Bij de les — Jrg. 14 (maart 2018) nr. 6

Thema: Dag van de zorgcoördinator 2018

06 Ondersteuningsproces in beeld
Rénée Pierrot
Zorgcoördinator Rénée Pierrot pleit aan de hand van een persoonlijke casus (met een doosje toffifees als een van de resultaten) waarom je met oplossingsgericht werken betere resultaten kunt behalen voor zowel de leerling die extra ondersteuning nodig heeft als de school zelf.

10 Hoe houd je jongens bij de les?
Jan Ruigrok
Jan Ruigrok vroeg het aan jongens zelf: hoe houden we jullie betrokken bij het onderwijs? Aan de hand van hun antwoorden en vakliteratuur, formuleert hij in dit artikel acht stelregels.

13 Passend onderwijs betekent passend meten
Daan Wienke
Onder de titel ‘Passen en Meten’ publiceert het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in Bij de Les voorbeelden van effectieve én efficiënte uitvoering van ondersteuning aan leerlingen in het onderwijs. Dit artikel is deel 2 uit de reeks.

18 Hoe mindfulness je effectiever maakt in je werk
Inge Jager
Inge Jager geeft een pleidooi voor mindfulness. Hoe kun je met deze eeuwenoude methode bijdragen aan een betere relatie tussen jou en een ander? Zoals een boze ouder die je allerlei verwijten maakt…?

24 Leren te paard
Pim Wijers
Leren óp een paard? Onze redactie trad het onderwerp met scepsis tegemoet. Paulien Rutgers, auteur van het boek ‘Help, mijn juf is een paard!’ nam die scepsis weg in dit interview.

28 Op zoek naar de oorzaak van gedrag
Inge Hummel, met medewerking van Resi Beelen
Op alle scholen en in alle klassen zitten leerlingen die het moeilijk vinden om zich in school te handhaven. Denk hierbij aan hyperactief gedrag, woedeaanvallen, pesten of gepest worden, of depressiviteit. In dit artikel gaan we op zoek naar de oorzaak.

32 Sociale weerbaarheid van kwetsbare jongeren vergroten
Pauline van den Bos en Marloes Nap
Pauline van den Bos en Marloes Nap deden onderzoek naar de weerbaarheid van jongeren tegen negatieve sociale beïnvloeding binnen een bovenschoolse voorziening in Veenendaal. Hoe beïnvloed je het denken van jongeren die zelf niet erkennen dat ze sociaal kwetsbaar zijn?

Buiten het thema:

16 LOB bij iedereen tussen de oren
Christel Isphording
Decanen Ingrid van Klingeren en Anka Slot organiseerden de door de NVS-NVL verzorgde LOB kick-off ‘Wat is LOB?’ op hun Van der Meij College in Alkmaar. Ieder personeelslid deed mee; van de dame van het winkeltje en de conciërge tot aan de ICT-medewerker.

20 Drie ongevraagde adviezen aan Arie Slob
Ivo Mijland
In dit opiniestuk, gericht aan minister Arie Slob, houdt schrijver, cabaretier, trainer en voormalig Bij de Les-columnist Ivo Mijland een vlammend betoog voor het vmbo: ‘Arie Slob zegt eigenlijk dat er een hoog en een laag is en dat een grote groep ouders niet meer moet verlangen naar hoog.’

30 Boekrecensie: ‘waarderend leren in het voortgezet onderwijs’
Marianne Koot
Vaste recensent Marianne Koot begon aan het boek ‘waarderend leren in het voortgezet onderwijs’ en ging in rap tempo door de hoofdstukken heen. Ze vertelt waarom het een aanrader is en waarvoor je het kunt inzetten.

En verder: 

03 Colofon / Redactioneel
23 Column door Sabrina Blom
34 Kort nieuws
37 Estafetterubriek
38 Agenda NVS-NVL Academie
39 Promo Bij de Les