Bij de Les — Jrg. 17 (september 2020) nr. 1

Thema: veranderen moet!

06 Nieuw curriculum voor burgerschap in het VO
Martin Slager
Oorspronkelijk zou vanaf 1 augustus de wet ‘Verduidelijking burgerschap’ in het voortgezet onderwijs van kracht worden. Door de coronamaatregelen is de Eerste Kamer nog niet aan behandeling toegekomen. Daarom is invoering van de wet verschoven naar 1 augustus 2021. Een jaar extra voorbereidingstijd lijkt geen overbodige luxe voor een succesvolle invoering van dit nieuwe vak.

10 Lesgeven op afstand: een strucurele verandering in het onderwijs? 
Yvonne Mulders
Halsoverkop heeft het onderwijs voor de zomer een andere manier van lesgeven moeten aanbieden aan leerlingen. Door het coronavirus is heel Nederland het onderwijs op afstand aan het geven. Op hbo en wo is het online lessen volgen niet geheel vreemd. In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is op afstand onderwijs krijgen helemaal nieuw.

14 Samen een nieuw huis bouwen
Nadia Koning
Bij haar aantreden als directeur van de NVS-NVL in 2016 sprak Tessa Leonhard de ambitie uit om de samenwerking tussen de NVS-NVL en de VvSL (Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders) te willen versterken. Na een aanloop van vier jaren is er een mooi resultaat: de intentieverklaring is getekend met als doell om vanaf zomer 2021 verder te gaan als één organisatie.

18 Rollend over de hobbels van het onderwijs
Marjolein van Breda-Souman
Rudolf Engelhart is student pedagogiek aan de Fontys Hogeschool in Sittard. Daarnaast loopt hij stage bij een jeugdhulporganisatie om jeugdigen en hun omgeving te ondersteunen om hun plek in de samenleving sterker te maken. Zijn doel is om orthopedagoog te worden met verdieping in de GZ-psychologie.

30 Redactieverhalen
In deze rubriek reflecteert de redactie op het thema van Bij de Les: ‘Veranderen moet!’. Op welke wijze zijn zij veranderd? Of hebben zij van dichtbij veranderingen bij mensen meegemaakt?

32 Wisseling van de wacht hoofredactie Bij de Les
Cristel Isphording
Na zes jaar neemt Pim Wijers afscheid als hoofdredacteur van Bij de Les. Nadia Koning heeft vanaf dit nummer het stokje van hem overgenomen.

Ook in dit nummer

08 De ‘gewone’ leerling
Theo Grevers
Beroepskeuze-adviseur Theo Grevers ziet ze vaak voorbij komen: de ‘vergeten’ leerlingen; leerlingen die op school door hun goede prestaties niet opvallen bij de decaan. Maar óók de ‘gewone’ leerling kan moeite hebben met het vinden van een vervolgopleiding.

12 Meer ogen in de school
Truda Zijp
Op het Clusius College zijn het niet de docenten die in de pauzes surveilleren. Dat doen de leerlingen als Service Team. Zo leren ze elkaar aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag. Gerard Klijn, facilitair coördinator, vertelt hoe dat gaat.

22 Aandacht voor passend onderwijs op lerarenopleidingen
Karen Slot
Karen Slot is bestuurslid van de NVS-NVL, lerarenopleider bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en projectleider Passend onderwijs- tweedegraadslerarenopleidingen. Zij vertelt over de stand van zaken van passend onderwijs in het curriculum van de lerarenopleidingen.

26 2015-2020: Vijf jaar anti-pestbeleid
Anke Visser
De wet Sociale veiligheid op scholen bestaat vijf jaar. Anke Visser vraagt zich af: vijf jaar anti-pestwetgeving, wat is het resultaat?

35 LOB congres 2021: Zoals verwacht loopt alles anders
Flexibiliteit, schakelen en omdenken. Als het gaat om de toekomst van leerlingen en studenten loopt vaak alles anders dan verwacht. Een exact uitgestippelde schoolloopbaan is eerder uitzondering dan regel. Daarom hebben we in 2021 een mooi programma aan workshops en sprekers opgesteld voor het LOB-congres met als titel: Zoals verwacht loopt alles anders.

En verder

03 Colofon/ Redactioneel
20 Mentor van de maand
29 Column van Marinka Kuijpers
36 Kort Nieuws
39 Promo bij de Les