Bij de Les — Jrg. 1 (september 2005) Nr. 1


Dit is het eerste nummer van het tijdschrift ‘Bij de Les’.
Als gevolg van de fusie van NVL met NVS zijn m.i.v. september 2005 de tijdschriften TvL (van NVL) en Dekanoloog (van NVS) samengegaan in een nieuw gezamenlijk tijdschrift met de naam ‘bij de Les’.


5 Onderwijs is volop in beweging
Redactioneel
Mieke Noomen (adjunct hoofdredacteur)

6 Selectie aan de universitaire poort onnodig bij behoud van ‘stevig’ centraal vwo-examen
Ad van Hout
Om forse uitval van studies te verminderen experimenteert Leiden met toelatingsexamens voor populaire studies als rechten, psychologie, pedagogiek en geschiedenis. Maar is deze selectie aan de poort wel gewenst? Ad van Hout pleit voor behoud van ‘stevig’ centraal vwo-examen.

9 Hier en nu
UIT DE SCHOOL GEKLAPT / COLUMN
Mieke Noomen

10 De nieuwe leerling: een kind van zijn tijd
Norbert Bollen
Het Nieuwe Leren is een onderwerp dat de gemoederen heftig beroert; het leren verandert, dat staat vast. Wat in elk geval anders is dan tien tot vijftien haar geleden is de leerling. De huidige twaalf- tot achtienjarigen functioneren op een andere wijze, gaan anders om met hun aangeboden informatie dan hun leeftijdgenoten een hele poos geleden. Een verkenning naar of over de Nieuwe Leerling en wat dat voor het onderwijs betekent.

14 Omgaan met verschillen tussen culturen en individuen
Henk van de Velden
Ieder mens denkt vanuit zijn eigen kader. Alleen als we ons verdiepen in het denkraam van de ander, kunnen we recht doen. Henk van de Velden doet verslag van de themamiddag ‘Omgaan met verschillen tussen culturen en individuen.

18 Groeien door een 10
Jaantje Thiadens
In ons onderwijssysteem maken we als docenten veelvuldig gebruik van het geven van cijfers. Cijfers zeggen echter niet altijd iets over de kwaliteit van het werk dat is verzet. Maar met cijfers breng je wel iets teweeg. Hoe kun je leerlingen laten groeien door een cijfer? Daarover vertelt Jaantje Thiadens in dit artikel. Zij volgt het voorbeeld van Benjamin Zander door al haar leerlingen een 10 te geven.

22 Vertrouwen winnen en vertrouwen geven
Maria Boink
Met name…
In deze rubriek komt iedere maand een bijzondere persoon uit het onderwijs aan het woord. Deze maand: Mhand Azzouz.

24 Tips voor een goede docent
column
Lysje777

26 Alternatieve aanpak voor Stphanie
Bernard Schut
Soms schieten bestaande methoden tekort. Dat bleek het geval bij Stphanie. Zij werd naar mij doorverwezen door de vertrouwenspersoon. Meestal worden leerlingen naar mij doorverwezen als het om faalangst of examenvrees gaat. De begeleiding van deze leerlingen verloopt vaak op een voorspelbare manier. Stphanie bleek naast een gebrek aan zelfvertrouwen ook te lijden onder haar omgeving. Daarom besloot ik tot een andere aanpak.

28 Dynamische ‘Outdoorschool’
Stijn van Gils
Een school voor autotechniek gaat over autotechniek. Een leerling die kapper wil worden gaat naar een kappersopleiding en een bakker in de dop bezoekt een bakkersschool. Maar wat worden studenten van de Middelbare Bosbouw Cultuurtechnische School in Velp? Worden het een soort boeren op trekkers die bomen omzagen of worden het klassieke boswachters die alle psychische problemen van hun eekhoorns kennen? Decanen van verschillende vmbo scholen nemen polshoogte.

34-39 KORT NIEUWS
Burn-out in onderwijs
– Elektrotechnici zoeken spanning
– Meer invloed scholen op ouders en vriendengroep
– Afschaffing lesgeld
– Zorg voor veiligheid
– Nieuw tijdschrift
– Btastudies bevorderen
– Mbo-opleidingen praktischer
– Kennisuitwisseling mkb en hogescholen
– Vmbo/Praktijkonderwijs
– Kwaliteit van de leerlingenzorg
– Verloren generatie dreigt

34 Counselor als spil van pedagogische taak
John Tressel
Scholen krijgen steeds meer opvoedingstaken. De counselor speelt hierbij een centrale rol. Niet alleen als leerlingen in de problemen raken, maar ook om die problemen te helpen voorkomen.

37 Elke dag bang

38 Gedoemd tot kwetsbaarheid?
Jacques de Waal
Wat doen we met talentvolle nieuwkomers? Het symposium over tien jaar hbo schakelopleidingen beet zich vast in dit onderwerp. Al tien jaar willen een aantal opleidingsinstituten, met de beperkte middelen die hen ter beschikking staan, een gemotiveerde en talentvolle groep nieuwkomers zo snel mogelijk vaste grond onder de voeten te geven in het Nederlandse onderwijsland. Waar lopen zij tegenaan?

42 Een feest of toch niet?
Mieke Noomen
Of Iris ooit een goede secretaresse wordt valt nog te bezien. Vaak is ze er om kwart voor 9 nog niet. Dan bel ik vanuit mijn lokaal – hoorbaar en als voorbeeld voor de rest – maar weer naar haar mobiel en na wat tegenstribbelen komt ze een half uurtje later met verwarde haren toch nog op school.

46 Nieuwe wegen in didactiek op het vmbo (1)
Henk van de Velden
EŽn van de nieuwe methoden van lesgeven op het vmbo gaat uit van Natuurlijk Leren. Daarbij kiest de leerling een prestatie die ge‘nt is op de latere beroepspraktijk. Aan deze en andere noodzakelijke veranderingen in de vmbo-didactiek schenkt Henk van de Velden in een reeks artikelen aandacht.

52 Eetstoornissen bij adolescenten
Peter Daansen & Edith Tjoa
Als het om eetstoornissen bij adolescenten gaat, is het voor mentoren en leerlingbegeleiders niet alleen van belang dit tijdig te signaleren. Ook is kennis van de gekozen behandeling noodzakelijk omdat je anders – met de beste bedoelingen – precies het tegenovergestelde bereikt van wat de behandeling beoogt. Peter Daansen en Editj Tjoa lichten deze problematiek toe.

59
ACHTERGROND
In de media is de laatste tijd weer ruim aandacht voor het onderwijs; een selectie uit de Volkskrant, Trouw en NRC.

60
OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen en studiedagen.