Beter begeleiden — Jrg. 11 (mei 2021) nr. 3

Thema : Professionaliseren

06 Wat werkt echt?
Engelien Houben-Feddema zet de kenmerken van effectieve professionaliseringstrajecten op een rij

08 PLG als katalysator
Hoe professionele leergemeenschappen het leren met en van elkaar versnellen

13 Recensie Erken de Ongelijkheid
Over de kracht van diversiteit in onderwijsteams

14 Reflecteren in Actie
Soms vallen de resultaten van je begeleiding tegen. Wat nu? Professionalisering vraagt om zelfonderzoek en leren van je fouten.

21 Column Sansevieria
De onvergetelijke juffrouw Janssen.

22 Evidence informed onderwijzen
Ib’er Gert Verbrugghen vertelt hoe hij zijn collega’s meenam in de omslag naar evidence informed lesgeven.

29 Recensie Leren in verbondenheid
Over de theorie en praktijk van professionele leergemeenschappen.

30 EnIQma Professionaliseringsspel
EnIQma helpt bij signaleren en begeleiden van (hoog-) begaafde leerlingen.

34 Ondersteuning bij ontwikkeling
In dit artikel lees je op welke manieren de LBBO je professionalisering ondersteunt.

41 Topscholing!
Redactieleden vertellen over de beste training, opleiding of scholing die ze ooit volgden.

42 Succesvolle intervisie
Hoe je intervisie inzet als instrument voor professionele ontwikkeling.

47 Agenda en ledenacties