Bij de Les — Jrg. 2 (april 2006) Nr. 4

5 Overbruggen
REDACTIONEEL
Mieke Noomen

6 Ramp op school

Ine Spee
Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met ernstige gebeurtenissen als geweld, ontucht, racisme, ongelukken, su•cides en moord. De KPC Groep heeft concrete werkvormen en lesidee‘n ontwikkeld om bij calamiteiten in te zetten. Ine Spee benadrukt vooral een sfeer van vertrouwen bijdraagt aan een goede verwerking na een traumatische gebeurtenis.

9 Uit de school geklapt: Broodnodig succes
COLUMN
Mieke Noomen

10 De jeugd van tegenwoordig
Kees Beekmans
Leerlingen uit de zwarte klas van Kees Beekmans vertellen hun vakantieverhaal vol zelfspot. Bij de Les kreeg toestemming dit verhaal uit zijn nieuwe boek ‘Nieuwe verhalen uit de zwarte klas’ te publiceren.

14 Allemaal begrijpelijk anders
Mieke Noomen
Hofstede heeft de dimensies waarop culturen kunnen verschillen in kaart gebracht. Als we volgens dit begrippenkader de verschillende culturen bekijken, ontstaan er nieuwe inzichten die het contact alleen maar beter zullen maken. Mieke Noomen gaat dieper in op de vijf dimensies en de verstrekkende gevolgen ervan.

19 Werken met culturele verschillen
Hofstede, Pedersen en Hofstede
In het boek ‘Werken met Culturele verschillen’ hebben de auteurs aan Murray Thomas, de illustrator, gevraagd dubbelzinnige tekeningen te maken die ruimte openlaten voor meerdere interpretaties. Iedere interpretatie is dus in principe goed. Laat leerlingen beleven dat iedereen er weer iets anders in ziet, omdat we nu eenmaal verschillen van elkaar.

20 Helpende hand bij onderwijsvernieuwingen
MET NAME
Maria Boink
Maria Boink in gesprek met Wil Bom, senior adviseur bij het Centrum Innovatie van Opleidingen (Cinop). Bom werkt aan de Werkconferentie ‘Ambitieus Bouwen aan Competenties: het ABC van de loopbaan’.

24 Jong talent in het vmbo, deel 2
Henk van der Velden
Nieuwe pedagogiek en didactiek in het vmbo: deel 2 in sport, dienstverlening en veiligheid.

30 Gezocht: Europeanen m/v
Rudi van Dijk
De Universiteit Twente is gestart met een nieuw studieprogramma: European Studies. Een aantrekkelijke studie voor carriremakers met een internationale blik. De studie laat zich het best vergelijken met de studie Bestuurskunde van de Universiteit Twente. De meest opvallende overeenkomst is de multidisciplinaire insteek. Dat betekent dat beleidsmatige vraagstukken altijd vanuit vier perspectieven worden bekeken: recht, economie, sociologie en politicologie.

30 -38 Kort Nieuws

32 Leren kiezen in het derde leerjaar havo/vwo
Gerard Polman
De vernieuwende tweede fase is voor veel scholen een aanleiding tot bezinning en evaluatie. Op twee van de 43 scholen, waar gesprekken mee gevoerd zijn, wordt op grond van hun evaluatie extra aandacht besteed aan het derde leerjaar. Gerard Polman verteld wat dat oplevert.

36 Met een rugzak naar het vmbo
Hilde den Exter
Sinds 1 januari 2006 is de Leerlinggebonden Financiering, ofwel de rugzak, ingevoerd in het middelbaar onderwijs. Deelnemers met een handicap of chronische ziekte kunnen hiervoor een indicatie aanvragen. Het budget is bestemd voor extra activiteiten gericht op een succesvolle opleiding.

39 Bang voor boos?
RECENSIE

42 Wiens zorg is het? Zorgleerlingen in het vmbo
Gusta Semmelink
Vaak speelt psychosociale problematiek een rol bij het vroegtijdig be‘indigen van de schoolcarrire. Scholen zijn geen zorginstellingen, maar is wel de plek waar psychosociale problemen vroeg ontdekt kunnen worden. Stichting Meander deed onderzoek naar de ervaringen van zorgverantwoordelijken met allochtone probleemleerlingen.

47 De brug
Energizer
Mieke Noomen
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen.

48 Voortijdig schoolverlaten
Jeroen Ongering
De zorgen om de voortijdig schoolverlaters zijn op dit moment erg groot. Onderzoeksbureau Sardes laat de harde cijfers zien. Om het tij te keren zijn er diverse studies gedaan. Jeroen Ongering beschrijft de voor- en nadelen van de voorgestelde oplossingen.

54 De boterhof
Leen Baars
Onberispelijk gekleed in driedeling blauw/grijs kwam hij mijn gespreksruimte binnen, gooide de sleutels van zijn nieuwe Lexus IS 220d op tafel en ging voor het raam staan, waardoor het donker leek te worden. Gekleed in mijn afgetrapte spijkerbroek en oude sweater, geheel klaar voor de handvaardigheidles voelde ik zijn afkeurende blik. Leerlingbegeleider Leen Baars vertelt over zijn ervaring met cultuurverschillen; Nederlandse cultuurverschillen.

56 Het pad naar de werkvloer
Gerdine Lindhout
Karen van de Veen werkt bij ROC ASA in Amersfoort. Als coach begeleidt zij leerlingen, die in het mbo ‘deelnemers’ heten. Zij ziet dagelijks wat jonge mensen beweegt om te kiezen voor een horecaopleiding, en daarmee impliciet voor een carrire in de horeca. Wie houdt vol, wie haakt af, en vooral: waarom?

59 Uit de media
– De leerling is niet veranderd
– Een zware onvoldoende
– Gymnasia overvol door toenemende populariteit

60 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen

Themamiddag NVS-NVL
– Rondom Onderwijs en Jeugdzorg
– De rugzak in het mbo
– Studiedagen op locatie
– Studiedag Hoe maak ik van mijn mentorklas een groep?
– Basisvaardigheden Middenmanagement
– Training ‘Professionele distantie’
– Training Mindmapping
– Supervisie, een steuntje in de rug voor leerlingbegeleiders
– Conferentie ‘Studeren met een diagnose uit het autistisch spectrum’