Beter Begeleiden — Jrg. 9 (januari 2019) nr. 1

05 Redactioneel & Colofon

06 Interview met Jaap Versfelt
Lidy Peters
Jaap Versfelt, oprichter van Stichting Leerkracht, heeft een belangrijke missie: via heldere afspraken en een leerlinggerichte werkwijze een kwaliteitsslag binnen het onderwijs teweegbrengen. ‘Mijn doel is dat in 2022 een op de vijf scholen meedoet.’

12 Onderzoek plaatsing leerling met gedragsproblemen
Engelien Houben-Feddema i.s.m. Inge Zweers
Orthopedagoog Inge Zweers rondde onlangs haar promotieonderzoek af naar effectief onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen. Wat werkt beter: regulier onderwijs met extra ondersteuning of speciaal onderwijs?

17 Column Sansevieria Om het korte-termijn-lerarentekort op te lossen moet soms buiten de lijntjes worden gekleurd. Sansevieria pleit voor een realistischer benadering en spreekt de onderwijsminister aan op zijn verantwoordelijkheid.

18 Omgaan met een KOPP-/KOV-leerling
Michele Ferriere
Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) of een verslaving (KVO) weten hun situatie vaak goed te verbergen. Jeugd en Gezin-consulent Michèle Ferrière beschrijft de signalen en geeft handvatten voor de juiste benadering.

23 Recensie ‘En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?
Eva Naaijkens en Martin Bootsma beschrijven in dit boek hun onderwijsconcept Enigma. Deze kwaliteitsaanpak is primair gericht op het verlagen van de werkdruk in de (basis-) schoolorganisatie en het ontwikkelen van vakmanschap

24 Intermezzo voor hoogbegaafde leerling
Nettie Kremer
Wat doe je als een hoogbegaafde leerling vroegtijdig de basisschool heeft afgerond, maar nog niet toe is aan het voortgezet onderwijs? Het Hondsrug College in Emmen is gestart met een zogenoemde Intermezzoklas. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

29 Recensie ‘Wees onzichtbaar’
Dit boek is een schrijnend relaas van een migrantenjeugd in de Amsterdamse Bijlmermeer, begin jaren tachtig. Aan te bevelen voor iedereen die in het onderwijs te maken heeft met allochtone leerlingen.

30 Nieuwe loot aan LBBO-stam: LBSB
Karin Elburg
De Landelijke Beroepsvereniging voor Specialisten Begaafdheid (LBSB) heeft zich aangesloten bij de LBBO. Voorzitter Karin Elburg vertelt over de doelstellingen van de LBSB en geeft aan waarom is gekozen voor aansluiting bij onze overkoepelende organisatie.

33 Recensie ‘Zelfsturing in de klas’
Hoe ga je om met alle informatie die in de huidige maatschappij op je afkomt? Hoe bepaal je wat goed is voor jezelf en voor de interactie met anderen? En hoe kunnen jouw executieve functies hieraan bijdragen?

36 Dyscalculie en de staat van ons rekenonderwijs
Hans van Luit
In dit artikel behandelt dyscalculie-expert Hans van Luit twee zaken die niet per se aan elkaar gerelateerd zijn: de afnemende rekenvaardigheid van de gemiddelde Nederlandse leerling en de juiste ondersteuning van een leerling

41 Topboek!
De must reads van Marijke Lamers, ib’er en LBBO-bestuurslid en Tootje Zijlmans, beeldbegeleider en lid van het afdelingsbestuur van de LBbb.

43 Agenda, Beter Begeleiden Voordeel en ledenacties