Bij de les — Jrg. 15 (februari 2019) nr. 5

Thema: Passend onderwijs

06 Passend onderwijs: (n)iets voor docenten? 
Wim Meijer
Wim Meijer, gepensioneerd docent en onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen, betoogt dat we vooral de docent niet uit het oog mogen verliezen bij het passend maken van onderwijs.

12 Nieuwkomers op school
Truda Zijp
Na een startperiode in een internationale schakelklas stromen in Nederland kinderen van nieuwkomers het regulieren onderwijs in. Maar dan zijn ze er nog niet. Hoe ga je om met stress en trauma’s bij deze jongeren? Hebben ze daar allemaal last van? Hierover vertelt Simone Rossing, specialist in nieuwkomersonderwijs.

17 Interview Joseph Oubelkas
Christel Isphording
Joseph Oubelkas sprak tijdens de Dag van de Zorgcoördinator over zijn bijna vijf jaar onterechte opsluiting in meerdere gevangenissen in Marokko. Wat kan het onderwijs leren van zijn mentaliteit?

24 Beste zorgcoördinator, sta voor je keuze!
Margie van de Kerkhof en Marlies Mulder
Luister naar je eigen subpersonen en geef ruimte aan de personen in jezelf die je normaliter juist weinig aan bod laat komen. Krijg inzicht in de manier waarop je keuzes maakt en leer om écht voor je keuze te staan.

28 Gebruiksaanwijzing voor iemand met ADD
Benjamin Steenstra 
Bejamin Steenstra is een ervaringsdeskundige ADD’er. Hij heeft een boodschap aan alle leerlingen die met ADD worden gediagnosticeerd: jij komt er wel. Omarm ADD en doe er je voordeel mee.

Buiten het thema:

09 Doorstroomcijfers in beeld
Marc Drenth
Marc Drenth, beleidsmedewerker LOB havo-vwo bij de NSV-NVL, zoomt in de doorstroomcijfers van havo- en vwo-scholieren uit zijn regio. Hoe succesvol in het vervolgonderwijs zijn leerlingen één jaar na het behalen van het vo-diploma?

14 Het belang van een goed decanaat
Theo Grevers
Meer uren, geld, middelen én erkenning voor decanen en zorgcoördinatoren op school! Beroepskeuze-adviseur Theo Grevers houdt een vlammend betoog over het belang van een groep professionals in school die jongeren helpen bij het maken van hun studie- en beroepskeuze.

20 De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Edith Geurts
Stel: een leerling trekt zich van de een op de andere dag steeds meer in zichzelf terug en barst om het minste of geringste in huilen uit. Of een leerling vertelt dat zijn vader hem slaat als hij een onvoldoende krijgt. Denk je dan aan kindermishandeling? En zo ja, hoe dan verder?

30 In één oogopslag inzicht in jouw LOB-succes
Iris Termeulen
De Keuzegids, Yubu en DeDecaan.net hebben de handen ineen geslagen om een decanendashboard te ontwikkelen. Op dit dashboard kan de gebruiker de LOB van zijn of haar school inrichten en doorlopend monitoren.

32 Boekenrubriek: Positieve bekrachtiging op school
Leo Molenaar
Redacteur Leo Molenaar recenseert ‘Positieve bekrachtiging op school’, een boekje met twintig opdrachten die kunnen bijdragen aan een betere sfeer in de klas én in de docentenkamer.

34 LOB in Zeeland
Aly Breemhaar
Hoe oriënteren leerlingen en studenten zich op een vervolgopleiding in het perifeer gelegen Zeeland? Natuurlijk door het bezoeken van open dagen en voorlichtingen, zoals het grote evenement dat decanenkringen in Zeeland ieder jaar in november organiseren.

En verder:

03 Colofon / Redactioneel
23 Column door Sabrina Blom
27 NVS-NVL Academie: nieuwe training
35 Kort Nieuws
39 Promo Bij de les