Beter begeleiden — Jrg. 11 (februari 2021) nr. 1

06 De ‘Beertjesmethode’ 
Interviews met Kaat Timmerman, leraren en begeleiders over deze zelfinstructiemethode.

11 Recensie Papa draak wordt niet meer beter
Troostboek voor kinderen met een ongeneeslijk zieke ouder.

12 Onder de radar
Marisca Milikowski vertelt waarom het jammer is dat dyscalculie bij leerlingen met een hoog IQ vaak laat wordt herkend.

16 Thuiszitters
Waarom vallen leerlingen uit op school? En wat is ervoor nodig om wél iedereen binnenboord te houden?

21 Recensie Bestaat dyslexie?
Bundel van zeven artikelen over dyslexie, die tot nadenken stemmen en veel gespreksstof opleveren.

22 Angstige leerlingen
Hoe help je bange kinderen om meer te durven?

26 Naar school met een visuele beperking
Ilse Disseldorp legt uit wat het betekent om een blinde of slechtziende leerling op school
te hebben.

31 Column Sansevieria
De drie allerfijnste dingen van het maken van to-dolijstjes.

32 Bijzondere kinderen 
In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen. Deze keer: Cerebral Visual Impairment (CVI).

34 Het ‘Protocol ERWD’
Samenwerkingsverband PO-ZK ontwikkelde handreikingen die scholen helpen bij de implementatie van het ‘Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie’.

42 Topboek!
De must-reads van Betsy Gerritsen en Angela Kouwenhoven-de Waardt.

43 Agenda en ledenacties