Bij de les — Jrg. 12 (mei 2017) nr. 8

Thema: hokjesdenken

06 Iedereen denkt in hokjes (u ook)
Pim Wijers
Jannet Vaessen schreef het boek IEDEREEN Inc. De conclusie: iedereen denkt in hokjes en dat is niet erg, zolang we ons bewust zijn van de gevolgen hiervan. Een interview met de auteur en drie voorbeelden van hokjesdenken uit de praktijk.

14 Vakken op een hoger niveau
Leo Molenaar
Op steeds meer scholen wordt er geëxperimenteerd met het volgen van vakken op verschillende niveaus. Zo wordt er steeds meer maatwerk geboden.

20 ‘Wij zijn beslist geen uitzonderlijke school’
Christel Isphording
Stefan Kras hoopt dat zijn eigen hokjesdenken nauwelijks meer speelt sinds hij zeven jaar geleden begon op de Islamitische vo-school Avicenna. Kras: ‘Ik vind het geweldig om dagelijks met een inspirerende toekomst van jongeren bezig te zijn.’

Buiten het thema:

13 Beroepscode voor de Zorgcoördinator
Nu verkrijgbaar: de Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator. Dit document is onmisbaar in de praktijk (vo en mbo) en wordt gratis verstrekt aan alle zorgcoördinatoren en leerlingondersteuners die lid zijn van de NVS-NVL.

16 Ingekomen brieven: eerste hulp bij LOB en Passend Onderwijs
de beleidsmedewerkers
Onze beleidsmedewerkers Peter Huwae, Simone Rütten en Inge Kirsten beantwoorden maandelijks al uw vragen over alles wat met LOB en Passend Onderwijs te maken heeft. Een selectie van de vragen en antwoorden staat in deze rubriek.

18 De digitale kloof: is bestrijding van cyberpesten kansloos?
Leo Molenaar
Wat gebeurt er toch allemaal op de telefoons en iPads van die leerlingen? Voor veel leerlingbegeleiders is dat ondoorzichtig. Meestal blijven zij verre van de programma’s die door jongeren dagelijks worden gebruikt. Hoe kwalijk is dit bij de aanpak van cyberpesten?

24 De NVS-NVL Academie
Op 24 mei lanceerden wij de NVS-NVL Academnie en bijbehorende website, met een professionaliseringsaanbod dat speciaal ontwikkeld is mét en vóór de beroepspraktijk. Deze Academie biedt cursussen en trainingen om begeleiders in het vo en mbo in hun professie sterker te maken voor de toekomst.

26 Versoepeling overgang naar het hbo
Louise Elffers
Steeds meer jongeren in Nederland ambiëren een diploma in het hoger onderwijs. Helaas lukt het veel hbo-studenten niet, of slechts moeizaam, om hun diploma te behalen. Louise Elffers pleit voor verbinding tussen verschillende onderwijssectoren.

34 Nieuwe opleiding: Hogeschool voor Toegepaste Filosofie
Martin Slagter
Bij de Les besteedt regelmatig aandacht aan een nieuwe, opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe ideeën op te doen, bij te blijven en vooral om leerlingen op de goede weg te krijgen.

En verder:

03 Colofon/Redactioneel
23 Column door Dirk Olsthoorn
29 Estafetterubriek door Marjolijn Twilt
30 Kort nieuws
33 Boekrecensie: ABC van het voortgezet onderwijs door Willem Gebuis