Bij de les — Jrg. 15 (november 2018) nr. 3

Thema: starters

06 Waarom de brede brugklas het moeilijk heeft
Leo Molenaar
Volgens de VO-raad is het aantal brede brugklassen de afgelopen jaren drastisch teruggelopen. Bijna de helft van de leerlingen start in een homogene brugklas. Terwijl er aan een brede brugklas toch heel wat voordelen zitten. Maar helaas ook wat mogelijke nadelen.

09 Starten op het mbo
Christel Isphording
Op de site van de MBO Raad is informatie te vinden van de instroom op het mbo. Het staafdiagram van de leeftijdsklasse 18-22 jaar wordt hier ieder jaar een beetje kleiner. Als docent Nederlands in de sector Zorg en Welzijn op het mbo neemt Christel Isphording het omgekeerde waar.

12 Een nieuwe levensfase
Truda Zijp
Starten op een universiteit is niet alleen een nieuw begin van een studie. Jaenette van Rees, studentpsycholoog, ziet het breder: het is de start van een nieuwe levensfase. Ook de toename van studenten met psychische problemen plaatst ze in een breder kader.

14 Nog maar 25 en nu al zorgcoördinator
Pim Weijers
Anne-Marije Klijn is 25 en werkt als zorgcoördinator op de Goudse Waarden in Gouda. Hoe ervaart deze starter het in haar uitdagende rol? Vond ze het lastig om vanuit de master Orthopedagogiek in te stromen op de arbeidsmarkt? Wat zijn haar tips voor leeftijdsgenoten die haar voorbeeld willen volgen?

24 Van startende tot gevorderde kunstenaar
Barbara Belfi, Jim Allen en Ardi Mommers
Het gaat vijf tot zes jaar na afstuderen best goed met kunstalumni, zo blijkt uit onderzoek. Een artikel vol cijfers met tot slot aanbevelingen voor decanen in het vo: welke adviezen kunnen zij leerlingen die een kunstopleiding willen volgen meegeven?

27 Integratie in het vmbo van leerlingen uit het so
Daan Wienke en Mariët van Raalte 
Hoe laat je leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte toch succesvol instromen in het reguliere onderwijs? Dat bespreken de auteurs van dit artikel aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Buiten het thema:

16 Talent4Tech: loopbaanleren in de vmbo-school
Marian Kienhuis, Henk Ritzen en Maud Olde Daalhuis
Veel scholen profileren zich met LOB, maar toch blijft het voor veel docenten lastig om dit in de praktijk uit te voeren. Loopbaancompetenties worden soms opgevat als taken op een afvinklijst. Tijdens de LOB-lessen werken de leerlingen hun loopbaancompetenties af. Maar het kan ook anders.

32 Boekenrubriek: Klaar voor de 21e eeuw
Martine Kleingeld
‘Overeind blijven in een snel veranderende wereld, waarin alles te vinden is met een simpele muisklik.’ Zo kort, maar zo helder omschrijven de schrijvers van ‘Klaar voor de 21e eeuw’ de reden waarom het huidige onderwijs aanpassing verdient.

En verder

03 Colofon/Redactioneel
26 LOB-congres: Dít is de kracht van LOB
34 Kort nieuws
36
Agenda NVS-NVL Academie
39 Promo Bij de Les