Bij de Les — Jrg. 4 (april 2008) Nr. 4

Thema: AFSLUITEN OF AANSLUITEN

5 Doorstromen
REDACTIONEEL
Susanne Nieuwenbroek

5 Humor
Citaat
“Humor is een
prachtige waterlelie
die wortelt in het
troebele water van
verdriet”
Godfried Bomans

6 LOB en doorstroom mbo-hbo
THEMA
Roel van Asselt
De betekenis van doorstroom mbo-hbo neemt toe. De aandacht ervoor binnen de kenniscentra, de regionale werkverbanden tussen roc’s en hogescholen, en binnen de Mbo-raad en Hbo-raad eveneens. Beide laatstgenoemde organisaties hebben zelfs een gezamenlijke Doorstroomagenda mbo-hbo opgesteld. Niettemin lijkt het erop dat er nog heel wat valt te verbeteren voor er echt sprake is van een goede doorstroom. Roel van asselt gaat in dit artikel dieper in op deze doorstroom en een van de conclusies die hij trekt, is dat loopbaanleren en loopbaanbegeleiding in brede zin voor de aansluiting en doorstroom mbo-hbo van vitale betekenis is.

10 Het beroepsonderwijs verdient onze trots

MET NAME / THEMA
Maria Boink
Vraaggesprek met staatssecretaris Marja van Bijsterveldt na afloop van het vmbo-congres van 14 februari 2008 over aansluitingsproblematiek in het onderwijs.

13 Werken aan een ijzersterk LOB
Maria Boink
S
taatssecretaris Marja van Bijsterveldt was op 14 februari 2008 te gast op het vmbo-congres. De dag tevoren publiceerde de Commissie Dijsselbloem haar rapport. Het onderwijsbeleid in de afgelopen decennia werd hevig bekritiseerd. Maria Boink was bij dit congres en sprak met Van Bijsterveldt over haar idee‘n en plannen voor het Nederlandse onderwijs.

17 Allochtone leerlingen in bta en techniek
Meral Nijenhuis
In 2000 sloten regeringsleiders van de Europese unie de zogeheten Lissabon-akkoorden. Het strategische doel van deze akkoorden is om binnen tien jaar tijd van Europa de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken. Om dit doel te bereiken is de bijdrage van mensen met een bta en technische achtergrond van groot belang. Vier jaar later stelt de SER dat er nog maar weinig vooruitgang is geboekt met de doelstellingen. Nederland scoort bij veel indicatoren op of zelfs onder het Europese gemiddelde. Dat geldt voorla voor indicatoren die iets zeggen over het concurrentievermogen en de kenniseconomie. Zo is het percentage van 20- tot 24-jarigen met hoger onderwijs in Nederland lager dan in de ons omringende landen en schieten investeringen in onderzoek, innovatie, onderwijs en scholing tekort.

20 Kindermishandeling en school
Ivo Mijland
Wat gebeurt er met je als je een vervelende situatie te verwerken hebt? Lukt het je dan ook om gebalanceerd en ontspannen de moeilijkste opdracht in je leven – je kinderen in veiligheid en vertrouwen groot te laten worden – zonder problemen te verwezenlijken?

26 Uitvallers in 4 havo verdienen maatwerk!
THEMA
Ankie van Gisbergen
Het is veel zinvoller te kijken naar wat iemand echt wil. De meeste tijd gaat zitten in ori‘nteren, onderzoeken en ervaren.

29 ‘Ben benieuwd of die po-vo’er het tot de herfst redt …’
CARTOON / THEMA
Leen Baars

30 Overgang po-vo
THEMA
Marlin de Bresser
Van ŽŽn gezicht voor de klas naar vijftien verschillende gezichten. Het aanpassingsproces: de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs.

30 – 37
KORT NIEUWS
– ‘Meer homovoorlichting op scholen nodig’
– CJP Cultuurkaart
– Academisch geschoolde juf en meester in aantocht
– Elektronische Leeromgevingen vergeleken
– ‘Bezopen’, theater voor jongeren
– Nieuw boek kindermishandeling
– Film lobby voor LOB
– Hoger onderwijs mist aansluiting allochtone studenten
– Eerste flexibele en competentiegerichte mbo-opleidingen in de zorg
– Technieksector luidt noodklok
– ‘Ook zonder diploma kun je een baan vinden’
– Vmbo’ers kiezen voor zorg- en ICT-sector
– Een ge•ntegreerd traject vmbo-mbo2
– Nieuwe beroepskwalificaties beschikbaar
– Digit@@ltjes

34 De kweekvijver: “Zorgleerlingen in de boot houden”
THEMA
Frits Roelofs
Over de verdere ontwikkelingen van een bijzonder initiatief, het Samenwerkingsverband Arnhem en omstreken, waarbij leerlingen die om sociaal-emotionele redenen dreigen uit te vallen in havo/vwo een andere mogelijkheid krijgen aangeboden ‘af te stromen’ naar het vmbo.

36 Boogeymen
COLUMN
Laurien Ruigrok

38 De grote oversteek: van praktijkonderwijs naar mbo
THEMA
Michael Krieger & Brecht Haage
Steeds meer leerlingen van het praktijkonderwijs (pro) willen na het afronden van de praktijkschool de overstap maken naar het mbo (roc). De leerlingen van de praktijkschool die deze overstap kunnen maken hebben ongeveer een IQ tussen de 60 en 80. Overstappen is lastig voor deze leerlingen. In dit artikel wordt de grote oversteek besproken van de praktijkscholen naar het Regio College in de Zaanstreek en Purmerend.

41 Doorstromen via omwegen
COLUMN
Ankie van Gisbergen

42 De PCL als verbinding tussen primair en voortgezet onderwijs
THEMA
Frans Jordaan
Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) liever geen stempelcommissie. Frans Jordaan schreef voor Bij de Les, ge•nspireerd door het thema ‘aansluiting’, een artikel over het werk van een indicatiecommissie. Met de CITO net achter de rug en de schoolkeuze in aantocht kan het niet actueler. In Utrecht, net als in de meeste andere regio’s, wordt er al jaren hard aan getrokken om de aansluiting tussen PO en VO zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat gaat steeds beter, maar toch blijft er een spanningsveld bestaan dat het moeilijk maakt om de aansluiting echt te optimaliseren. Binnen de Utrechtse procedure voor aansluiting tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs heeft de PCL een specifieke taak toegewezen gekregen, die deze organisatie midden in dat spanningsveld plaatst.

46 Stap over traject
THEMA
Gertrud de Wit
Stap over! Voor als je vastloopt in je opleiding, maar wel (snel) verder wilt … De deelnemer ontdekt wie hij is en welke kwaliteiten hij heeft.

50 Overgang vmbo-t naar havo
THEMA
Hein Pot
“Doorstromers uit het vmbo? Ik zie ze graag komen…” Dit zegt Hein pot, afdelingsleider 4/5-havo van het Pascal College in Zaandam. Hij heeft zelf destijds de overstap van 4-mavo naar 4-havo gemaakt en heeft vanwege zijn functie regelmatig te maken met leerlingen die nu diezelfde stap willen maken. Over zijn ervaringen met deze overstappers op zijn school.

53 ‘EŽn april, kikker in je bil…’ Energie voor mentor en klas!
Energizer
Ivo Mijland
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen. Deze keer een energizer rondom het thema humor.

54 Stedenbouwkundig Ontwerpen (hbo voltijd)
DYNAMIEK IN OPLEIDINGENLAND
Ankie van Gisbergen
Praktisch onmogelijk wordt het, ook door de vele veranderingen, van alle bestaande opleidingen op de hoogte te zijn. In deze rubriek maandelijks een nieuwe of sterk gewijzigde opleiding, steeds van verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Hopelijk zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral uw leerlingen op de goede weg te krijgen in opleidingenland.

56 Dyslexie
leerlingen aan het woord
Truda Zijp, Ankie van Gisbergen & Chiel Voerman
In de rubriek ‘leerlingen aan het woord’ spreken de leerlingen zelf over de meest uiteenlopende onderwerpen. In deze Bij de Les gaat het over Dyslexie. Hoe is het op school als je dyslectisch bent? In welke vorm uit zich dat? Hoe ga je hiermee om tijdens het leren? Welke begeleiding of faciliteiten krijg je op school? Drie eigen ervaringen uit de mond van de leerlingen zelf.

59
Uit de media
– Succes vmbo lichtpunt in kritisch rapport
– Soepel doorstromen van vmbo naar mbo
– Tunnelvisie
– Universitaire opleiding voor leraar basisschool
– School moet wijzen op gevaren internet
– Mbo-stagiair moet beter begeleid

60 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Het ABC van de loopbaan (sept., nov. 2008 en jan. 2009)
– Leerlingbegeleiding: ‘Hoe pak ik dit aan?’ (16 april 2008)
– Zelfsturing en slagvaardig leren beslissen (26 en 27 mei 2008)
– E-portfolio versus elektronisch leerdossier ELD (16 april 2008)
– Mentortraining op locatie
– Trainingen Ortho Consult
> OOP in contact met ouders (21 mei 2008)
> Een goede start is het halve werk! (4 juni 2008)
> Psychopathologie in school (21 mei, 5 juni, 17 juni 2008)
– Gratis verwendag voor gepeste kinderen! (17 mei 2008)
– Zomertrainingen door docenten
– Netwerkconferenties maatschappelijke stage (29 mei en 5 juni 2008)
– Kindermishandeling en school (middagsymposium 23 april 2008)
– Wetenschapsfestival (4 juni 2008)