Bij de Les — Jrg. 10 (maart 2014) Nr. 3

  5  Colofon

REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6  Welzijnsstudenten als maatjes voor risicoleerlingen
Caroline Bieckmann
Met een schooluitval van slechts 3,3 procent is het Nordwin College in Leeuwarden de best scorende mbo-instelling van Noord-Nederland. Dat fraaie cijfer is voor een flink deel te danken aan het SchoolTalentTeam (S-Team). Jongeren helpen jongeren waardoor probleemleerlingen er sterker uitkomen.

10  KORT NIEUWS
Truda Zijp & Emmy Viezee-Fock
– Minder vsv’ers
– Beroepsonderwijs en bedrijfsleven onder een vlag
– Kortere en minder talige rekentoetsen
– Studentenstop verpleegkunde
– Digitale vakken niet verplicht
– Straf op examendiefstal
– Keuzegids en website over vo
– Nieuwe titulatuur hbo
– Luiheid door tweetalige basisschool
– Meer depressie door gelukkige jeugd
– Groen licht online colleges
– Loopbaankeuze al bij kleuters beginnen

11  ‘Het is een hele prestatie van scholen dat er steeds minder voortijdige schoolverlaters zijn’
STELLING VAN DE MAAND

12  Leerlingen met stress?
Annemiek Jonker
Soms loopt een gesprek met een leerling niet. Je voelt aan je water dat er meer speelt. Hoe kom je verder?

15  Verbeterde doorstroming mbo-hbo
Ministerie OCW
Mbo-studenten die willen doorstromen naar een hogeschool moeten voortaan een hbo-opleiding kiezen die enigszins aansluit bij hun opleiding.

16  Aanmelding: veranderingen en wetenswaardigheden
Marieke Snippe
Dit studiejaar moeten alle leerlingen die naar het hoger onderwijs willen zich vóór 1 mei aanmelden bij hun vervolgopleiding. Waar gaat het wel eens mis?

19  Business Studies / Nieuwe economieopleiding voor professional van de toekomst
Hogeschool Inholland start per 1 september 2014 op vijf onderwijslocaties met de nieuwe economieopleiding Business Studies. Deze brede bacheloropleiding speelt in op de continu veranderende economische markt en past bij toekomstige studenten met passie voor hun professionele ontwikkeling.

20  Effect LOB: een derde minder uitval
Martijn Laman
Het staat nu wetenschappelijk vast: LOB-activiteiten in het vo verminderen uitval in het eerste studiejaar.

22  Werken aan je toekomst
Martijn Spekman, Ellen van Wijk, Monique van Blijswijk
De digitale lesmethode ‘Werken aan je toekomst’ bereidt studenten voor op het vinden van werk.

24  Studiesucces op universiteit vergt doelgerichte voorbereiding
Amstelveense Kring van Schooldecanen
‘Wat zijn de belangrijkste redenen voor uitval?’ vroegen de decanen van de Amstelveense kring zich af en voerden in samenwerking met twee universiteiten een onderzoek uit.

26  In de overstap liggen kansen om LOB en zorg te verbinden
Martenjan Poortinga
Bij de overstap po-vo en vo-mbo is nog veel winst te behalen door het verbinden van zorg en LOB.

29  De zorgcoördinator ruimt je belemmerende overtuiging op
COLUMN
Martenjan Poortinga

30  De Herstelcoördinator: Op weg naar dat wat je wilt
Jan Ruigrok
Herstelrecht gebruik je bij conflicten, problemen en moeilijkheden binnen groepen. Een herstelcoördinator maakt daarbij gebruik van de krachten die in mensen en groepen aanwezig zijn. Het uitgangspunt daarbij is altijd vooruit te kijken: hoe kunnen we verder?

32  Het ene gedragsprobleem is het andere niet
Kees van Overveld
Krijgen leerlingen met het passend onderwijs basisondersteuning of is juist extra ondersteuning passender? En hoe zit dat eigenlijk met leerlingen met externaliserend probleemgedrag?

34  Verbinding en afstemming vormen kern van de veranderingen
Elke van den Heuvel
Hoe kunnen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten straks goed op elkaar aansluiten?

35  CARTOON
Leen Baars

37  De School
ENERGIZER
Ivo Mijland

38  OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– De macht van machomannetjes in school!
– Gescheiden belangen
– Basismodule Decanaat
– VO-Congres Klaar voor de Toekomst
– De leraar zegt NEE tegen pesten!
– Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen
– Middagsymposium ‘Echte mannen huilen niet’
– Contact Centraal