Bij de Les — Jrg. 17 (april 2021) nr. 5

Thema: ‘Wat had je willen weten voordat…?’

06 Wat had je willen weten voordat…?
Marjolein van Breda-Souman
Wat had je willen weten voordat je aan deze functie begon? Redacteur Marjolein van Breda-Souman stelde deze vraag aan een aantal van haar collega’s.

10 Meer mannen in de zorg 
Cecile aan de Stegge, Clarissa Jungerius en Christian Wallner
De ouderenzorg biedt ook mannen goede loopbaankansen. Meer mannelijke werknemers zou mogelijk ook goed zijn voor het imago van deze sector. Hoe kun je ze voor de zorg motiveren?

24 Overstappen naar het voortgezet onderwijs
Marjolein van Breda-Souman
Als zorgcoördinator en intaker op het vmbo ziet redacteur Marjolein Breda-Souman ieder schooljaar de nieuwe brugklassers binnen komen. Zij blijken met veel niet beantwoorde vragen te zitten.

30 Redactieverhalen
Wat had je willen weten voordat… Dat vroegen de redactieleden zichzelf ook af. En dat leidt hier en daar tot een grondig zelfonderzoekje.

34 Kennis is een zee zonder kust
Christel Isphording
Redactielid Christel Isphording gaat in gesprek met Amir, een oud-student van het mbo die de Islam nauwkeurig wil naleven. Iets waar Isphording nieuwsgierig naar is.

Ook in dit nummer

14 Leren van collega’s
Truda Zijp
Waarom meld je je aan voor de tweedaagse vervolgcursus decanaat? En hoe beviel je dat? Daarover vertellen twee deelnemers van verschillende scholen.

18 Een positief domino-effect
Marjolein van Breda-Souman en Yvonne Mulders
Inmiddels zijn de scholen in het voorgezet onderwijs mondjesmaat weer open. Al is er nog lang geen sprake van een lessituatie zoals deze was voor de corona-periode. Moeten we daar wel naar terug?

22 Voorziening vroegtijdig aanmelden mbo
Simone Slagboom
In betrekkelijke stilte maakt het aanmeldproces van het vo naar het mbo en de monitoring van de overstap een ingrijpende verandering door. Wat betekent dat in de praktijk?

26 (Ont)bindend studieadvies
Yvonne Mulders
Hogescholen, universiteiten en mbo’s zien dit schooljaar in verband met de corona af van een bindend studieadvies (BSA). Werkt dit in het voordeel of juist in het nadeel van de student?

32 Wat wil de loopbaanbegeleider?
Marit Schreurs
Euroguidance deed een onderzoek naar de ervaringen en behoeften van tweedelijns loopbaanadviseurs. Wat leverde dat op?

Rubrieken

03 Colofon/Redactioneel
20 Mentor van de maand
29 Column van Marinka Kuijpers
36 Kort Nieuws
39 Promo bij de les