Bij de les — Jrg. 14 (januari 2018) nr. 4

Thema:  Doorstroom en selectie

06 Na het afschaffen van de numerus fixus
Marco Krijnsen
Als eerste hogescholen in Nederland besloot Saxion de numerus fixus voor de opleiding fysiotherapie af te schaffen. Het gevolg: de instroom in Enschede is dit collegejaar meer dan verdubbeld, ondanks een strenge intake aan de poort.

09 Doorstromen met extra ondersteuningsbehoefte
Pim Wijers
Statistieken tonen aan: leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vallen nog te vaak uit in het hbo of wo. Het vo en het hbo werken weinig samen om de doorstroom te verbeteren. Kan het soepeler?

16 Werving en selectie bij Defensie
Majoor Patrick Benjamins en luitenant-kolonel Maarten Oostendorp
Defensie krijgt jaarlijks 20.000 sollicitaties binnen. Wat moet je leerling weten en kunnen om goed door te kunnen stromen? Hoe selecteert Defensie? Nuttige informatie voor decanen en zorgcoördinatoren.

18 Hoe verbeter je de aansluiting tussen vo en ho op jouw school?
Leo Molenaar
Op veel middelbare scholen bestaat het fenomeen ‘studiedag’. Bij het Lyceum aan Zee in Den Helder wilden ze eens wat anders. Zo gingen ze met alle vwo-docenten op studiedag bij de Universiteit van Amsterdam.

20 Zelfregulerende selectie
Truda Zijp
The New School for Information Services is een kleine particuliere en onafhankelijke hbo-instelling in Amsterdam. Nieuwe studenten melden zich niet via Studielink, maar rechtstreeks bij de school zelf. Jaarlijks schrijven zich ruim 40 eerstejaars in.

Buiten het thema:

13 Schrap de ellende: de kortste route naar leuker onderwijs
Christel Isphording
Redacteur Christel Isphording bedwong een burn-out. Maar ze worstelt nog steeds met negativiteit op school, werkdruk en stress. Het boek ‘Steeds leuker, Schrap de ellende en ontdek de kortste route naar een leuker leven’van Jelle Hermus brengt ze daarom graag onder de aandacht.

20 Passend onderwijs is luisteren en uitpluizen
Truda Zijp
Heliomare is een kennisorganisatie in Noord-Holland met professionals op het gebied van begeleiding en ondersteuning bij beperkingen. Rick Lips en Jacqueline Blokker begeleiden in het voen mbo jongeren in het kader van passend onderwijs en ondersteunend docenten daarbij.

30 Bij de Les Boekenrubriek
Leo Molenaar
Ikigai, je komt het boekje overal tegen. Misschien zou je zelfs wel kunnen spreken van een hype. En zoals dat gaat met hypes: ik kreeg een exemplaar cadeau van een gewaardeerde collega. Ikigai, het Japanse geheim voor lang en gelukkig leven. Wie wil er nou niet lang en gelukkig leven?

32 Congres op 8 februari: Bouw mee aan LOB
redactie
Op donderdag 8 februari vindt het jaarlijkse LOB-congres plaats. Met de titel ‘Bouw mee aan LOB’ weet je ongeveer wat je te wachten staat. Vier goede redenen om op deze dag inspiratie te komen opdoen, samen met andere LOB’ers.

34 Nieuwe scholingsaanbod voor de zorgcoördinator
Pim Wijers
Veel professionaliseringsaanbod is er niet voor zorgcoördinatoren. Onze trainers zagen bovendien dat het lastig is om de zorgcoördinator uit de school te krijgen. Daarom ontwikkelde zij een modulair aanbod met 12 thema’s.

En verder:

03 Colofon/Redactioneel
23 Column door Marcel Groeneweg
28 Kort nieuws
37 Estafetterubriek
38 Agenda NVS-NVL Academie
39 Promo Bij de Les