Beter begeleiden — Jrg. 9 (maart 2019) nr. 2

06 Interview met Saskia Prins
Saskia Prins is specialist begaafdheid in Hilversum. In opdracht van onderwijsorganisatie STIP heeft ze een speciale voorziening voor (hoog)begaafde leerlingen ontwikkeld. Ze vertelt over het ontstaan, de aanmeldingscriteria en de werkwijze van de zogenoemde STIP-klassen.

11 Recensie ‘Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker’
Met een kwinkslag naar de Belastingdienst geeft Ivo Mijland acht adviezen voor hoe je een leukere, maar vooral betere leraar kunt worden

12 Kijk op eindtoets moet anders
Machiel Karels, directeur van kennisplatform Wij-leren.nl, signaleert tien nijpende problemen rondom de eindtoets in groep 8 van het basisonderwijs. Hij draagt ook oplossingen aan.

18 Perfectionisme is niet altijd goed
Dat leerlingen streven naar perfectie wordt op school vaak gewaardeerd en gestimuleerd. Wat veel onderwijsprofessionals zich niet realiseren is dat een perfectionistisch kind vaak lijdt onder zijn prestatiedrang.

23 Column Sanseveria
Hoe ver moet je als begeleider gaan om ouders te betrekken bij de onderwijsloopbaan van hun kind?

24 Nieuwe intelligentietest: WISC-V-NL
Vorig jaar is de nieuwe intelligentietest WISC-V-NL uitgekomen. Dat was hoog tijd, want er zijn nieuwe inzichten rondom het testen van ‘intelligentie’. Selma Ruiter en Francien Geerds gaan in op de belangrijkste veranderingen.

26 Zelfbeeld en motorische vaardigheden
Kinderen met een motorische achterstand ontwikkelen vaak een laag zelfbeeld. In dit artikel geeft Johannes Noordstar aan hoe motorische vaardigheden verbeterd kunnen worden, en reikt hij handvatten aan om een positiever zelfbeeld te bevorderen.

31 Topboek!
De mustreads van specialist begaafdheid Petra Vernsle-Blom en remedial teacher Charlotte Gelauff.

32 Samenhang cognitieve en executieve functies
Wetenschappers zijn het erover eens dat executieve functies uiterst belangrijk zijn voor de totale ontwikkeling van kinderen. In dit artikel wordt op een heldere manier het dynamische samenspel tussen de cognitieve functies en executieve vaardigheden beschreven.

37 Recensie ‘Kei in hoogbegaafdheid’
Hoe zet je het beleid ten aanzien van begaafdheid om naar het handelen in de groep? In dit boek wordt een koppeling gemaakt tussen beleid en praktijk

39 Agenda, Beter Begeleiden Voordeel en ledenacties