Bij de les — Jrg. 15 (oktober 2018) nr. 2

Thema: leerling

06 Generatie Z is niet lui, maar effectief
Pim Wijers
In dit interview met auteur, onderzoeker en internationaal spreker René Boender duiken we in de ziel van Generatie Z. De generatie die bij jou op school zit en die in 2020 massaal hun stempel op de arbeidsmarkt gaat drukken. Wat definieert Generatie Z en hoe word jij een begeleider van de toekomst?

10 ‘Niemand die aan de pabo dacht’
Truda Zijp
Toen Tim Botman (20) in het examenjaar zat, had geen van zijn vrienden het over een pabo als vervolgopleiding. Niemand die daar aan dacht. Hij ook niet. Toch kwam hij daar terecht. ‘Zo heeft het moeten zijn’, zegt hij.

16 ‘Maak als decaan ook eens een rondje door de kantine’
Pim Wijers
Voor de zomer maakte het Landelijk Aktie Komitee Scholieren de balans op: hoe denkt de scholier van nu over LOB? Meningen zijn het jaar daarvoor geïnventariseerd tijdens scholierencongressen in het land. In gesprek met Rieuwert Lekkerkerker (18), bestuurslid bij het LAKS.

20 Sexting en social media
Christel Isphording
Layla el Idrissi is 19 jaar en heeft geen Facebook, geen Instagram en zelfs geen WhatsApp. Het verspreiden van een zeer uitdagende foto heeft daarvoor gezorgd. Bijna alle jongeren kennen in hun omgeving wel iemand als Layla die een vorm van sexting heeft meegemaakt.

23 Vier Generatie Z’ers aan het woord
Redactie
De redactie van Bij de Les spreekt met vier Generatie Z’ers over hun generatie, maar ook over hun ouders en school. Hoe ervaren zij het om onderdeel te zijn van Generatie Z?

Buiten het thema:

12 Thuisopdrachten als middel voor samenwerking met ouders bij LOB
Monique Strijk, Mariette Lusse en Marinka Kuijpers
Scholen gebruiken thuisopdrachten nog weinig in het samenwerken met ouders rondom LOB. Terwijl ze juist de kwaliteitsgesprekken tussen ouder en kind thuis vergroten, ouders een reëler beeld van het loopbaanperspectief van hun kind geven en de betrokkenheid van ouders bij het LOB-programma van de school stimuleren.

26 Burgerschap, een taak van iedereen
Jeroen Bron en Chantal Alkemade
Sinds burgerschap in 2006 is opgenomen in de sectorwetten voor po, vo en so, kan het onderwerp rekenen op levendige belangstelling. In deze bijdrage zoomen we in op burgerschap vanuit het perspectief van de persoonlijke ontwikkeling en de loopbaanoriëntatie van de leerling.

29 Het belang van interculturele communicatie
Leo Molenaar
David Pinto heeft zijn levenswerk opgebouwd rondom het thema ‘interculturele communicatie’. Onlangs verscheen zijn nieuwe boek met als titel ‘Effectieve interculturele communicatie: theorie, methode en praktijk.’

32 Boekrecensie: Het prachtige risico van onderwijs
Willem Gebuis
Als we alle risico’s uit het onderwijs willen verbannen, lopen we het risico dat we het onderwijs zelf elimineren. Dit boek is interessant voor iedereen die inzicht wil verkrijgen in essentiële vragen over onderwijs, zoals: hoe weet ik dat mijn inspanningen voor de leerlingen het gewenste effect hebben?

En verder

03 Colofon/Redactioneel
34 Kort Nieuws
36 Agenda NVS-NVL Academie
39 Promo Bij de Les