je vak
COLUMN
Edith de Vries

22 Decaan op de Europese school
Truda Zijp
Marc van Gaans is decaan op de Europese school in Bergen, de enige Nederlandse vestiging van de in totaal 14 Europese scholen. Leerlingen kunnen totaal 14 jaar onderwijs genieten: zeven jaar basisschool en zeven jaar voortgezet onderwijs. Geslaagden kunnen terecht bij de Europese universiteiten met een European Baccalaureate.

24 Eigenlijk bestaan conflicten niet
Frans Jordaan
Waarom claimen partijen in een conflict hun gelijk? Beschouwen ze het vervullen van hun wens als de enige manier om in hun behoefte te voorzien? De theorie van belemmeringen stelt dat elke verklaring die iemand voor zijn gelijk geeft, slechts een aanname is. Als die aanname onjuist blijkt, zijn er wellicht ook ander manieren om in de behoefte te voorzien.

26 ‘Iedereen krijgt de aandacht die hij nodig heeft’
Petra Kemp
Een klein team docenten rond een groep leerlingen. Werken in thema’s, leergebieden in plaats van losse vakken; leerlingzorg en loopbaanbegeleiding als integraal onderdeel van het onderwijsprogramma. Een toekomstdroom voor veel scholen maar praktijk op het Minkema College in Woerden bij de bovenbouw van de theoretische leerweg. Uitgangspunt is de didactiek van geven en ontvangen die in ons septembernummer al aan bod kwam.

28 Visionair boek over ontwikkeling beroepsonderwijs
Jeroen Ongering
In het ABC van de loopbaan geeft Rob Stufkens een boeiende beschrijving van de geschiedenis van LOB, gevolgd door een visionaire uiteenzetting over de weg die wij als decanen en loopbaanbegeleiders in de komende jaren hebben te gaan. Sleutelwoord daarbij is professionalisering.

31 Over gevels en etalages
Theo Manders
Het gaat niet om het shoppen en de lok, maar om de cultuur en de belevenissen. Met die hoop trekken ieder jaar docenten met hun leerlingen Europa in. Docent Theo Manders over de schoolreizen van het St-Janslyceum in Den Bosch.

33 Van Scope on the Globe tot Mcdonald’s
COLUMN
Hugo van Gendt

34 Eurodesk: de juiste weg, de juiste subsidies
Pink Hilverdink
‘Ik wil graag vakantiewerk doen in Itali‘, liefst in een hotel of restaurant. Hoe kan ik dat regelen?’ ‘Kunnen we met de klas ook een project doen met een school uit Spanje?’ Op deze en vele andere vragen geeft Eurodesk antwoord.

34 KORT NIEUWS
– Digit@@ltjes

36 Vakwedstrijden verbeteren imago beroepsonderwijs
Muriel Mariman
Al eerder signaleerde Bij de Les hoe docenten de wedstrijden van Skills Netherlands inzetten om leerlingen enthousiast te maken. met Euroskills gaan de beroepenwedstrijden internationaal.

37 Volgens mij hebben ze hier de opdracht ….
CARTOON
Leen Baars

41 Toi Whakaari
DYNAMIEK IN OPLEIDINGENLAND
Anneke Hesp
Bij de Les beschrijft hier maandelijks een nieuwe of sterk gewijzigde opleiding, steeds van verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral uw leerlingen op de goede weg te krijgen in opleidingenland.

43 Mijn geheim
ENERGIZER
Ivo Mijland
Iedereen heeft geheimen. In de definitie van Wismeijer, 2006, valt te lezen dat dat informatie betreft die je willens en wetens verborgen houdt voor anderen. Geheimen bestaan er in diverse gradaties, van heel onnozel (ik peuter in mijn neus als niemand het ziet) tot zeer heftig (ik ben in mijn jeugd seksueel misbruikt). mensen doen er vaak alles aan om bepaalde geheimen te bewaren. geheimen bieden een bepaalde vorm van bescherming en zorgen voor veiligheid. Door de geheimen niet te delen, voorkom je andere problemen, bijvoorbeeld dat je gepest gaat worden. Maar geheimen zijn soms ook beschadigend en dan kan het delen van geheimen zeer zeker helend werken. Geheimen kunnen je namelijk ook ziek maken…

44 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Betere examenresultaten
– Dag voor de zorgcošrdinator
– Symposium Avans Hogeschool locatie Breda
– Erkennen van verworven competenties
– Toetsen en examineren
– Opleiding mentoren kort
– NVS-NVL