Kindcentrum BBMP — (mei/juni 2019) nr. 3

Thema: Duurzaamheid

04 Energiebesparen geen rocket science
Jeroen Paas
Veel kinderopvangorganisaties vallen niet onder de verplichte maatregelen vanuit het klimaatakkoord. Toch blijft het interessant om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Zowel het milieu als de boekhouder zullen je dankbaar zijn.

10 Kinderdagverblijf van leem en stro
Marco van Zandwijk en Esther Blondelle
Het Aardehuis in Culemborg is het eerste kindcentrum in ons land dat is gerealiseerd met strobouw. Het is een ecologisch bouwwerk dat zowel in zijn ontstaan als in het gebruik de aarde niet belast.

12 Eco-ikc in Maastricht
Amber Broek en Dominique Grotenhuis
In ikc De Geluksvogel hebben medewerkers en kinderen veel aandacht voor duurzaamheid. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Met die gedachte doen al 150 scholen in Nederland mee aan Eco-Schools, een internationaal programma voor duurzaamheid op school.

16 Liefde voor het binnenklimaat
Aart Verschuur
De één loopt met een koffer met duizenden euro’s aan meetapparatuur je kinderdagverblijf of school in, om grote problemen structureel op te lossen. De ander plaatst een gebruiksvriendelijke sensor, waarmee je zelf je binnenklimaat kunt regelen. In gesprek over het binnenklimaat, met Ferdie van de Winkel en Arie den Hartog.

20 Goede kinderopvang vraagt om goede gebouwen
Marco van Zandwijk en Romy Schneider
Huisvesting is een van de middelen die organisaties tot hun beschikking hebben om nu en in de toekomst goede kinderopvang aan te bieden. Een hulpmiddel hierbij is het nieuwe Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang.

22 Op weg naar een ikc in Amersfoort
Christy Pach
Een terugblik op het inspirerende traject van stichting Meerkring (openbaar primair onderwijs) en Ska Kinderopvang, die samen optrokken om een integraal kindcentrum in Amersfoort tot stand te brengen.

26 Cao-onderhandelingen
Jorn de Bruin en Jochem Streefkerk
Samenwerkingspartners binnen een integraal kindcentrum zijn vaak georganiseerd in één rechtspersoon. Toch vallen ikc-medewerkers onder verschillende cao’s. Kan dit ook anders?

30 Gelijke kansen voor alle kinderen
Nanne van Doorn
Naast opvoedondersteuning en recht op goede kinderopvang voor alle jonge kinderen schenkt de stad Berlijn veel aandacht aan de versterking van de sociale cohesie in buurten en wijken. Kinderopvang is daarbij een belangrijke partner.

En verder…

09 De rekenmeester
Ed Buitenhek
De nuchtere kinderopvangmarkt

25 De Directeur
Muriëlle Springer
Een beter milieu begint bij…

32 PPINK
Genderbewust werken

35 Pact Column
Janny Reitsma en Lotte de Rooij
Nieuwe projectleiders PACT voor Kindcentra

36 Boeken
Maria Jongsma
Over Feitenkennis en De Ladder

38 Wetenschap
Leonie Heutz
Samenwerken met wetenschappers

42 De Kantelaar
Anki Duin en Wilma Schepers
Jan Heijmans, onderwijsorganisatie SIGNUM

44 Signalementen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden.