BBMP — (2016) nr. 4

THEMA: Eén pedagogiek voor kinderopvang & onderwijs
Als kinderopvang en onderwijs gaan samenwerken, als gelijkwaardige partners in een kindcentrum of als goede buren, dan ligt de vraag voor de hand waar zij elkaar pedagogisch-didactisch ontmoeten. Wat gebeurt er als pedagogisch medewerkers en leerkrachten elkaar tegenkomen in de groep of in de klas? Wat hebben zij gemeen? Waar begrijpen zij elkaar? En wanneer niet? Deze vragen legde BBMP voor aan gastredacteuren Diny van der Aalschot en Dorian de Haan.

08 Een nieuwe start voor de Brancheorganisatie Kinderopvang
Aart Verschuur
Team Toekomst heeft de ontwikkelingen rondom de kinderopvang in kaart gebracht en onderzocht de innovatiekracht van de branche.

09 De Rekenmeester

Ed Buitenhek
Een dood paard…

10 Een pedagogisch curriculum voor kinderopvang én onderwijs
Wilma Schepers
Als de tijd rijp is voor een curriculum voor de kinderopvang, waarom zou de tijd dan niet rijp zijn voor een gezamenlijk curriculum voor kinderopvang en onderwijs?

16 Educatief samenwerken in onderwijs & kinderopvang
Wilma Schepers
Hoe kunnen onderwijs en kinderopvang pedagogisch-didactisch samenwerken? Een panel van pabo- en roc-docenten beantwooden de vraag.

22 Interprofessionele samenwerking binnen kindcentra
Rachel Verheijen-Tiemstra en Anje Ros
Zijn leerkrachten en pedagogisch medewerkers toegerust op het kindcentrum? Wat hebben zij nodig om toegerust te zijn? Een pilotstudie van de Fontys Hogeschool.

26 Onderwijs aan peuters en kleuters: verspilde moeite?
Eugénie de Bresser
Waarom toch die druk om de opvang van peuters en kleuters vorm te geven als onderwijs?

29 De directeur
Corona Koek
Kansrijk onderwijsbeleid?

30 Een kindcentrum is geweldig, maar wie heeft er wat aan?
Maria Jongsma
Een oriënterend onderzoek naar wat nu het effect is van het (integraal) kindcentrum, op kinderen, ouders en medewerkers.

32 BdKO
Lida Schepers
Revenuemanagement: kan de kinderopvang leren van de hotellerie?

34 Boeken
Maria Jongsma
Inburgeren in het land van de managers
36 Forum
Gijs van Rozendaal
Kabinet schuift de fundamentele keuzes voor zich uit
38 Wetenschap
Pauline Slot
Het spanningsveld spelen-leren kán opgelost worden
43 Pact Column
Paul Nota
Bonus voor iets níét doen
46 Signaleringen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service