Bij de les — Jrg. 16 (januari 2020) nr. 4

Thema: Wereld van morgen

06 Dream School 2019: hoe gaat het met oud-deelnemer Tim Jalving?
Marjolein van Breda-Souman en Yvonne Mulders
In het NTR-programma Dream School begeleiden Lucia Rijker en Eric van ’t Zelfde een groep drop-outs die door allerlei omstandigheden geen onderwijs meer volgen. Tim Jalving deed mee in de reeks van 2019. Hij had geen flauw benul van wat hij wilde met zijn leven.

13 ‘Een proces van dingen doen, en dan wordt het wel wat’
Truda Zijp
Jan Bransen start op 13 februari in Hilversum het LOB Congres 2020 – wie wil jij zijn in de wereld van morgen? Later die dag geeft Bransen de workshop ‘Jezelf worden in het onderwijs’. In dit interview vertelt hij over zijn eigen loopbaan en hoe hij aankijkt tegen het maken van loopbaankeuzes.

16 ‘Ik wil alle decanen van Nederland toespreken’
Christel Isphording
Op 13 februari geeft Jannet Vaessen direceteur-bestuurder van WOMEN Inc., een workshop op het LOB Congres 2020. Voor haar staat het ultieme potentieel van het kind voorop.

18 Onze redactie in de wereld van morgen
Met het thema van deze Bij de Les willen we je prikkelen om na te denken: ‘Wie wil jij zijn in de wereld van morgen?’ Maar, wie willen wij eigenlijk zelf zijn in de wereld van morgen?!

26 LOB en zorgtechnologie in het onderwijs
Pim Wijers
Hoe leid je studenten op in een wereld waarin technologische ontwikkelingen soms harder lijken te gaan dan we kunnen bijbenen? Hoe maak je studenten enthousiast voor de toepasbaarheid van deze ontwikkelingen en hoe stoom je ze klaar voor de toekomst?

28 Het bestormen van ‘de wereld van morgen’ mag best met extra ondersteuning
Yvonne Mulders
Vmbo-leerlingen voor wij het reguliere onderwijs te groot, te massaal en een stap te ver is, kunnen terecht op de Tilburgse-Tussenvoorziening. Hier krijgen ze op maat gemaakt onderwijs en worden ze tegelijkertijd voorbereid op de overstap naar een reguliere vo-school.

En verder

09 Jonge mantelzorgers aan het woord
Renske Hoefman en Nynke de Jong
Eén op de vijf scholieren heeft te maken met een langdurig zieke naaste. In onderzoek van Vilans en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn citaten van scholieren verzameld over hoe zij tegen de situatie aankijken. Wie kan er nou beter aangeven wat jonge mantelzorgers ervaren dan zij zelf?

20 Mentor van de Maand: Tom Krus
Tom Krus (zo heet hij echt!) werkt sinds 2017 als docent Nederlands in het mbo. Daarnaast is hij mentor bij de opleiding tot Onderwijsassistent van ROC Rijn IJssel in Arnhem. Student Amber Santing: ‘Hij leerde me dat het goed is om dingen op mijn eigen tempo te doen’.

31 Lerarenopleiding en passend onderwijs
Karen Slot
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) startte een onderzoek naar omgaan met passend onderwijs en hoe dit toe te passen in de lerarenopleiding. Want op dit moment kunnen studenten vers na hun opleiding aan de bak in het vso, maar zijn ze hierop voldoende voorbereid?

En verder
03 
Colofon / Redactioneel
25 Column van Marinka Kuijpers
35 Kort nieuws
39 Promo Bij de Les