Bij de Les — Jrg. 10 (januari 2014) Nr. 1

5 Colofon

5 REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 International Award verandert leerlingen
Emmy Viezee-Fock
Met het programma van de International Award for Young People gaan jongeren vanaf veertien jaar een persoonlijke uitdaging aan op vier verschillende terreinen. Een school voor vmbo-gt, een school voor havo/vwo en een jonge ervaringsdeskundige vertellen over de meerwaarde van de Award voor de ontwikkeling van leerlingen.

10 KORT NIEUWS
Fleur Winnen & Emmy Viezee-Fock
– Apathische verveling bij scholieren
– Begeleiding studenten levert bedrijven geld op
– Niet nog eens loten
– Informatie over studies universiteiten misleidend
– Scholen moeten academisch werkklimaat ontwikkelen
– Mbo moet aansluiten op vraag uit markt
– Boeken blijven gratis
– Steeds meer thuisonderwijs wegens geloof
– Eigen inzet bij exact
– Te weinig stress
– Zak geld voor bredere ervaring
– Bewijs van toelating noodzakelijk
– Afscheid EDG Media

11 ‘Een label helpt leerlingen niet verder, maar zet ze juist op achterstand’
STELLING VAN DE MAAND

12 Het tussenjaar als succesfactor voor studiekeuze en persoonlijke ontwikkeling / Een goede voorbereiding

Margje Geurts & Floor Nusink
Ongeveer negen procent van de studenten aan hogescholen en universiteiten in Nederland gaan er een jaar tussenuit. Het is echter de vraag of dit percentage verder stijgt als het sociaal leenstelsel realiteit wordt. Het is aannemelijk dat veel leerlingen gŽŽn tussenjaar nemen, als ze daardoor onder een financieel gunstigere regeling kunnen studeren. Onafhankelijke informatie is van belang.

14 Studeren in de Verenigde Staten
Marina Meijer
De belangstelling voor een studie-ervaring in de VS wordt steeds groter. Nederlandse jongeren zijn niet alleen voor een diploma in de VS, maar ook als invulling van een gap year of voor een zomercursus tijdens hun middelbareschooltijd. Wat zijn de mogelijkheden?

16 Bij de Les verhalenwedstrijd 2013
De winnaar van de verhalenwedstrijd.

18 Dag van de zorgcošrdinator in vogelvlucht
Fleur Winnen, Martenjan Poortinga & Cherifa Hendriks
Een terugblik op de ‘Dag van de zorgcošrdinator’ op 21 november jl.

24 Dromen van ouders – Aflevering 4
INTERVIEW
Gera Stuurwold en Marieke Snippe
Wat zijn de wensen van ouders voor de toekomst van hun kind? Bij de Les legde een aantal ouders en hun kinderen ieder afzonderlijk dezelfde vragen voor. Deze maand: vmbo TL-onderwijs.

28 Gekke kinderen in de klas?
Ivo Mijland
Leerlingen een etiket opplakken, vergroot de problematiek in het onderwijs. Zeker straks in het passend onderwijs.

31 De ideale school

COLUMN
Dirk Olsthoorn

32 Niet alles is wat het lijkt
Pieter Duker
Eigenlijk is de commotie rond autisme en ADHD begonnen toen diagnose en beoordeling dezelfde begrippen werden, toen deze begrippen als het ware samen vielen. Het verschil tussen diagnose en beoordeling van gedrag lijkt met de DSM in de hand vervaagd te zijn. met alle gevolgen van dien voor de psyche van de kinderen. Met passend onderwijs ligt er een kans om scheefgroei recht te trekken.

34 Waarom zijn pubers soms zo irritant? Enkele wetenschappelijke inzichten
Loes Keijsers
Zijn de huidige behandeling van tieners, taken en schoolstructuren wel optimaal om jongeren te motiveren voor school. Een voorzichtige aanzet voor een discussie.

35 Meer kognitiefe uiddaging
CARTOON
Leen Baars

37 Zo werkt dat bij mij / Oordelen kennen geen voordelen
ENERGIZER
Ivo Mijland

38 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Van Bewust naar Beter
– Petsen doe je niet alleen!
– Succesvol werken met sociale vaardigheden in school
– Congres ‘Trots op havo’
– Congres Jongeren & Social Media
– Bijeenkomst Vakdocenten Engels
– NVS-NVL Congres ‘Aansluiting Gezocht’
– Hoe verder als het gesprek stokt
– Anti-pestcošrdinator in het onderwijs