Bij de Les — Jrg. 2 (september 2006) Nr. 7

5 Frisse start
REDACTIONEEL
Susanne Nieuwenbroek

5 “Ik droomde van duizend nieuwe wegen…”
Citaat
Chinees spreekwoord

6 Groepsproces in mentorklas
Maya Bakker
Hoe maak je van je mentorklas een groep? Ook bij een minder leuke klas kan een mentor invloed uitoefenen op het groepsproces. Het moment bij uitstek daarvoor is het begin van het schooljaar. Maya Bakker vertelt hoe een goede start gemaakt kan worden.

10 Aansluiting vmbo-mbo
Henk van de Velden
Het Technische College Amsterdam heeft de vmbo en mbo-opleidingen samengevoegd en kent nu twee doorgaande leerlijnen. Henk van de Velden beschrijft hoe dit samengaan tot stand kwam en wat de (positieve) ervaringen zijn.

14 Engelen bestaan niet …
Emile Schoneveld
Over het ‘engelenspel’.

17 “Ja, deze werkweek doet een beroep op de competenties van iedereen …”

CARTOON
Henk Kooy

18 Van Rode School naar Groene School
Jan Ruigrok
Rood gedrag levert alleen verliezers op, groen gedrag werkt juist verbindend. Dat geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook voor onderwijsgevenden en ouders. Jan Ruigrok laat zien welke instrumenten nodig zijn om rood gedrag binnen de school om te buigen naar groen gedrag.

22 Voorvechter voor leerlingbegeleiding
MET NAME
Maria Boink
In gesprek met Nathan Deen: “Het gaat om het individu met eigen eigenschappen, eigen geschiedenis, eigen ontwikkelingsniveau”.

24 Aansluiten is nooit af
Jeroen Ongering
Roel van Asselt ontwikkelt aansluitingstheorie

29 Vakoverstijgend taalproject: Het huis van mijn grootmoeder

Jaantje Thiadens

Over het internetproject ‘Het huis van mijn grootmoeder’. De verhalen over grootmoeders zijn internationaal en van alle niveaus. Bovendien zijn ze in veel vakken te gebruiken. Dat heeft gezorgd voor het succes van dit vakoverstijgend taalproject.

34 Interactief theater voor docenten
Gusta Semmelink
Over leerlingen met een beperking

34-41 Kort nieuws

36 Mentorscholing groot succes
Jaques de Waal
Pilot M.O.L. cursus (Mentorscholing Op Locatie)

39 Wetten van de stam
RECENTIES
Mieke Noomen

40 Leer me je kennen
Ineke van der Velden en Mieke Noomen
Kennismaken en samenwerken

44 Zorg op maat voor rugzakleerlingen

Interview
Jaantje Thiadens

Chaia Levie werkt als zorgcošrdinator op het Montessori Lyceum te Amsterdam. Jaantje Thiadens vraagt naar haar ervaringen met rugzakleerlingen.

49 Het echte leven
COLUMN

Mieke Noomen

50 Leerling is verantwoordelijk voor eigen leerproces

Susanne Nieuwenbroek

Enter 22: ideale mix tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ leren.

54 Ontwikkelen zelfkennis vergroten
Mieke Wijdeveld
Nieuwe mentorlesmethode DiBiZ (Dit Ben Ik Zelf)

59 Studiesucces voorspellen moeilijker dan gedacht
Dimphy Hooijmaijers
Prognoses kunnen verbeteren als decanen en begeleiders meer gebruik maken van terugkoppelgegevens.

65 Kennismakingsbingo
Energizer
Mieke Noomen
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen. Deze keer een energizer die u kunt gebruiken als contact-, luister- en concentratie-oefening.

67 Uit de media
– Helft docenten problemen met stembanden
– ‘Diploma wordt minder waard’
– Waarschuwen voor te starre opleidingseisen
– ‘Scholen geven te snel diploma’s voor werkervaring’
– Veel tegelijk doen is goed voor brein

68 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Congres sectie havo/vwo van de NVS-NVL
– Cursussen NVS-NVL voor mentoren en decanen
Studie Beurs 2006
– Driedaagse Training “Oplossingsgerichte Korte Counseling”
– Werkconferentie Digitaal Pesten – VO
– Sociale vaardigheidstraining voor leerlingen
– SLO Tweede fase conferenties: ‘De inhoud telt!’
– Hoog sensitieve leerlingen: watjes of kanjers?
– Congres NVS-NVL sectiebesturen vmbo en leerlingbegeleiding
– ‘Het draait om de middenmanager’
– Maak het beste van de tweede helft van je loopbaan!
– Trainingen KPC Groep