Bij de Les — Jrg. 2 (november 2006) Nr. 9

5 De leerling centraal
REDACTIONEEL
Susanne Nieuwenbroek

5 “Als je toch aan het denken bent, denk dan groot.”
CITAAT
Marcel Sanders


6 Een vmbo-diploma op meerdere niveaus: toekomstmuziek of realiteit?
Henk van de Velden
De vmbo-school van de toekomst zal leerlingen maattrajecten aanbieden. Leerlingen kunnen vakken volgen uit verschillende leerwegen. De ‘laagste’ leerweg bepaalt het diploma, maar ŽŽn of meerdere vakken uit een ‘hogere’ leerweg kunnen een meerwaarde geven aan het diploma. Kunnen we spreken van leerwegdifferentiatie? Leerlingen worden in de onderbouw wel gedetermineerd voor ŽŽn leerweg, maar vanuit deze leerweg kunnen leerlingen in de bovenbouw differenti‘ren naar hogere leerwegen.

10 Oplossingsgerichte Korte Counseling: leerling op zoek naar eigen oplossing
Dirk van der Wulp

Dirk van der Wulp is (o.a.) schoolcounselor en geeft trainingen in de Oplossingsgerichte Korte Counseling. In dit artikel beschrijft hij voorbeelden uit de praktijk en de mogelijke oplossingen.

15 Maius-onderwijs: toepassingsgerichte havo als ideaal
Susanne Nieuwenbroek
Een leerling anno 2006 zit niet meer de hele dag in het klaslokaal, met een alwetende vakdocent die zijn kennis overbrengt. Actief en zelfstandig leren, werken aan je eigen competenties, samenwerkend leren en ruimte voor zelfreflectie, zijn pijlers waarop het moderne onderwijs is opgebouwd. Althans op de havo-afdeling van het College Rolduc in Kerkrade. Daar wordt sinds een jaar gewerkt met het Maius-concept, ontwikkeld door het bedrijf GeoActive (begeleidingsdienst op onderwijsgebied) in nauwe samenwerking met management en docenten van College Rolduc.

19 Studiebeurs
COLUMN
Lysanne Noomen

20 Goed onderwijs is basisvoorwaarde voor sterke samenleving
MET NAME
Jaantje Thiadens
In gesprek met Marleen Barth voorzitter van de onderwijsbond CNV.

22 Dikkie Alkema: ‘op veel ROC’s staat de organisatie veel te centraal’.
Jeroen Ongering
Dikkie Alkema is voorzitter van het NEL, het Netwerk Expertisecentra Loopbaanbegeleiding. Het NEL is het netwerk van de hoofden van servicecentra die op bijna alle ROC’s, vaak als tweedelijns voorziening, te vinden zijn.

26 Vertrouwen winnen, hoe doe je dat? De relatieboekhouding op orde
Klaas Jan Terpstra
Wie in het onderwijs werkt, weet hoe belangrijk een goede vertrouwensrelatie met leerlingen is: een absolute voorwaarde om leerlingen te kunnen laten leren en begeleiding te laten slagen. Toch kan de praktijk vaak weerbarstig zijn.

30 Studiebeurs voor dummy’s
Mieke Noomen
De studiebeurs is het jaarlijke evenement voor alle opleidingen die je kan bedenken.

32 Passend voortgezet onderwijs: wat willen ouders?
Ellen Visser

35 Decanen spelen rol bij voortvarend vmbo
Henk van de Velden
Rapport van de Adviesgroep-vmbo medio 2006 uitgebracht

37 De liefste wens van een ernstig ziek kind…

38 Praktische tips voor open toetsvragen: open of onbegrijpelijk?
Jaantje Thiadens
Praktische tips en handreikingen om het werken met en formuleren van toetsen met open vragen te kunnen verbeteren.

42 Mentor van het jaar
Ivo Mijland
Een goede mentor is mentor van alle leerlingen

45 Studiebeurs
CARTOON

Henk Kooy

47 Brugklaskamp: trots, vertedering en afzien met 28 wuppen!

Jaantje Thiadens

51 Erken je beperkingen en kies voor je mogelijkheden
COLUMN
Jaantje Thiadens

52 Leren en werken nog vaak gescheiden werelden
Jeroen Ongering
In dit artikel gaat redactielid Jeroen Ongering dieper in op de studie ‘Duaal als ideaal, Leren en werken in het beroeps- en hoger onderwijs’, van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In dit rapport onderzoekt het SCP van alles rondom praktijkleren: hoeveel tijd er per onderwijssoort mee gemoeid is, wat de kwaliteit van stageplek en begeleiding is en of er voldoende afstemming is tussen school en praktijk.

55 De schoolfotograaf
Energizer
Mieke Noomen
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen. Deze keer een energizer die u kunt gebruiken om de spanning rondom de jaarlijks terugkerende schoolfoto’s wat te verminderen.

59 Uit de media
– Mavo is hofleverancier van het mbo geworden
– Opleidingsniveau leraren gaat hard achteruit
– Speciale scholen voor hoogbegaafden
– Meer campagne tegen digitaal treiteren

60
Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Congressen en studiedagen Ortho Consult
– NVS-NVL DUO Congres op 16 november in ‘De Reehorst’
– NVS-NVL themamiddag: Tussen leerfabriek en oppascentrale
– ‘Kaders,Kansen en Koers’ op 30 november in de RAI Amsterdam
– Decanen & Mentordag Bouwtechniek op 7 december te Harderwijk
– Check Your Choice op 8 en 9 december in MECC te Maastricht
– Overbrug de culturele kloof
– Omgaan met faalangst verdieping voor faalangstreductietrainers
– Koninginnen en Krengen
– InfraTech 2007
– Cursussen NVS-NVL voor mentoren en decanen
– Een blik in de toekomst, 15 november in de Amsterdamse Passenger Tereminal