Beter begeleiden — Jrg. 10 (januari 2020) nr. 1

06 Nieuwkomerskinderen
Engelien Houben-Feddema
Als het aan ab’er Lenneke Grobbe ligt gaan nieuwkomerskinderen in hun eerste jaar naar een speciale taalklas. Lukt dit niet, dan biedt een programma op maat uitkomst.

12 Ontwikkelaanpak voor passend onderwijs
Gerard Bouma
Soms is de ondersteuningsvraag van een kind complex en lopen de school en andere instanties vast. Gerard Bouma ontwikkelde een aanpak om snel tot een oplossing te komen.

17 Recensie : 10 mindframes om leren zichtbaar te maken
Josje Jaasma
Over de impact van het denken van de leraar op het leren van de leerling.

18 Handle with Care
Edith Geurts
Binnen deze pilot worden scholen door de politie geïnformeerd als er bij een leerling thuis een gewelddadig incident heeft plaatsgevonden.

24 Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag
Rik Ytsma
Rik Ytsma legt uit hoe je door risicomanagement de sociale veiligheid op school kan vergroten.

29 Column Sansevieria  
Het onderwijs wordt gebombardeerd met veel oude wijn in nieuwe zakken.

30 De ib’er in Engeland – deel 2
Hans Schuman
Hans Schuman pleit ervoor om de ib’er vast omschreven, wettelijke kaders te geven, net zoals in Engeland.

34 Rekenles in de supermarkt
Petra van Bemmel
In het Doelab wordt geleerd in de praktijk. Een uitkomst voor kinderen die moeite hebben met theoretische lessen.

39 Recensie Bewonder mij!
Nettie Kramer
Wanneer spreek je van gezonde zelfwaardering en wanneer van narcisme?

40 Pubers met TOS
Bernadette Sanders
Hoe kun je jongeren met een taal-ontwikkelingsstoornis in het voortgezet onderwijs begeleiden?

42 Topboek!
De must reads van Christine Brons en Anita de Jong.

43 Agenda, ledenacties en Onderwijsboek van het jaar