Bij de les — Jrg. 15 (april 2019) nr. 7

Thema: Leven lang leren

06 Een leven lang ontwikkelen
Ellen Rozeman
De leerling van nu is de werknemer van de toekomst en die moet in staat zijn om flexibel in te spelen op een arbeidsmarkt die nu nog ongewis is. Maar hoe zit dat eigenlijk met onszelf? Passen we wel in de praktijk toe wat wij als begeleider aan onze leerlingen en studenten overdragen?

13 Profielkeuze komt voor leerlingen ineens uit de lucht vallen
Leo Molenaar
Van onze kinderen verwachten we dat zij op een natuurlijke manier begrijpen hoe ze keuzes moeten maken, ook al hebben ze in hun leven weinig gelegenheid gehad om in het nemen van belangrijke beslissingen te oefenen.

18 ‘Ik krijg jeuk van het woordje ‘beroepen’!”
Yvonne Mulders
Denken in beroepen en profielen belemmert het onderzoek naar wat bij je past. Het is beter om je te richten op interesses en de ervaringen die je opdoet: het leerproces van een leven lang leren. Met een praktijkvoorbeeld laat Yvonne Mulders zien hoe dit werkt.

20 ‘Een leven lang leren gaat automatisch’
Truda Zijp
Zakya el Mansouri is docent wiskunde en mentor van een tweede klas mavo bij vmbo SG Newton in Hoorn. Ze begon op haar 31ste aan de lerarenopleiding. Willen leren en mensen helpen zijn de twee essentiële ingrediënten van haar levensverhaal.

24 Gepersonaliseerd leren op een Nederlandse Kunskapsskolan
Koos Woltjes
Raymond van Kerkvoorden, medeoprichter van Kunskapsskolan Nederland, geeft zijn visie op gepersonaliseerd leren in een wereld die vraagt om een adaptieve houding van iedereen. Het onderwijs kan helpen om die houding aan te leren.

27 Van challenge-based naar examen-based werken
Christel Isphording
Als redactie van Bij de Les waren wij benieuwd naar de eerste reguliere examens in een experimentele vorm van onderwijs op Niekée Agora in Roermond. Want na vier of vijf jaar leerlingen Agoriaans begeleiden, komt dan toch het traditionele eindexamen in zicht.

Buiten het thema:

10 Zelfbeschadiging op school
Pim Wijers
Ook al zijn exacte cijfers bijzonder lastig om te achterhalen (zo niet onmogelijk), zelfbeschadiging komt zeer waarschijnlijk op elke school voor. Daar moet je als begeleider iets mee. Waar begin je? Wat kun je in een gesprek met een leerling wel zeggen en wat juist niet? Hierover vertelt Annet de Schaaf, leerlingbegeleider op het Christelijk Gymnasium Utrecht.

16 Het Nieuwe aanbod van de NVS-NVL Academie
Academie voor schooljaar 2019-2020 staat online. Langs de leerlijnen loopbaanoriëntatie en leerlingondersteuning bieden we nieuwe cursussen, trainingen, masterclasses en op maat gemaakte scholingstrajecten.

30 Hoe twee klimaatspijbelaars denken over hun onderwijs
Leo Molenaar
Dat er op het Malieveld in Den Haag wordt gedemonstreerd is niets nieuws. Daar hebben we in het verleden wel meer voorbeelden van gezien. Dat jongeren waren die hun bezorgdheid kwamen uiten is wel verrassend nieuws, maar dat de nieuwe generatie zich er zo intens mee ging bemoeien is opmerkelijk.

34 Bij de Les Boekenrubriek: In Praise of Wasting Time
Willem Gebuis
Balsem voor de ziel van drukke decanen en andere begeleiders, zo noemt recensent Willem Gebuis het boek In Praise of Wasting Time. Lekker niets doen: het is goed voor je.

En verder
03 Colofon / Redactioneel
23 Column door Marinka Kuijpers
36 Kort Nieuws
39 Promo Bij de Les