Bij de Les — Jrg. 3 (april 2007) Nr. 4

5 Gelijke kansen
REDACTIONEEL
Susanne Nieuwenbroek

5 “The best way to know life is to love many things.”
Citaat
Vincent van Gogh


6 Decanen en LOB: een toekomst?
Annemarie Oomen

Men hoort wel eens dat decanen in de toekomst niet meer nodig zijn, omdat het vernieuw(en)de leren genoeg LOB-elementen (loopbaanori‘ntatie en loopbaanbegeleiding) bevat om leerlingen voldoende bagage mee te geven voor hun toekomst. Onderstaand artikel laat u zien dat dit niet het geval is.

10 Liever een karrenspoor…
Theo van der Werf
De bestaande onderwijsprogramma’s leiden jongeren via prachtig ingerichte leerwegen naar een diploma. Veel jongeren (8-10%) ondervinden door hun beperking (chronische ziekte, stoornis) echter belemmeringen in het voortgezet onderwijs. Ondanks hun enorme inspanning komen ze niet of nauwelijks vooruit. Vanuit de gedachte ‘liever een karrenspoor dan een doodlopende weg’ is een Drents initiatief ontstaan om de mogelijkheden voor individuele onderwijsarrangementen te onderzoeken.

12 Marokkaanse jongens; een succesvolle aanpak op school
Lucia Fiori
Marokkaanse jongens komen geregeld op negatieve wijze in het nieuws, met overlast op straat, agressie en crimineel gedrag. In de filosofie ‘zo samenleving, zo school’ komt een school niet om de problemen heen die de krantenkoppen weerspiegelen. Zo is er de opwinding in de personeelskamer: “Hij zegt braaf ‘ja’, maar doet regelmatig ‘nee’!”, de irritatie rond groepsgedrag: “Een Marokkaanse jongen is prima, twee is okŽ, maar zodra het er meer worden…..”, maar ook de frustratie bij een vrouwelijke docent: “Ik voel me niet serieus genomen door menig Marokkaanse jongen.” Het zijn enkele voorbeelden van uitspraken op scholen.

17 Toegepaste rekenvaardigheid
COLUMN
Mieke Noomen

18 Beter weten waar je voor kiest

Mieke Noomen

Iedere dinsdagmiddag waaieren ze uit: de derde- en vierdeklassers van het Bonaventuracollega uit Leiden en Roelofarendsveen. Ze gaan op bezoek bij ROC’s of bedrijven om te onderzoeken welke beroepsrichting het beste bij ze past. En wie niet op pad gaat, blijft op school en volgt daar workshops of werkt zelfstandig aan opdrachten. Het Bonaventuracollege heeft met deze aanpak de regionale innovatieprijs voor het beroepsonderwijs gewonnen.

20 “Samen het onmogelijke mogelijk maken”
MET NAME
Maria Boink
Onderwijs staat volop in de belangstelling, zowel in de media als binnen de politiek. Het draait om de vele veranderingen, over de grote verwarring die er heerst. Maar zelden gaat het over zorgleerlingen, juist die leerlingen die midden in de schijnwerpers zouden moeten staan. Ine Aasted Madsen, onderwijsspecialist binnen het CDA, is een prima ambassadeur voor deze groep leerlingen.

22 Verschillen in begeleiding
Truda Zijp
Mensen verschillen. Scholen ook. Kan een decaan of een leerlingbegeleider rekening houden met leerlingen die allemaal anders zijn? Hoe gaat dat binnen diverse vormen van onderwijs en kan de theorie over meervoudige intelligentie een hulpmiddel zijn? Drie persoonlijke verhalen en een vergelijking tussen drie onderwijsinstellingen.

26 DVD: Faalangst en ouders
Erna Minor-van Leeuwen
Op de dvd ‘Faalangst en ouders’ laat Ard Nieuwenbroek vanuit de contextuele benadering op een heldere manier zien hoe ouder en kind samen een oefening (Doolhof) uit het faalangsttrainingsprogramma uitvoeren.

28 Bruggen tussen natuur en maatschappij
Pim Schippers
Het (voortgezet) onderwijs is volop in beweging. In augustus moet bijvoorbeeld de vernieuwde Tweede Fase gaan draaien. De vernieuwing is (mede) het resultaat van het ontwerpadvies “Bruggen tussen natuur en maatschappij” dat de profielcommissies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben gegeven. In dit artikel wordt de reactie van de sectie havo/vwo verwoord.

31 Onderzoekt en gij zult vinden…. / NVS-NVL peilt kwaliteit ambulante begeleiding
Gerrit Witteveen en Norbert Bollen
De invoering van de Leerlinggebonden Financiering is ŽŽn van de meest opvallende onderwijskundige veranderingen van de afgelopen jaren. Er kunnen successen worden gevierd, maar er is ook reden tot zorg.

34 VMBO-select, een menu voor jezelf
Onne Folkeringa
Leerlingen worden al vroeg gedwongen een keuze te maken voor een beroepsgericht programma in de bovenbouw van het vmbo. Te vroeg blijkt uit vele onderzoeken. Een gedegen loopbaanbegeleiding is de sleutel om het beter te kunnen doen.

38 Selectie aan de poort: Toneelacademie Maastricht
Leo Swinkels
Elk jaar gaan duizenden jongeren in het voortgezet onderwijs op zoek naar een geschikte opleiding. Sommige opleidingen nemen alle ingeschreven studenten aan, anderen passen een selectiebeleid toe. De Toneelacademie Maastricht is zo’n opleiding waar heel bewust een strenge selectie plaatsvindt. Elke studiejaar starten circa dertig studenten met hun opleiding tot acteur, theatraal performer, theatermaker of docent drama.

41 Audities
CARTOON
Henk Kooy

42 Hoe voer je een effectief klassengesprek?
Klaas Jan Terpstra
Een van de belangrijkste taken die een docent heeft, is het scheppen van een positief pedagogisch klimaat. De manier waarop leerlingen onderling op elkaar reageren, het pakket van ongeschreven regels volgens welke je je als leerling in de groep dient te gedragen, bepaalt in grote mate de veiligheid voor de leerling als individu binnen de groep. De ontwikkeling van een veilig groepsklimaat schept de voorwaarden om effectief te kunnen leren. Een docent kan een grote positieve invloed hebben op de ontwikkeling die een groep leerlingen daarbij doormaakt.

45 Zet ze in ’t zonnetje
Energizer
Ivo Mijland
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen. Deze keer een energizer die geheel past bij het thema ‘lente’.

48 Connections, daar schop je het ver mee
Jeroen Ongering
Veel scholen in het mbo experimenteren met leerbedrijven. Deze keer kijken we mee in de keuken van Connections een leerbedrijf voor de administratief-economische sector van ROC Aventus, het ROC in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen.

51
Uit de media
– Het ‘oude’ leren hoeft niet weg
– Debat onderwijsvernieuwingen ongekend fel
– Middelbare Scholen en hbo’s kennen elkaar slecht

52 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Dit jaar nog een studiedag bezoeken? Doen!
– Waar bemoei je je mee?
– Show & Share 2007: kijkje in de keuken van INHOLLAND
– Personeelsmedewerk(st)er in het onderwijs
– Competentiegericht Onderwijs Mbo
– Trainingen Ortho Consult
– Werkconferentie ‘Duurzaam Mbo’
– De HollandOpen Software Conferentie
– Basistraining zorgcošrdinator