Bij de les — Jrg. 13 (april 2017) nr. 7

Thema: Bijscholing

06 Ledenonderzoek NVS-NVL maakt nieuwe koers zichtbaar
door Tessa Leonhard
Begin dit jaar riepen wij u op om mee te doen aan ons onderzoek naar de koers die wij als vereniging volgens u moeten varen. Directeur Tessa Leonhard vat de resultaten samen.

09 Zorgcoördinatoren over de signalering van jonge mantelzorgers
door Simone de Roos, Alice de Boer en Hanne Janssens
In dit artikel wordt het lastig definieerbare begrip van de jonge mantelzorger uitgelegd, aan de hand van een onderzoek uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau.

12 Cursussen en trainingen van de NVS-NVL
door Pim Wijers
Het cursusaanbod van de NVS-NVL wordt onder leiding van coördinator Ellen Rozeman flink uitgebreid en verbeterd. Langzaam maar zeker begint zich een Academie voor begeleiders in het vo en mbo te vormen. Aan het woord Ellen Rozeman, de coördinator van het cursusaanbod.

13 Zonde van het geld?!
door Aveline Dijkman
Investeren in collega’s loont de moeite. Een school wil ‘onderwijs op maat’ voor de leerlingen. Maar hoe zit het met de aandacht en maatwerk voor de unieke kwaliteiten van de professional in school?

18 Waarom is kiezen toch zo complex?
door Leo Molenaar
Omdat decanen aangaven graag gebruik te maken van de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam, is er nu speciaal voor hen de leergang ‘Psychologie van de studiekiezer’.

20 Workshop: social media en cyberpesten
door Sanne Louw en Aart Rijken
In het klaslokaal waar zo’n 25 docenten en mentoren deelnemen aan de Kikid Workshop Social media & Cyberpesten kun je een speld horen vallen. Het afgelopen uur verkeerden de deelnemers in de belevingswereld van leerlingen.

24 Een lerende organisatie
door Truda Zijp
Onderwijs van de toekomst vraagt om collega’s die zich voortdurend ontwikkelen. Veel scholen in het land investeren in scholing voor medewerkers. Zo ook OVO Zaanstad.

34 Experimenteren met LOB-tools in de mentorles
door Albert de Folter en Tom Luken
Nu er in Nederland op het gebied van LOB een toenemend aantal scholen is met een goede taakverdeling tussen mentor en schooldecaan, kan de ACT toolkit voor LOB een waardevolle bron vormen voor de LOB-begeleiding door de mentor.

Buiten het thema:

16 Ingekomen brieven: eerste hulp bij LOB en Passend Onderwijs
door de beleidsmedewerkers
Onze beleidsmedewerkers Peter Huwae, Simone Rütten en Inge Kirsten beantwoorden maandelijks al uw vragen over alles wat met LOB en Passend Onderwijs te maken heeft. Een selectie van de vragen en antwoorden staat in deze rubriek.

26 Trauma-sensitief werken
door Edith Geurts
Hoe help je als zorgcoördinator kinderen die vanwege een trauma of langdurige stress ongewenst gedrag vertonen? Edith Geurts van Augeo pleit in dit artikel voor trauma-sensitief werken.

29 Young Maritime Representatives
door Anoeshka Maaskant
De Young Maritime Representatives van Nederland Maritiem Land vertellen aan andere jongeren over de ambities, opleiding en plannen voor hun maritieme carrière. In dit artikel komen er twee aan het woord.

En verder:
03
Colofon / Redactioneel
23 Column door Christel Isphording
28 Estafetterubriek door Rolien Kraak
30 Kort nieuws
33 Boekrecensie: Gender op school door Jeannette Selle
37  Professionalisering: de cursussen van de NVS-NVL